Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopojasni pristup u Nizozemskoj

Sva kućanstva u Nizozemskoj trebala bi imati mogućnost pristupa širokopojasnim mrežama od najmanje 100 Mbps, a velika većina trebala bi iskoristiti 1 Gbps do 2023.

    zastava Nizozemske

Sažetak razvoja širokopojasnog interneta u Nizozemskoj

Nizozemska strategija digitalizacije i Akcijski plan za povezivost u skladu su s ciljevima gigabitnog društva. Nizozemska je jedna od država članica na vrhu u pogledu pokrivenosti širokopojasnom mrežom i njezin je cilj ostati europski digitalni predvodnik u pružanju visokokvalitetne povezivosti koja zadovoljava širok raspon zahtjeva i dostupna je po konkurentnim cijenama u bilo koje vrijeme i svugdje.

Nacionalna strategija i politika za širokopojasni pristup

Nadležna tijela

  • U Nizozemskoj je nekoliko javnih tijela, uključujući lokalne općine, regionalne pokrajine i na nacionalnoj razini, Ministarstvo gospodarstva i klimatske politike (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) odgovorno za razvoj širokopojasnog pristupa u zemlji.
  • Tijelo za potrošače i tržišta (autoriteit Consument & Markt) nadzire pošteno tržišno natjecanje te zaštitu potrošača u energetskom, telekomunikacijskom, prometnom i poštanskom sektoru.

Glavni ciljevi razvoja širokopojasnog interneta

Nizozemska strategija digitalizacije ažurirana je 2021. i navodi što je potrebno kako bi se Nizozemska pripremila za digitalnu budućnost. Izazov za vladu jest ubrzati i poduprijeti digitalnu tranziciju u javnim sektorima te ojačati daljnju zaštitu privatnosti, kibersigurnost, digitalne vještine i pošteno tržišno natjecanje.

Akcijskim planom za povezivost dorađuju se ciljevi nizozemske strategije za digitalizaciju i navode se napori vlade da ostane europski digitalni predvodnik s ciljem osiguravanja visokokvalitetne povezivosti koja može zadovoljiti širok raspon zahtjeva i koja je dostupna po konkurentnim cijenama u bilo koje vrijeme i svugdje. U tom planu nizozemska vlada podupire ciljeve gigabitnog društva EU-a. Sva kućanstva trebala bi imati mogućnost pristupa širokopojasnim mrežama od najmanje 100 Mbps, a velika većina trebala bi do 2023. iskoristiti 1 Gbps.

Glavne mjere za razvoj širokopojasnog interneta

  • Nizozemska strategija za širokopojasni pristup odlučila se za uvođenje infrastrukture utemeljene na tržištu. Također se stavlja ključni naglasak na ulogu lokalnih i regionalnih aktera u koordinaciji i pojednostavnjenju postupka. Većinu širokopojasne infrastrukture samostalno uvode privatni operateri. Ovdje su uklanjanje prepreka i olakšavanje razmjene informacija i najboljih praksi među dionicima glavne zadaće lokalnih vlasti u poticanju ulaganja gospodarskih subjekata.
  • Plan za provedbu paketa instrumenata za povezivost: Uloženi su različiti napori u koordinaciju između lokalnih i nacionalnih vlada u pogledu postupaka izdavanja dozvola. Uz razmjenu informacija i znanja, Ministarstvo gospodarstva i klimatske politike osnovalo je radnu skupinu nacionalnih i lokalnih tijela radi razvoja jedinstvenog pristupa postupcima izdavanja dozvola za antene i pristupu fizičkoj infrastrukturi za male ćelije. Vlada je uvela i mogućnost uspostave koordinatora za širokopojasni pristup i izrade smjernica o naknadama.

Nacionalni i regionalni financijski instrumenti za širokopojasni pristup internetu

  • Mjere državne potpore: Nisu predviđene mjere državne potpore na nacionalnoj razini.

Podaci o razvoju širokopojasnog interneta i tehnologijama u Nizozemskoj

Za najnovije podatke o pokrivenosti širokopojasnim pristupom, pretplatama i penetracijama, pokrivenosti različitih širokopojasnih tehnologija i troškovima provjerite izvješća iz ljestvice i izvješća po državama članicama indeksa digitalnog gospodarstva i društva (DESI). 

Dodjela spektra za bežični širokopojasni pristup

Pojedinosti o usklađenim dodjelama spektra potražite u Europskom opservatoriju za 5G.

Publikacije i dokumenti za medije

Engleski jezik

Nizozemski

Kontakt informacije

BCO Nizozemska (nacionalni ured za širokopojasne usluge): Ministarstvo gospodarstva i klimatske politike (Ministerie van Economische Zaken an Klimaat)

Adresa: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Haag, Nizozemska Kontakt putem e-pošte Telefon: + 31 611164316 Web stranica

Tijelo za potrošače i tržišta (Autoriteit Consument & Markt)

Adresa: Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag, Nizozemska Kontakt putem e-pošte Telefon: + 31 70 7222 000 Web stranica

Najnovije vijesti

Godišnji plan rada za razdoblje 2022. – 2023. Sažetak mreže europskih ureda za širokopojasne usluge

Instrument potpore Mreže europskih ureda za širokopojasne usluge (BCO) objavio je svoj sažetak godišnjeg plana rada za razdoblje 2022. – 2023. u kojem se navode ključne aktivnosti i teme za ovogodišnji program razmjene znanja i izgradnje kapaciteta.

