Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lanac blokova za djelovanje u području klime

Europska komisija nastoji iskoristiti inovacije u tehnologijama lanaca blokova kako bi pomogla u borbi protiv klimatskih promjena.

    ŠTO SE DOGAĐA?

© Markus Spiske from Pexels

Blockchain tehnologije: Digitalne inovacije kako bi se omogućilo djelovanje u području klime

Blockchain je moćan alat kojim se može znatno poboljšati transparentnost, odgovornost i sljedivost emisija stakleničkih plinova. Pomaže tvrtkama u pružanju točnijih, pouzdanijih, standardiziranijih i lako dostupnih podataka o emisijama ugljika.

Blockchain se može koristiti pametnim ugovorima za bolje izračunavanje, praćenje i izvješćivanje o smanjenju ugljičnog otiska u cijelom vrijednosnom lancu. Može omogućiti trenutačnu provjeru autentičnosti, provjeru podataka u stvarnom vremenu i jasne zapise podataka.

Blockchain tehnologije mogu pretvoriti pojedinačne napore tvrtki u umrežene napore. Osim toga, u njemu se mogu jasno utvrditi doprinosi koje pojedini akteri daju smanjenju svojeg ugljičnog otiska. Duh tržišnog natjecanja i tržišno utemeljeni poticaji stvaraju obostranu korist za sve.

Novoosnovana poduzeća za čistu tehnologiju igraju ključnu ulogu u tom procesu. Razvijaju platforme utemeljene na lancima blokova koje okupljaju sve dionike, uključujući poduzeća, vlade i građane.

Decentralizirani pristup blockchain-a pruža i širinu i dubinu. Ona uključuje i omogućuje svima da sudjeluju u izračunu. Njime se omogućuje praćenje i izvješćivanje o smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom lancu opskrbe, uključujući proizvođače, dobavljače, distributere i potrošače.

Inovacije u tehnologijama lanca blokova snažni su pokretači kolektivnog djelovanja u borbi protiv klimatskih promjena. Prepoznavanje jedinstvene vrijednosti čistih tehnoloških startupova u ovom procesu je od velike važnosti. Javni i privatni ulagači počinju primjećivati svoju jedinstvenu vrijednost.

Ključne aktivnosti

Neki koraci koje EU poduzima kako bi se lanci blokova iskoristili za djelovanje u području klime uključuju:

  • promicanje razvoja i usvajanja tehnologija lanaca blokova koje su najprikladnije za prevladavanje tragedije zajedničkih dobara i poticanje dionika da smanje svoj ugljični otisak i razmotre društveni učinak svojih djelovanja;
  • razvoj programa tehničke pomoći i ulaganja kojima se podupiru digitalne inovacije utemeljene na lancima blokova koje doprinose ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama;
  • ubrzavanje rješenja temeljenih na lancima blokova kojima se uspostavlja mreža između dobavljača i potrošača, nadilazeći pojedince kako bi uključili sve društvene dionike;
  • podupiranje inicijativa za održivo financiranje i promicanje upotrebe tehnologija utemeljenih na lancima blokova za financiranje klimatskih mjera putem zelenih obveznica, financijskih rješenja i alternativnih financijskih mehanizama;
  • podupiranje zemalja EU-a i nacionalnih vladinih agencija u suradnji u razvoju i prilagodbi rješenja koja se temelje na lancima blokova kojima se podupiru klimatske mjere i smanjenje emisija stakleničkih plinova;
  • razvoj partnerstava sa strateškim partnerima, uključujući agencije UN-a i međunarodne financijske institucije, kao što su Svjetska banka, Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj;
  • podupiranje jačanja inovacijskog ekosustava čistih tehnologija u Europi i poboljšanje pristupa financiranju za novoosnovana poduzeća u području čiste tehnologije te mala i srednja poduzeća.

Najnovije vijesti

NEWS ARTICLE |
Europska komisija prima nagradu za unapređenje međunarodne suradnje u području javnih politika u području tehnologija lanaca blokova

Na svečanosti dodjele nagrada i događanju u Gali koje je 31. siječnja u Bruxellesu organiziralo Međunarodno udruženje za aplikacije pouzdanih lanaca blokova (INATBA) Europska komisija nagrađena je za unapređenje međunarodne suradnje u području javnih politika u području tehnologija lanaca blokova u ulozi supredsjedatelja Savjetodavnog tijela vlade INATBA-e.

NEWS ARTICLE |
Novi koraci u razvoju europske infrastrukture za usluge lanaca blokova (EBSI)

Europska infrastruktura za usluge lanaca blokova (EBSI) infrastruktura je koja se temelji na lancima blokova i koja se trenutačno provodi u suradnji s Europskim partnerstvom za lance blokova (EBP), a sastoji se od 27 država članica EU-a, Lihtenštajna i Norveške. Sudjelovanje pružatelja usluga u mreži lanaca blokova EBSI uvjetovano je pristupanjem EBP-a.

Povezani sadržaj

Šira slika

Blockchain strategija

EU želi biti predvodnik u tehnologiji lanaca blokova, postati inovator u lancima blokova i dom za značajne platforme, aplikacije i poduzeća.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Blockchain standardi

Europska komisija aktivno sudjeluje u zajednici za standarde lanaca blokova te blisko surađuje sa svim relevantnim tijelima diljem svijeta.

Europsko partnerstvo za lance blokova

Europsko partnerstvo za lance blokova (EBP) inicijativa je za razvoj strategije EU-a o lancima blokova i izgradnju infrastrukture lanaca blokova za javne usluge.

Ostali