Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europska 5G strategija u digitalnom desetljeću

Komisija je postavila nove strateške ciljeve za uvođenje 5G tehnologije u digitalnom desetljeću kao temelj za digitalni i zeleni oporavak.

Saznajte više o digitalnom desetljeću
fix-empty

Pandemija bolesti COVID-19 povećala je javnu svijest o potrebi za naprednom povezivosti. Bez takve povezanosti mnoge uprave, poduzeća i obrazovne ustanove ne bi mogli nastaviti s radom. Pandemija je istaknula golem potencijal povezivosti za budućnost našeg gospodarstva.

Komisija je utvrdila europski pristup digitaliziranom gospodarstvu i društvu, uzimajući u obzir stratešku važnost digitalne transformacije. U Komunikaciji o digitalnom kompasu do 2030. „Europski način za digitalno desetljeće” opisan je taj pristup.

Ciljevi mreže 5G za digitalno desetljeće: u najmanje jednom velikom gradu u svim zemljama EU-a do kraja 2020.; u naseljenim područjima i prometnim pravcima do kraja 2025.; u svim naseljenim područjima do kraja 2030.

5G će imati ključnu ulogu u dostizanju jedne od glavnih točaka na koje je usmjeren digitalni kompas: sigurna i učinkovita digitalna infrastruktura. Komisija predlaže povećanje razine ambicije na razini EU-a u pogledu uvođenja 5G infrastrukture. Cilj joj je osigurati da sva europska kućanstva budu pokrivena gigabitnom mrežom do 2030., pri čemu su sva naseljena područja obuhvaćena 5G mrežom. Strategijom se također nastoji uvesti najmanje 10 000 klimatski neutralnih, vrlo sigurnih rubnih čvorova u istom razdoblju.

U tom kontekstu Komisija preispituje europsku strategiju za 5G kako je utvrđena u Akcijskom planu za 5G iz 2016.

5G mreže su trenutno raspoređene u vodećim regijama diljem svijeta. Iako je većina zemalja EU-a pokrenula komercijalne 5G usluge, dodjela spektra i uvođenje mreže nisu tako brzi kao u vodećim zemljama kao što su Južna Koreja i SAD.

Međutim, Europa je preuzela vodeću ulogu u razvoju industrijskih ekosustava 5G uz ambiciozna probna ulaganja koja nude goleme nove tržišne mogućnosti. Izgradnja 5G vodećih tržišta bit će od ključne važnosti u tom kontekstu. I zato što se ulaganja u istraživanje i inovacije u industriji obično premještaju tamo gdje su tržišta naprednija.

Jedno od područja visokog potencijala za takvo vodeće tržište jest povezana i automatizirana mobilnost temeljena na 5G-u (CAM). Digitalni program Instrumenta za povezivanje Europe trebao bi podupirati uvođenje 5G koridora za CAM. Time će se osloboditi taj ekosustav u Europi na temelju Strateškog programa uvođenja (SDA) koji je razvio širok raspon dionika.

Kad je riječ o ponudi, važan je čimbenik uspjeha stvaranje i iskorištavanje takvih mogućnosti kako bi Europa mogla postaviti standarde u 6G i povezanim tehnološkim područjima.

Prvo, europski akteri mogu pomoći osigurati da se novi standardi mrežne tehnologije definiraju u skladu s europskim vrijednostima, kao što su zaštita podataka ili antropocentrični pristupi.

Drugo, trebaju oblikovati ključne tehnološke standarde, posebno u području radijskih komunikacija, jer određuju položaj europskih aktera u području prava intelektualnog vlasništva.

Naposljetku, europski akteri moraju oblikovati mrežnu arhitekturu sljedeće generacije kako bi europski dobavljači ostali konkurentni i kako bi osigurali pružanje naprednih usluga. Na primjer, učinkovitom uporabom softverskih tehnologija i otvorenih sučelja, uz istodobno ispunjavanje zahtjeva energetske učinkovitosti. Predloženo europsko partnerstvo za pametne mreže i usluge (SNS) bit će ključno za postizanje tih ciljeva.

Budući da su strateški ciljevi Akcijskog plana za 5G i dalje relevantni, posebno s obzirom na potrebna ulaganja do 2025., novi cilj za 2030. povećava europske ambicije u pogledu široke dostupnosti 5G usluga, razvoja vodećih tržišta temeljenih na 5G i dobrom početnom položaju za 6G usluge koji se očekuju do kraja ovog desetljeća.

 

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

5G

5G is the critical new generation network technology that will enable innovation and support the digital transformation.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

5G istraživanje i standardi

Europska komisija surađuje s industrijom u okviru 5G javno-privatnog partnerstva kao sredstvo za istraživanje i inovacije za strukturiranje i usmjeravanje europskih 5G istraživanja.

5G i elektromagnetska polja

Europski kodeks elektroničkih komunikacija ima ključnu ulogu u osiguravanju dosljednih uvjeta uvođenja 5G tehnologije uz istodobnu zaštitu javnog zdravlja.

5G opservatorij

Europski opservatorij za 5G omogućuje EU-u da procijeni napredak Akcijskog plana za 5G i poduzme mjere za njegovu potpunu provedbu.

Akcijski plan za 5G

Akcijski plan za 5G strateška je inicijativa kojom će 5G postati stvarnost za sve građane i poduzeća diljem EU-a.

Povezana i automatizirana mobilnost

Povezana i automatizirana mobilnost jedinstvena je prilika da naše prometne sustave učinimo sigurnijima, čišćima, učinkovitijima i prilagođenijima korisnicima.

5G prekogranični koridori

Zemlje EU-a i industrija surađuju na pripremi opsežnog uvođenja 5G koridora za povezanu i automatiziranu mobilnost na europskim prometnim putovima.

Više o digitalnom desetljeću