Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikacija

Pojednostavnjeno: jednostavni su savezi oblaka i podatkovni prostori

Simpl je pametni posrednički softver koji će omogućiti saveze između oblaka i ruba oblaka i poduprijeti sve velike podatkovne inicijative koje financira Europska komisija, kao što su zajednički europski podatkovni prostori.

Pojednostavnjeno je sljedeće:

 • Povezan s posebnim slučajevima uporabe, koji obuhvaćaju širok raspon slučajeva, od sektorskih podatkovnih prostora (npr. poljoprivreda, genomika, energija, mobilnost) do odredišta Zemlja, te od umjetne inteligencije na zahtjev do europskog oblaka za otvorenu znanost. Pojednostavnjenim postupkom osigurat će se neometana međusobna povezanost skupova podataka i njihove infrastrukture te njihova interoperabilnost.
 • Pametnim i modularnim kako bi se omogućila zamjena ili dodavanje sastavnih dijelova bez utjecaja na ostatak sustava, što se nadamo da ćemo se s vremenom nastaviti razvijati.
 • Otvoreni kod, koji omogućuje uvid u sve dijelove arhitekture (bez vlasničkih tvrdnji) i jednostavno uvođenje.
 • Zelena, prilagodljiva i elastična, što omogućuje praćenje njezine ekološke učinkovitosti i dodavanje novih korisnika bez utjecaja na učinkovitost.
 • Siguran i interoperabilan, gdje su povjerenje, povjerenje i usklađenost s propisima ugrađeni u sustav. To podrazumijeva bespotrebnu raspodjelu resursa među sudionicima, bez obzira na njihovo okruženje za obradu podataka. Njime se stvara sloj apstrakcije koji omogućuje protok podataka među različitim pružateljima usluga i državama članicama.

I naravno...

 • jednostavno se koristiti i proširiti! 

Vidjeti i priloženi skup pojašnjenja o pojednostavnjenju

Financiranja

Simpl se financira u okviru programa rada DIGITAL-a za Europu u okviru tema 2.1.1. (Pametni softver za europsku federaciju oblaka i europski podatkovni prostor, koji prima 65 milijuna EUR od 2021. do 2022.), 2.1.2. (pilot-projekti velikih razmjera za usluge koje se temelje na oblaku) i u okviru posebnog cilja br. 2 (oblak, podaci i umjetna inteligencija), pri čemu će se za njihovo uvođenje razmotriti pojednostavnjenje.

Uloga je Europske komisije:

 • Mora biti javni naručitelj koji nabavlja pojednostavnjeno.
 • Omogućivanje besplatnog pristupa i otvorenog koda u korist javnog i privatnog sektora, a u konačnici i europskih građana.
 • Uvođenje vlastitih primjera pojednostavnjenja kao aktivnog dionika u predstojećim podatkovnim prostorima.
 • Biti glavni operater nekih podatkovnih prostora specifičnih za javni sektor.
 • Staviti na raspolaganje otvorena okruženja za testiranje kako bi dionici isprobali pojednostavnjenje prije uvođenja, uz vlastito sudjelovanje u podatkovnim prostorima (jednostavno izolirano okruženje).

Pripremni rad

Sud je uz potporu ugovornog suradnika proveo pripremne radnje koje objavljujemo u trenutku njihova završetka. Evo kako slijedi:

Nadalje, izvođač koji je proveo pripremni rad organizirao je 30. svibnja 2022. prezentaciju svojih nalaza, u kojoj su navedene pojedinosti o kontekstu, viziji i mogućoj provedbi pojednostavnjenog postupka.

Video prezentacije dostupne su ovdje:

Poziv na podnošenje ponuda (novo veljača 2023.)

Poziv na podnošenje ponuda objavljen je 24. veljače 2023. Sve informacije dostupne su na web-mjestu TED eTendering, uključujući informacije o tome kako postaviti pitanja o postupku nadmetanja.

Rok za podnošenje prijava je 24. travnja 2023. u 17:00 (po briselskom vremenu).

Svaki zahtjev za dodatne informacije o pozivu na podnošenje ponuda mora se podnijeti u pisanom obliku samo putem internetske stranice TED eTendering u kartici „Pitanja i odgovori” klikom na „Stvaranje pitanja” (za postavljanje i slanje pitanja potrebna je registracija na web-mjestu TED eTendering).

 

Budući koraci (ažurirano u veljači 2023.)

Trenutačna procjena opsega profesionalnih usluga koje će se nabaviti jest sljedeća:

 1. razvoj Simpl-Opena. To će biti softver otvorenog koda, kako je predviđeno u prethodno navedenoj preliminarnoj studiji, a ponuditelji će moći razraditi svoj prijedlog.
 2. osiguravanje i upravljanje jednostavnim laboratorijima, prethodno instaliranim demonstracijskim/podzemnim okruženjem u kojem treće strane (obično sektorski podatkovni prostori u svojim ranim fazama uspostave) mogu eksperimentirati s uvođenjem, održavanjem i podrškom softverskog paketa otvorenog koda prije njegova uvođenja za vlastite potrebe.
 3. pružanje nekoliko primjera jednostavno-otvorenog softvera u obliku prilagođenog proizvodnog okruženja za sektorske podatkovne prostore u kojima sama Europska komisija ima aktivnu ulogu u upravljanju njima (to se naziva Simpl-Live).

Predviđamo plan na visokoj razini za provedbu pojednostavnjenja kako slijedi:

 • Minimalna vizivna platforma objavljena je početkom 2024.
 • Istodobno, počevši od 2024., otvoreno okruženje za testiranje (Simpl-Labs) bit će dostupno dionicima za eksperimentiranje.
 • Postupno ćemo se ugrađivati i integrirati slučajeve uporabe, pomažući im da prilagode pojednostavnjenje svojim posebnim potrebama (ne dovodeći u pitanje njegovu generičku prirodu). Prednost će imati slučajevi upotrebe koji se inače financiraju u okviru programa rada DIGITAL-a za Europu.
 • Kao projekt otvorenog koda provodit ćemo daljnji razvoj na otvoren način, slušajući potrebe korisnika i pozdravljajući vanjske doprinose. Planom se predviđaju velika nova izdanja svakih šest mjeseci.

Više podataka

Dodatne pojedinosti o kontekstu politike možete pronaći na:

Postoje brojne inicijative trećih strana koje djeluju u tom području i koje pratimo s velikim zanimanjem, kao što su Gaia-X, Međunarodno udruženje za podatkovni prostor, i Zaklada Eclipse.

Pojednostavnjenje je ambiciozan pothvat. Kako biste saznali više o pojednostavnjenju, budite upoznati s dodatnim i ažuriranim informacijama.

Za prijedloge obratite se na adresu cnect-simpl@ec.europa.eu (Komunikacije povezane s tekućim postupcima javne nabave bit će preusmjerene na odgovarajuće kanale).