Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Publikacija

Međusobno povezivanje: podatkovna rješenja za energetski sektor

Opsežnim pilot-projektom InterConnect obuhvaćene su inovacije na digitalnim i energetskim tržištima te se uređaji i sustavi integriraju u pametne domove, zgrade i mreže.

InterConnect large scale pilot

Prijelaz na čistu energiju i ugljično neutralno gospodarstvo jedan je od najvećih izazova s kojima se suočavamo. Za dvostruku zelenu i digitalnu tranziciju potreban je pametniji, integriraniji i međusobno povezani energetski sustav koji bolje funkcionira i u kojem se na tržištu koje se brzo mijenja mogu pojaviti novi poslovni modeli. Imajući to na umu, u Komunikaciji o poticanju klimatski neutralnog gospodarstva iz srpnja 2020. predloženo je donošenje akcijskog plana za digitalizaciju energije na razini cijelog sustava kao jedne od ključnih mjera za ubrzavanje provedbe digitalnih rješenja.

Digitalizacija energije dovela je do povoljnih regulatornih uvjeta i tehnoloških inovacija kojima se otvaraju nova tržišta usluga. Zbog toga je taj sektor u većoj mjeri usmjeren na korisnika i usmjeren na tržište. Za bolji, pametniji, integriraniji i čišći energetski sektor budućnost mora biti interoperabilna.

S obzirom na to da digitalne tehnologije mijenjaju energetski sektor, operatori počinju učinkovitije upravljati svojim sustavima. Međutim, postoje brojna rješenja za odabir i ne mogu se sva kombinirati kako bi dobro surađivali. To komplicira živote potrošača i predstavlja prepreku brzom uvođenju pametnih energetskih usluga. Projektom InterConnect koji se financira iz programa Obzor 2020. razvijaju se rješenja kojima se taj izazov rješava s pomoću ontološkog okvira za semantičku interoperabilnost.

Primjena digitalnih tehnologija kao što su internet stvari, pametni uređaji i pametni domovi i zgrade, povezana rješenja za skladištenje i elektromobilnost ključna je za ostvarenje takve „obnovljive revolucije” te će pomoći u omogućivanju energetske tranzicije. Digitalni napredak u tim područjima stvorit će prilike za europske građane, čime će im se omogućiti veći izbor u njihovim domovima i veća fleksibilnost u prilagodbi potrošnje energije zelenim izvorima smanjenjem njihove potrošnje energije u vršnim satima i manjom potrošnjom kad postane dostupna solarna energija ili energija vjetra.

InterConnectom, koji je pokrenut u listopadu 2019. i prima oko 30 milijuna EUR, zajednički upravljaju Glavna uprava Komisije za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (GU CONNECT) i Glavna uprava za energetiku (GU ENER). Tim se opsežnim pilot-projektom (LSP) radi na učinkovitom upravljanju energijom s pomoću interoperabilnih tehničkih rješenja u kojima se može integrirati fleksibilnost potražnje, čime se krajnjim korisnicima nude brojne koristi u udobnosti njihova doma.

Konzorcij se sastoji od 50 partnera iz skupina dionika iz 11 različitih zemalja, koji obuhvaćaju cijeli lanac vrijednosti, uključujući istraživačke institucije, proizvođače, operatore distribucijskih sustava, trgovce na malo, pružatelje IKT-a i korisnike energije, surađujući na razvoju i demonstriranju naprednih rješenja za povezivanje i konvergenciju digitalnih domova i zgrada sa sektorom električne energije.

Kako bi se osigurao istinski paneuropski učinak, u rad InterConnecta uključeno je i nekoliko udruga povezanih s tehnologijom i energijom: predviđa se da će sedam pružatelja usluga s invaliditetom koji se nalaze u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Nizozemskoj i Portugalu, od kojih svaki ima različite krajnje korisnike, jamčiti potpunu zastupljenost i dimenziju u pogledu broja uključenih uređaja i usluga. Međusobna povezanost uspjela je pokazati okruženje digitalnog tržišta u odnosu na električne sustave sa znatnom fleksibilnošću na strani potražnje, čime su smanjeni operativni troškovi koji nisu samo korisni korisnicima energije, već i pomažu EU-u u postizanju ciljeva energetske učinkovitosti i održivosti u nadolazećim godinama.

Semantički interoperabilna rješenja koja se temelje na ontologiji ETSI SAREF -a razvijena su u osam područja: normizacija, ontologija, digitalne platforme, internet stvari, računalstvo u oblaku, električna mreža, velika količina podataka i kibersigurnost. Analizirano je ukupno 177 sučelja za programiranje aplikacija (API) od 69 usluga 20 partnera kako bi se obogatila ontologija pametnim zgradama i energetskim konceptima pametnih mreža iz sedam LSP-ova u Europi kako bi se potaknula ta semantička interoperabilnost. Iz toga je proizašlo 10 novih ontoloških modula koji su dostavljeni ETSI-ju radi uključivanja u niz ontologija SAREF-a.

Rješenja će omogućiti neometano povezivanje uređaja i usluga koje se temelje na semantičkim konceptima, a ne na tradicionalnim standardima API-ja. Time će se ubrzati digitalizacija domova, zgrada i električnih mreža na temelju referentne arhitekture za sigurne interoperabilne pametne zgrade interneta stvari i pametne energetske sustave. Interkonekcijom će se do 2023. osigurati interoperabilnost između opreme, sustava i privatnosti korisničkih podataka. To će se postići uključivanjem digitalnih tehnologija kao što su umjetna inteligencija, lanac blokova, računalstvo u oblaku i velike količine podataka na temelju otvorenih standarda.

Osim toga, projektom je uspostavljena internetska zajednica interoperabilnih rješenja koja povezuju pametne domove, zgrade i mreže. Ta je platforma osmišljena za širok raspon dionika diljem svijeta koji se žele umrežiti, mentoriti i razmjenjivati ideje o takvim rješenjima. Kako bi proširila svoju zajednicu ključnih aktera, InterConnect je 2022. objavio tri otvorena poziva kojima se poduzetnicima nude mogućnosti da odaberu 42 inovativna projekta „odozdo prema gore” MSP-ova, uključujući poziv zainteroperabilnost po demonstratorima, počevši od početka 2023., pri čemu će svaki korisnik primiti bespovratna sredstva u iznosu od 50 000 EUR i četveromjesečni program potpore.

Korisnici energije u stambenim i nestambenim zgradama, proizvođači, operatori distribucijskih mreža i trgovci na malo energije trebali bi imati najviše koristi od fleksibilnog i interoperabilnog ekosustava koji je trenutačno u razvoju. Zahvaljujući radu projekta InterConnect potrošači će moći odabrati i promijeniti pružatelje tehnologija i usluga i pritom održivo upotrebljavati energiju.