Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Izvrsnost umjetne inteligencije: Osiguravanje da umjetna inteligencija funkcionira za ljude

Komisija se zalaže za to da umjetna inteligencija djeluje za ljude poticanjem digitalnih vještina i promicanjem antropocentričnog pristupa umjetnoj inteligenciji na globalnoj razini.

  Mjehurići s snimkama ljudi koji se koriste digitalnim tehnologijama

Tehnologije umjetne inteligencije imaju potencijal za unapređivanje gospodarskog rasta i konkurentnosti Europe. Također nude mogućnosti za poboljšanje života građana EU-a razvojem u području zdravlja, poljoprivrede, obrazovanja, zapošljavanja, energetike, prometa, sigurnosti i ostalog.

Umjetna inteligencija trebala bi raditi za ljude, a ljudi bi trebali imati povjerenja u tehnologije umjetne inteligencije. Stoga EU mora osigurati da je umjetna inteligencija razvijena i stavljena na tržište u EU-u antropocentrična, održiva, sigurna, uključiva i pouzdana. Ključne predložene mjere usmjerene su na:

 • njegovanje talenata i poboljšanje vještina povezanih s umjetnom inteligencijom
 • razvoj političkog okvira za osiguravanje povjerenja u sustave umjetne inteligencije
 • promicanje vizije EU-a o održivoj i pouzdanoj umjetnoj inteligenciji u svijetu

Njegovanje talenata i poboljšanje vještina

Digitalne vještine iznimno su važne jer Europa ulazi u digitalno desetljeće. EU-u su potrebni stručnjaci sa specijaliziranim vještinama u području umjetne inteligencije kako bi ostao konkurentan na globalnoj razini te bi trebao osigurati visoku razinu računalnih vještina općenito kako bi se izbjegla polarizacija tržišta rada.

Kako bi se to postiglo, Komisija će:

 • podupirati pripravništva u digitalnim područjima, s većim naglaskom na vještinama umjetne inteligencije. Pripravništva bi trebala biti u skladu s načelom nediskriminacije i rodne ravnopravnosti kako je navedeno u Programu za digitalno obrazovanje.
 • objaviti poziv za specijalizirane obrazovne programe i tečajeve u ključnim područjima u okviru programa Digitalna Europa
 • potpora mrežama centara izvrsnosti u području umjetne inteligencije radi zadržavanja talenata i razvoja doktorskih programa i modula umjetne inteligencije u okviru programa Obzor Europa
 • financiranje doktorskih mreža, postdoktorskih stipendija i projekata razmjene osoblja u području umjetne inteligencije u okviru aktivnosti Marie Skłodowska-Curie
 • potpora razvoju novih vještina u okviru Programa vještina

Razvoj političkog okvira za osiguravanje povjerenja u sustave umjetne inteligencije

Povjerenje je ključno za olakšavanje primjene umjetne inteligencije. Komisija je razvila ključna načela za usmjeravanje europskog pristupa umjetnoj inteligenciji kojima se uzima u obzir utjecaj tehnologija umjetne inteligencije na društvo i okoliš. One uključuju antropocentričan način razvoja i upotrebe umjetne inteligencije, zaštitu vrijednosti EU-a i temeljnih prava kao što su nediskriminacija, privatnost i zaštita podataka te održivu i učinkovitu upotrebu resursa.

Komisija predlaže niz mjera i zakonodavnih mjera za poticanje povjerenja u umjetnu inteligenciju. Među njima su:

 • prijedlog horizontalnog okvira za umjetnu inteligenciju, s naglaskom na sigurnost i poštovanje temeljnih prava specifičnih za tehnologije umjetne inteligencije
 • Mjere EU-a kojima se okvir odgovornosti prilagođava izazovima novih tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju
 • revizije postojećeg sektorskog zakonodavstva o sigurnosti
 • centri za sigurnosne operacije, koje pokreće umjetna inteligencija, koji djeluju kao „CyberShield” za EU, koji mogu dovoljno rano otkriti znakove kibernapada i omogućiti proaktivno djelovanje

Komisija će nastaviti surađivati s dionicima i organizacijama, uključujući agencije EU-a i organizacije za utvrđivanje normi, kako bi izgradila pouzdanu umjetnu inteligenciju.

Promicanje vizije EU-a o održivoj i pouzdanoj umjetnoj inteligenciji u svijetu

Kako je navedeno u Digitalnom kompasu: Europski način za digitalno desetljeće, djelovanje Europe na međunarodnoj sceni važnije je nego ikad. To uključuje umjetnu inteligenciju jer rizici i izazovi te tehnologije nadilaze nacionalne i kontinentalne granice.

Komisija će promicati svoj antropocentrični pristup umjetnoj inteligenciji na globalnoj razini i poticati donošenje globalnih pravila i standarda o umjetnoj inteligenciji te ojačati suradnju sa zemljama i dionicima sličnih stavova. 

Više o radu Komisije na promicanju svojeg pristupa umjetnoj inteligenciji na globalnoj razini možete saznati na međunarodnoj stranici za antropocentričnu umjetnu inteligenciju.

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Koordinirani plan za umjetnu inteligenciju

Cilj je koordiniranog plana o umjetnoj inteligenciji ubrzati ulaganja u umjetnu inteligenciju, provesti strategije i programe umjetne inteligencije te uskladiti politiku umjetne inteligencije kako bi se spriječila fragmentacija unutar Europe.

Pogledajte i sljedeći sadržaj