Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europska strategija za 5G u digitalnom desetljeću

Komisija je postavila nove strateške ciljeve za uvođenje 5G mreža u digitalnom desetljeću kao temelj za digitalni i zeleni oporavak.

Saznajte više o digitalnom desetljeću
fix-empty

Pandemija bolesti COVID-19 povećala je svijest javnosti o potrebi za naprednom povezivošću. Bez takve povezanosti mnoge uprave, poduzeća i obrazovne ustanove ne bi mogli nastaviti s radom. Pandemija je istaknula golem potencijal povezivosti za budućnost našeg gospodarstva.

Komisija je utvrdila europski pristup digitaliziranom gospodarstvu i društvu, uzimajući u obzir stratešku važnost digitalne transformacije. U Komunikaciji o digitalnom kompasu do 2030. „Europski pristup za digitalno desetljeće” opisan je taj pristup.

5G ciljevi za digitalno desetljeće: do kraja 2020. u najmanje jednom velikom gradu u svim državama članicama EU-a; u naseljenim područjima i prometnim rutama do kraja 2025.; u svim naseljenim područjima do kraja 2030.

5G će imati ključnu ulogu u postizanju jedne od glavnih točaka na koje se odnosi digitalni kompas: sigurna i učinkovita i održiva digitalna infrastruktura. Komisija predlaže povećanje ambicioznosti na razini EU-a u pogledu uvođenja 5G infrastruktura. Cilj joj je osigurati da sva europska kućanstva do 2030. budu pokrivena gigabitnom mrežom, pri čemu će sva naseljena područja biti pokrivena mrežom 5G. Strategijom se također nastoji uvesti najmanje 10,000 klimatski neutralnih, vrlo sigurnih rubnih čvorova u istom razdoblju.

U tom kontekstu Komisija preispituje europsku strategiju za 5G kako je utvrđeno u Akcijskom planu za 5G iz 2016.

5G mreže trenutačno se uvode u vodećim regijama diljem svijeta. Iako je većina zemalja EU-a pokrenula komercijalne 5G usluge, dodjela spektra i uvođenje mreže nisu tako brzi kao u vodećim zemljama kao što su Južna Koreja i SAD.

Međutim, Europa je preuzela vodeću ulogu u razvoju 5G industrijskih ekosustava s ambicioznim probnim ulaganjima koja nude goleme nove tržišne mogućnosti. Izgradnja vodećih tržišta 5G bit će od ključne važnosti u tom kontekstu. Osim toga, ulaganja u istraživanje i inovacije u industriji obično se premještaju tamo gdje su tržišta naprednija.

Jedno od područja s velikim potencijalom za takvo vodeće tržište jest povezana i automatizirana mobilnost temeljena na 5G tehnologiji (CAM). Programom Digitalni instrument za povezivanje Europe trebalo bi poduprijeti uvođenje 5G koridora za CAM. To će osloboditi taj ekosustav u Europi nakon Strateškog programa uvođenja (SDA) koji je izradio širok raspon dionika.

Kad je riječ o ponudi, važan je čimbenik uspjeha stvaranje i iskorištavanje takvih mogućnosti kako bi Europa mogla postaviti standarde u 6G i povezanim tehnološkim područjima.

Prvo, europski akteri mogu pomoći osigurati da se standardi mrežnih tehnologija u nastajanju definiraju u skladu s europskim vrijednostima, kao što su zaštita podataka ili antropocentrični pristupi.

Drugo, one moraju oblikovati ključne tehnološke norme, posebno u području radijskih komunikacija, jer određuju položaj europskih aktera u području prava intelektualnog vlasništva.

Naposljetku, europski akteri moraju oblikovati mrežnu arhitekturu sljedeće generacije kako bi europski dobavljači ostali konkurentni i kako bi osigurali isporuku naprednih značajki usluga. Na primjer, učinkovitom upotrebom softverskih tehnologija i otvorenih sučelja, uz istodobno ispunjavanje zahtjeva energetske učinkovitosti. Predloženo europsko partnerstvo za pametne mreže i usluge (SNS) bit će ključni pokretač za postizanje tih ciljeva.

Budući da su strateški ciljevi Akcijskog plana za 5G i dalje relevantni, posebno s obzirom na potrebna ulaganja do 2025., novim ciljem za 2030. povećavaju se ambicije Europe u pogledu široke dostupnosti 5G usluga, razvoja vodećih tržišta koja se temelje na 5G mrežama i dobrog početnog položaja za 6G usluge koji se očekuje krajem ovog desetljeća.

 

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Komisija predstavlja nove inicijative za digitalne infrastrukture budućnosti

Komisija je predstavila niz mogućih mjera za poticanje inovacija, sigurnosti i otpornosti digitalnih infrastruktura. Buduća konkurentnost europskog gospodarstva ovisi o tim naprednim infrastrukturama i uslugama digitalne mreže jer je brza, sigurna i raširena povezivost ključna za uvođenje tehnologija koje će nas unijeti u svijet budućnosti: telemedicina, automatizirana vožnja, predvidljivo održavanje zgrada ili precizna poljoprivreda.

Povezani sadržaj

Šira slika

5G

5G je ključna mrežna tehnologija nove generacije koja će omogućiti inovacije i podupirati digitalnu transformaciju.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

5G istraživanje i standardi

Europska komisija surađuje s industrijom u okviru 5G javno-privatnog partnerstva kao sredstvo za istraživanje i inovacije za strukturiranje i usmjeravanje europskih 5G istraživanja.

5G i elektromagnetska polja

Europski kodeks elektroničkih komunikacija ima ključnu ulogu u osiguravanju dosljednih uvjeta uvođenja 5G tehnologije uz istodobnu zaštitu javnog zdravlja.

5G opservatorij

Europski opservatorij za 5G omogućuje EU-u da procijeni napredak Akcijskog plana za 5G i poduzme mjere za njegovu potpunu provedbu.

Akcijski plan za 5G

Akcijski plan za 5G strateška je inicijativa kojom će 5G postati stvarnost za sve građane i poduzeća diljem EU-a.

Povezana i automatizirana mobilnost

Povezana i automatizirana mobilnost jedinstvena je prilika da naše prometne sustave učinimo sigurnijima, čišćima, učinkovitijima i prilagođenijima korisnicima.

5G prekogranični koridori

Zemlje EU-a i industrija surađuju na pripremi opsežnog uvođenja 5G koridora za povezanu i automatiziranu mobilnost na europskim prometnim putovima.

Više o digitalnom desetljeću