Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Medijski pluralizam: Komisija objavljuje poziv na podnošenje prijedloga za proširenje sustava praćenja vlasništva nad medijima na sve države članice

Komisija je objavila drugi poziv na podnošenje prijedloga za sustav praćenja vlasništva nad medijima, projekt koji sufinancira EU. Tim će se pozivom dopuniti pokrivenost prvog tekućeg pilot-projekta i osigurati baza podataka o vlasništvu nad medijima u preostalih 12 država članica koje nisu obuhvaćene prvim izdanjem.

woman holding a laptop standing in front of a wall of media screens

iStock photo Getty Images plus

Sustavom za praćenje vlasništva nad medijima sustavno će se ocjenjivati relevantni pravni okviri, kao i rizici za transparentnost vlasništva nad medijima. Također će pokazati potencijalne rizike za medijski pluralizam i pružiti vrijedne informacije za bolje razumijevanje tržišta informativnih medija. Tim će se alatom te informacije staviti na raspolaganje svima putem interaktivne internetske platforme te će se rezultati prikazati u formatima prilagođenima potrebama različitih korisnika. Zainteresirani konzorciji koji djeluju u području slobode i pluralizma medija na europskoj, regionalnoj i lokalnoj razini mogu se prijaviti za ovaj poziv do 15. prosinca. Najveći iznos potpore EU-a dodijeljen ovom projektu iznosi 500,000 EUR. Ova je inicijativa dio širih napora u području slobode i pluralizma medija, kako je navedeno u akcijskom planu za europsku demokraciju. Dostupno je i više informacija o ovom i drugim pozivima povezanima s medijima, koji su u tijeku ili su u pripremi.

Više podataka