Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopojasni pristup: Izbor infrastrukture

Širokopojasne mreže zahtijevaju različite vrste infrastrukture na temelju različitih logističkih, gospodarskih ili demografskih uvjeta. Upotrijebite pitanja kako biste lakše odabrali.

Guifi.Net: Građanska inicijativa za povezivanje ruralne Španjolske

fix-empty

Pri odlučivanju o odgovarajućoj infrastrukturi prve milje (koja se naziva i zadnji kilometar) za širokopojasnu mrežu, potrebno je odgovoriti na sljedeća pitanja:

  • Koja je postojeća infrastruktura dostupna? Može li se nadograditi kako bi se postigli ciljevi gigabitnog društva 2025. i Digitalnog kompasa 2030.?
  • Je li povezivanje s krajnjim korisnikom moguće nadograditi?
  • Je li vlasnik postojeće infrastrukture zainteresiran za suradnju?
  • Koje su potrebe državnog područja u pogledu vrste i kvalitete usluge?
  • Pruža li infrastruktura pristupačne usluge lokalnom stanovništvu i poduzećima?
  • Kako se ocjenjuje održivost infrastrukture?
  • Postoji li dovoljno sredstava za infrastrukturu otpornu na buduće promjene?
  • Postoje li korisnici u udaljenim ili rijetko naseljenim područjima?
  • Koji su planovi za dugoročniju nadogradnju privremenih rješenja?

Dodatne pojedinosti i primjere potražite u Vodiču za ulaganja u širokopojasne mreže.

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Komisija predstavlja nove inicijative za digitalne infrastrukture budućnosti

Komisija je predstavila niz mogućih mjera za poticanje inovacija, sigurnosti i otpornosti digitalnih infrastruktura. Buduća konkurentnost europskog gospodarstva ovisi o tim naprednim infrastrukturama i uslugama digitalne mreže jer je brza, sigurna i raširena povezivost ključna za uvođenje tehnologija koje će nas unijeti u svijet budućnosti: telemedicina, automatizirana vožnja, predvidljivo održavanje zgrada ili precizna poljoprivreda.

PRESS RELEASE |
Komisija pozdravlja nove mjere za poticanje uvođenja gigabitnih mreža

Komisija pozdravlja politički dogovor Europskog parlamenta i Vijeća o Aktu o gigabitnoj infrastrukturi, koji je Komisija predložila 23. veljače 2023. Dogovor je postignut istodobno s donošenjem Preporuke o regulatornom promicanju gigabitne povezivosti (Gigabitna preporuka).

Povezani sadržaj

Šira slika

Planiranje projekta širokopojasnog pristupa internetu

Odjel za planiranje širokopojasnog pristupa pomaže općinama i drugim subjektima u planiranju uspješnih projekata razvoja širokopojasnog pristupa.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Širokopojasni pristup: Modeli nosača

Općine, općinska poduzeća, zajednički pothvati i privatna poduzeća mogu biti uključeni u jednu, dvije ili sve tri faze razvoja širokopojasnog pristupa internetu.

Širokopojasni pristup: Definicija plana

Za uspješan regionalni razvoj širokopojasnog pristupa ključan je politički plan na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini kojim se kombiniraju ciljevi s posebnim potrebama i dionicima.

Širokopojasni pristup: Akcijski plan

U akcijskom planu detaljno se navode troškovi, dionici, aktivnosti, koordinacija i praćenje uključeni u provedbu strategije za širokopojasni pristup.

Širokopojasni pristup: Mreža i topologija

Širokopojasna mreža sastoji se od zemljopisnih dijelova. Topologija mreže opisuje kako su povezani različiti dijelovi mreže. Najrelevantnije topologije za mreže okosnice i područja su topologije drveća, topologije prstena i topologije umreženih područja. Za prvu milju, dvije...