Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G i elektromagnetska polja

Europski kodeks elektroničkih komunikacija ima ključnu ulogu u osiguravanju dosljednih uvjeta uvođenja 5G tehnologije uz istodobnu zaštitu javnog zdravlja.

    5G

Elektromagnetska polja i bežični uređaji

Elektromagnetsko polje (EMF) je fizičko polje proizvedeno stacionarnim, vrtećim ili pomičnim električno nabijenim česticama. EMF nije novija pojava iz digitalnog svijeta, električna i magnetska polja postoje u prirodi. Međutim, kako se povećava broj pametnih telefona, tableta, prijenosnih računala i mnogih drugih povezanih uređaja, to je izazvalo zabrinutost o tome kako izloženost EMF-u može utjecati na naše zdravlje.

Neki građani petu generaciju bežičnih mreža – 5G – doživljavaju kao prijetnju javnom zdravlju jer smatraju da je izloženost elektromagnetskim poljima veća od izloženosti trenutačnim 4G mrežama. Istodobno, protivljenje 5G mrežama otežava određenim dionicima potpuno uvođenje 5G mreža.

Neke od izraženih zabrinutosti klasificirane su kao dezinformacije. Primjer toga je povezivanje 5G mreža s izbijanjem bolesti COVID-19.

Izloženost elektromagnetskim poljima

Izloženost EMF-u uzrokovana bežičnom komunikacijskom opremom podliježe ograničenjima utvrđenima u Preporuci Vijeća. Ta su ograničenja utvrđena u skladu sa smjernicama Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja. Više informacija o smjernicama dostupno je na internetskoj stranici ICNIRP-a.

U skladu sa znanstvenim preporukama, EU stavlja izloženost široj javnosti na granicu koja je najmanje 50 puta niža od onoga što međunarodni znanstveni dokazi sugeriraju da imaju ikakav učinak na zdravlje. Ta ograničenja nisu obvezujuća za države članice EU-a. Međutim, Europski zakonik elektroničkih komunikacija upućuje na njih i poziva države članice da osiguraju dosljednu primjenu.

5G i izloženost elektromagnetskim poljima

5G (i budući 6G) mreže će koristiti mnogo manje antene i stoga općenito niže razine izloženosti u odnosu na postojeće 2G, 3G i 4G mreže, ali zajedno postići mnogo bolju kvalitetu usluge i veće brzine veze. Mnoge od tih manjih antena mogle bi se u određenoj mjeri usporediti s Wi-Fi instalacijama. Sve nove posebnosti 5G tehnologije uzete su u obzir pri definiranju revidiranih smjernica ICNIRP-a.

U tu je svrhu Komisija donijela Provedbenu uredbu o fizičkim i tehničkim značajkama bežičnih pristupnih točaka kratkog dometa, posebno o njihovoj količini, težini, vizualnom učinku i emisijskoj snazi. Tom se uredbom ne uvode nova ograničenja EU-a za EMF. Postrojenja će se morati pridržavati primjenjivih nacionalnih ili regionalnih propisa.

Stoga, u skladu sa svim postojećim preporukama, uvođenje 5G mreža neće negativno utjecati na zdravlje ljudi.

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Komisija predstavlja nove inicijative za digitalne infrastrukture budućnosti

Komisija je predstavila niz mogućih mjera za poticanje inovacija, sigurnosti i otpornosti digitalnih infrastruktura. Buduća konkurentnost europskog gospodarstva ovisi o tim naprednim infrastrukturama i uslugama digitalne mreže jer je brza, sigurna i raširena povezivost ključna za uvođenje tehnologija koje će nas unijeti u svijet budućnosti: telemedicina, automatizirana vožnja, predvidljivo održavanje zgrada ili precizna poljoprivreda.

Povezani sadržaj

Šira slika

5G

5G je ključna mrežna tehnologija nove generacije koja će omogućiti inovacije i podupirati digitalnu transformaciju.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

5G istraživanje i standardi

Europska komisija surađuje s industrijom u okviru 5G javno-privatnog partnerstva kao sredstvo za istraživanje i inovacije za strukturiranje i usmjeravanje europskih 5G istraživanja.

5G opservatorij

Europski opservatorij za 5G omogućuje EU-u da procijeni napredak Akcijskog plana za 5G i poduzme mjere za njegovu potpunu provedbu.

Akcijski plan za 5G

Akcijski plan za 5G strateška je inicijativa kojom će 5G postati stvarnost za sve građane i poduzeća diljem EU-a.

Povezana i automatizirana mobilnost

Povezana i automatizirana mobilnost jedinstvena je prilika da naše prometne sustave učinimo sigurnijima, čišćima, učinkovitijima i prilagođenijima korisnicima.

5G prekogranični koridori

Zemlje EU-a i industrija surađuju na pripremi opsežnog uvođenja 5G koridora za povezanu i automatiziranu mobilnost na europskim prometnim putovima.