Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Sloboda medija: Komisija poziva Mađarsku da poštuje pravila EU-a o elektroničkim komunikacijama

Komisija je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Mađarskoj u vezi s odlukom mađarskog Vijeća za medije o odbijanju zahtjeva kluba Klubradio za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz vrlo upitnih razloga.

photo of a radiostation studio with microphone and computer screens

iStock photo Getty Images plus

Uvjeti povezani s uporabom radiofrekvencijskog spektra i postupci za dodjelu, produljenje, obnavljanje ili opoziv tih prava podliježu propisima EU-a o telekomunikacijama utvrđenima u Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija ( Direktiva (EU) 2018/1972). Ključni su elementi tih pravila načela proporcionalnosti i nediskriminacije. Komisija smatra da su odluke Mađarskog vijeća za medije o odbijanju obnavljanja prava Klubradija neproporcionalne i netransparentne te su stoga u suprotnosti s pravom EU-a. Komisija također smatra da je mađarski zakon o medijima u konkretnom slučaju primijenjen na diskriminirajući način. Komisija je pokrenula postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene mađarskim tijelima 9. lipnja 2021., a odgovor mađarskih tijela nije otklonio zabrinutost koju je izrazila Komisija. Ako Mađarska ne uskladi svoju odluku s pravilima EU-a o telekomunikacijama u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.