EVENT |
Mrežna serija 10: Osposobljavanje za urede za širokopojasne usluge

Deseta sezona internetske razmjene znanja i osposobljavanja za izgradnju kapaciteta koja se nudi mreži europskih ureda za širokopojasne usluge bavit će se nizom tema kao što su: nova pravila EU-a o državnim potporama, satelitska povezivost i napredak u digitalnom desetljeću.

PRESS RELEASE |
Pravila EU-a za pozive unutar EU-a učinkovito štite građane od previsokih cijena

Izvješće Komisije o procjeni i rezultati istraživanja Eurobarometra o učinku pravila kojima se osiguravaju cjenovno pristupačne komunikacije unutar EU-a pokazuju da su se pravila EU-a pokazala učinkovitima: od 2019. Europljani imaju niže maloprodajne cijene za pozive iz jedne države članice koji završavaju u drugim državama članicama.

Povezani sadržaj

Šira slika

Širokopojasni pristup u državama članicama EU-a

Pronađite aktualne informacije o razvoju širokopojasnog interneta u svakoj zemlji, kao i nacionalne strategije i politike za razvoj širokopojasnog interneta.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Širokopojasni pristup u Švedskoj

Švedski nacionalni plan za širokopojasni pristup, donesen 2016., ima viziju potpuno povezane Švedske i ima ciljeve za mobilnu pokrivenost i za širokopojasne veze velike brzine za kućanstva i poduzeća.

Širokopojasni pristup u Rumunjskoj

Rumunjski plan za širokopojasni pristup usmjeren je na izgradnju nacionalne širokopojasne mreže kao prvi korak prema postizanju ciljeva povezivosti EU-a.

Širokopojasni pristup u Portugalu

Cilj je programa Portugal Digital razvoj digitalne infrastrukture koja građanima omogućuje da iskoriste nove mogućnosti koje nude tehnologije.

Širokopojasni pristup u Luksemburgu

Razvoj komunikacijske infrastrukture s ciljem gigabitnog širokopojasnog pristupa u cijeloj zemlji jedan je od prioriteta luksemburškog vladinog programa.

Širokopojasni pristup u Italiji

Talijanska strategija za ultraširokopojasni pristup gigabitnom društvu ima za cilj osigurati gigabitnu povezivost za sve do 2026. godine.

Širokopojasni pristup u Mađarskoj

Nacrtom nacionalne strategije digitalizacije Mađarske za razdoblje 2021. 2030. želi se postići cilj od 95 % kućanstava pokrivenih gigabitnim mrežama do 2030.

Širokopojasni pristup u Grčkoj

Grčka biblija o digitalnoj transformaciji za razdoblje 2020. 2025. ističe povezanost kao jednu od pet strateških osi i prepoznaje ciljeve gigabitnog društva za 2025.

Širokopojasni pristup u Njemačkoj

Koalicijski sporazum iz 2021., digitalna strategija i gigabitna strategija njemačke savezne vlade za 2022. daju prednost nacionalnoj opskrbi FTTH i 5G mrežama.

Širokopojasni pristup u Francuskoj

Nacionalnim programom širokopojasnog pristupa France Très Haut Débit postavljen je cilj brzog širokopojasnog pristupa za sva kućanstva do 2022. i svjetlovodne mreže za sve do 2025.

Širokopojasni pristup u Finskoj

Finska nadležna tijela daju prednost uvođenju svjetlovodne mreže temeljene na tržišnom natjecanju uz pomoć javnih sredstava za slabo pokrivena područja i savjeta lokalnim općinama o uvođenju širokopojasnih mreža.

Širokopojasni pristup u Estoniji

Estonija je uspostavila osnovnu širokopojasnu pokrivenost diljem zemlje. U estonskoj digitalnoj agendi postavljeni su ambiciozni ciljevi za 2030.

Širokopojasni pristup u Danskoj

Nizom političkih inicijativa usmjerenih na pokrivenost fiksnom i mobilnom širokopojasnom mrežom diljem zemlje podupiru se ciljevi danskog širokopojasnog pristupa. Vlada radi na tome da Danska postane predvodnik u digitalnom sektoru stvaranjem temelja za danska poduzeća za...

Širokopojasni pristup na Cipru

Ciparskim planom za širokopojasni pristup utvrđeni su strateški ciljevi za razdoblje 2021. 2025. te su njime obuhvaćene zakonodavne i regulatorne intervencije te praktična potpora razvoju širokopojasne infrastrukture.

Širokopojasni pristup u Hrvatskoj

Hrvatski nacionalni plan za razvoj širokopojasnog pristupa za razdoblje 2021. 2027. odgovara ciljevima europskog gigabitnog društva za 2025. i djelomično digitalnim ciljevima za 2030.

Širokopojasni pristup u Belgiji

Belgijska strategija širokopojasnog pristupa ugrađena je u širu strategiju politike Digitalna Belgija. Cilj je nacionalnog plana za fiksni i mobilni širokopojasni pristup ukloniti preostala bijela područja u kojima usluge velike brzine nisu dostupne. Smanjenjem troškova i...