Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopojasni pristup u Nizozemskoj

Sva kućanstva u Nizozemskoj trebala bi imati mogućnost pristupa širokopojasnim mrežama od najmanje 100 Mbps, a velika većina trebala bi iskoristiti 1 Gbps do 2023.

    zastava Nizozemske

Sažetak razvoja širokopojasnog interneta u Nizozemskoj

Nizozemska strategija digitalizacije i Akcijski plan za povezivost u skladu su s ciljevima gigabitnog društva. Nizozemska je jedna od država članica na vrhu u pogledu pokrivenosti širokopojasnom mrežom i njezin je cilj ostati europski digitalni predvodnik u pružanju visokokvalitetne povezivosti koja zadovoljava širok raspon zahtjeva i dostupna je po konkurentnim cijenama u bilo koje vrijeme i svugdje.

Nacionalna strategija i politika za širokopojasni pristup

Nadležna tijela

  • U Nizozemskoj je nekoliko javnih tijela, uključujući lokalne općine, regionalne pokrajine i na nacionalnoj razini, Ministarstvo gospodarstva i klimatske politike (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) odgovorno za razvoj širokopojasnog pristupa u zemlji.
  • Tijelo za potrošače i tržišta (autoriteit Consument & Markt) nadzire pošteno tržišno natjecanje te zaštitu potrošača u energetskom, telekomunikacijskom, prometnom i poštanskom sektoru.

Glavni ciljevi razvoja širokopojasnog interneta

Nizozemska strategija digitalizacije ažurirana je 2021. i navodi što je potrebno kako bi se Nizozemska pripremila za digitalnu budućnost. Izazov za vladu jest ubrzati i poduprijeti digitalnu tranziciju u javnim sektorima te ojačati daljnju zaštitu privatnosti, kibersigurnost, digitalne vještine i pošteno tržišno natjecanje.

Akcijskim planom za povezivost dorađuju se ciljevi nizozemske strategije za digitalizaciju i navode se napori vlade da ostane europski digitalni predvodnik s ciljem osiguravanja visokokvalitetne povezivosti koja može zadovoljiti širok raspon zahtjeva i koja je dostupna po konkurentnim cijenama u bilo koje vrijeme i svugdje. U tom planu nizozemska vlada podupire ciljeve gigabitnog društva EU-a. Sva kućanstva trebala bi imati mogućnost pristupa širokopojasnim mrežama od najmanje 100 Mbps, a velika većina trebala bi do 2023. iskoristiti 1 Gbps.

Glavne mjere za razvoj širokopojasnog interneta

  • Nizozemska strategija za širokopojasni pristup odlučila se za uvođenje infrastrukture utemeljene na tržištu. Također se stavlja ključni naglasak na ulogu lokalnih i regionalnih aktera u koordinaciji i pojednostavnjenju postupka. Većinu širokopojasne infrastrukture samostalno uvode privatni operateri. Ovdje su uklanjanje prepreka i olakšavanje razmjene informacija i najboljih praksi među dionicima glavne zadaće lokalnih vlasti u poticanju ulaganja gospodarskih subjekata.
  • Plan za provedbu paketa instrumenata za povezivost: Uloženi su različiti napori u koordinaciju između lokalnih i nacionalnih vlada u pogledu postupaka izdavanja dozvola. Uz razmjenu informacija i znanja, Ministarstvo gospodarstva i klimatske politike osnovalo je radnu skupinu nacionalnih i lokalnih tijela radi razvoja jedinstvenog pristupa postupcima izdavanja dozvola za antene i pristupu fizičkoj infrastrukturi za male ćelije. Vlada je uvela i mogućnost uspostave koordinatora za širokopojasni pristup i izrade smjernica o naknadama.

Nacionalni i regionalni financijski instrumenti za širokopojasni pristup internetu

  • Mjere državne potpore: Nisu predviđene mjere državne potpore na nacionalnoj razini.

Podaci o razvoju širokopojasnog interneta i tehnologijama u Nizozemskoj

Za najnovije podatke o pokrivenosti širokopojasnim pristupom, pretplatama i penetracijama, pokrivenosti različitih širokopojasnih tehnologija i troškovima provjerite izvješća iz ljestvice i izvješća po državama članicama indeksa digitalnog gospodarstva i društva (DESI). 

Dodjela spektra za bežični širokopojasni pristup

Pojedinosti o usklađenim dodjelama spektra potražite u Europskom opservatoriju za 5G.

Publikacije i dokumenti za medije

Engleski jezik

Nizozemski

Kontakt informacije

BCO Nizozemska (nacionalni ured za širokopojasne usluge): Ministarstvo gospodarstva i klimatske politike (Ministerie van Economische Zaken an Klimaat)

Adresa: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Haag, Nizozemska
Kontakt putem e-pošte
Telefon: + 31 611164316 Web stranica

Tijelo za potrošače i tržišta (Autoriteit Consument & Markt)

Adresa: Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag, Nizozemska
Kontakt putem e-pošte
Telefon: + 31 70 7222 000 Web stranica

Najnovije vijesti

EU39 doseže 70 % pokrivenosti FTTH/B prema FTTH Vijeću Europe

Prema tržišnoj panorami Fibre to Home/B (FTTTH/B), EU39 (27 država članica EU-a, Ujedinjena Kraljevina, 4 zemlje CIS-a, Island, Izrael, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija, Švicarska, Turska) dosegnuo je stopu pokrivenosti od 70 % FTTH/B, 244 milijuna kućanstava prošlo je i 121 milijun FTTH/B pretplatnika od rujna 2023.

VIDEO |
Iz EFRR-a se financira širenje gigabitnog širokopojasnog pristupa gradu Halleu

Grad Halle u istočnoj Njemačkoj kreće na transformativno putovanje kako bi proširio svoju širokopojasnu infrastrukturu, u skladu s rastućim stanovništvom i težnjama digitalnog gospodarstva. Povećanjem pristupa gigabitu ovaj projekt potiče inovacije i društveno-gospodarski razvoj u regiji te pomaže regiji da ostvari ciljeve digitalnog desetljeća EU-a.

Povezani sadržaj

Šira slika

Širokopojasni pristup u državama članicama EU-a

Pronađite aktualne informacije o razvoju širokopojasnog interneta u svakoj zemlji, kao i nacionalne strategije i politike za razvoj širokopojasnog interneta.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Širokopojasni pristup u Švedskoj

Švedski nacionalni plan za širokopojasni pristup, donesen 2016., ima viziju potpuno povezane Švedske i ima ciljeve za mobilnu pokrivenost i za širokopojasne veze velike brzine za kućanstva i poduzeća.

Širokopojasni pristup u Rumunjskoj

Rumunjski plan za širokopojasni pristup usmjeren je na izgradnju nacionalne širokopojasne mreže kao prvi korak prema postizanju ciljeva povezivosti EU-a.

Širokopojasni pristup u Portugalu

Cilj je programa Portugal Digital razvoj digitalne infrastrukture koja građanima omogućuje da iskoriste nove mogućnosti koje nude tehnologije.

Širokopojasni pristup u Luksemburgu

Razvoj komunikacijske infrastrukture s ciljem gigabitnog širokopojasnog pristupa u cijeloj zemlji jedan je od prioriteta u vladinom programu Luksemburga.

Širokopojasni pristup u Latviji

Latvija podupire ciljeve gigabitnog društva i ima za cilj 100 Mbps, koji se može nadograditi na gigabit, za urbana i ruralna područja, kao i pokrivenost 5G mrežom za sva velika urbana područja.

Širokopojasni pristup u Italiji

Talijanska strategija za ultraširokopojasni pristup gigabitnom društvu ima za cilj osigurati gigabitnu povezivost za sve do 2026. godine.

Širokopojasni pristup u Irskoj

Nacionalnim planom za širokopojasni pristup za Irsku predviđa se da će do 2026. svi prostori u Irskoj imati pristup širokopojasnom internetu velike brzine.

Širokopojasni pristup u Mađarskoj

Cilj je mađarske nacionalne strategije digitalizacije za razdoblje 2021. ostvariti cilj od 95 % kućanstava obuhvaćenih gigabitnim mrežama do 2030.

Širokopojasni pristup u Grčkoj

Nacionalnim planom za širokopojasni pristup za razdoblje 2021. 2027. promiče se upotreba fiksnih mreža vrlo velikog kapaciteta i 5G mreža. U grčkoj Bibliji o digitalnoj transformaciji za razdoblje 2020. 2025. povezivost se ističe kao jedna od pet strateških osi i uzima u obzir...

Širokopojasni pristup u Njemačkoj

Koalicijski sporazum iz 2021., digitalna strategija i gigabitna strategija njemačke savezne vlade za 2022. daju prednost nacionalnoj opskrbi FTTH i 5G mrežama.

Širokopojasni pristup u Francuskoj

Nacionalnim programom širokopojasnog pristupa France Très Haut Débit postavljen je cilj brzog širokopojasnog pristupa za sva kućanstva do 2022. i svjetlovodne mreže za sve do 2025.

Širokopojasni pristup u Finskoj

Finska nadležna tijela zalažu se za uvođenje svjetlovodne mreže koja se temelji na tržišnom natjecanju, uz pomoć javnih sredstava za područja s nedostatnom opskrbom i savjetovanje lokalnih općina o tome kako uvesti širokopojasne mreže.

Širokopojasni pristup u Estoniji

Estonija je uspostavila osnovnu širokopojasnu pokrivenost u cijeloj zemlji. Estonskim Digitalnim programom postavljaju se ambiciozni ciljevi za 2030.

Širokopojasni pristup u Danskoj

Brojnim političkim inicijativama usmjerenima na pokrivenost fiksnim i mobilnim širokopojasnim pristupom na nacionalnoj razini podupiru se danski ciljevi širokopojasnog pristupa internetu. Vlada radi na tome da Danska postane digitalni predvodnik stvaranjem temelja za danska...

Širokopojasni pristup na Cipru

Ciparskim planom za širokopojasni pristup utvrđeni su strateški ciljevi za razdoblje 2021. 2025. te su njime obuhvaćene zakonodavne i regulatorne intervencije te praktična potpora razvoju širokopojasne infrastrukture.

Širokopojasni pristup u Hrvatskoj

Hrvatski nacionalni plan za razvoj širokopojasnog pristupa za razdoblje 2021. 2027. odgovara ciljevima europskog gigabitnog društva za 2025. i djelomično digitalnim ciljevima za 2030.

Širokopojasni pristup u Belgiji

Belgijska strategija za širokopojasni pristup uključena je u širu strategiju politike Digitalna Belgija. Cilj je nacionalnog plana za fiksni i mobilni širokopojasni pristup ukloniti preostala bijela područja u kojima usluge velike brzine nisu dostupne. Smanjenjem troškova i...

Širokopojasni pristup u Austriji

Austrijska strategija za širokopojasni pristup usmjerena je na opskrbu gigabitnih priključaka (fiksnih i mobilnih) na nacionalnoj razini do 2030.