Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Planiranje projekta širokopojasnog interneta

Odjel za planiranje širokopojasnog pristupa pomaže općinama i drugim subjektima u planiranju uspješnih projekata razvoja širokopojasnog pristupa.

    Cesta s dugim svjetlosnim putom izloženosti

Cilj je investicijskog vodiča za širokopojasni pristup, koji je dostupan na 22 jezika, pomoći javnim tijelima u oblikovanju važnih pitanja te pružiti konceptualni okvir i informacije potrebne za donošenje pravih odluka koje odgovaraju njihovim potrebama. Ideja nije pružiti recepte spremne za primjenu, već predstaviti paket alata u svim tematskim područjima koji će se uzeti u obzir pri ulaganju u širokopojasni internet.

Plan širokopojasnog pristupa

Dobar plan za širokopojasni pristup politički je podržani dokument koji sadržava analizu trenutačnog stanja, ciljeva koje treba postići, financijske potpore koju treba dobiti i mehanizma za njezinu provedbu.

Četiri ključna strateška izbora

U vodiču su prikazana četiri ključna strateška odabira koja je potrebno donijeti kako bi se postigli ciljevi utvrđeni u planu za širokopojasni pristup:

Odabir odgovarajuće vrste infrastrukture

Je li potrebno uvesti novu širokopojasnu infrastrukturu otpornu na promjene u budućnosti ili bi ona bila dovoljna za nadogradnju postojeće infrastrukture?

Pri planiranju širokopojasnog projekta važno je razumjeti različite tehničke razine infrastrukture, tehnologije i mrežne dizajne kako bi se odabrao odgovarajući tip infrastrukture za vašu regionalnu širokopojasnu mrežu. Odluka o infrastrukturi ovisi o nizu čimbenika, uključujući:

  • implikacije u pogledu fizičkih temeljnih svojstava infrastrukture (tj. medija);
  • razinu ambicije u regiji uzimajući u obzir vrste i broj planiranih usluga;
  • razmatranja o učincima na privlačnost i konkurentnost područja;
  • topografija, gustoća naseljenosti i budući razvojni planovi.

Odabir pravog investicijskog modela

Koja je uloga tijela javne vlasti u pogledu provedbe, upravljanja, vlasništva i upravljanja infrastrukturom kako bi se odabrao pravi investicijski model?

Izbor koji se ovdje donosi uvelike će utjecati na ulogu općine ili regije te tako definirati utjecaj tijela javne vlasti na projekt širokopojasne infrastrukture. Četiri glavna modela ulaganja prikladna su za ulaganja u širokopojasni pristup:

  • izravna ulaganja putem javnog modela komunalne mreže
  • neizravno ulaganje putem modela komunalne mreže kojim se upravlja privatno
  • model širokopojasnog pristupa zajednici
  • model subvencioniranja gospodarskog subjekta (financiranje razlike)

Odabir pravog poslovnog modela

Bi li se javno tijelo trebalo odlučiti za model vertikalno integrirane mreže ili mreže otvorenog pristupa? Koji će poslovni model najvjerojatnije povećati širokopojasnu pokrivenost i penetraciju, financijsku održivost projekta, tržišno natjecanje i društveno-gospodarski razvoj zajednice?

U poslovnom modelu opisane su uloge različitih aktera u projektu širokopojasne infrastrukture koji djeluju na različitim mrežnim slojevima: pasivna infrastruktura, aktivna infrastruktura i usluge. Odgovarajući sudionici ili prijevoznici bit će usklađeni s potrebama općine ili regije. To može rezultirati različitim poslovnim modelima: otvorene mreže s javnim i privatnim akterima u različitim ulogama ili u vertikalno integriranim modelima sa samo jednim (uglavnom postojećim) subjektom za sva tri sloja mreže. Ponekad je izbor modela ograničen zbog propisa.

Odabir odgovarajućih financijskih instrumenata

Kako javno tijelo može osigurati odgovarajuću financijsku pokrivenost za izgradnju infrastrukture i upravljanje njome s odgovarajućim financijskim alatima? Što može doprinijeti u smislu kapitala, rashoda i imovine?

Različiti financijski alati i modeli dostupni za javna i privatna ulaganja u širokopojasni projekt moraju se uzeti u obzir kao četvrti ključni strateški izbor. Koncept održivog financiranja trebao bi osigurati odgovarajuću financijsku pokrivenost za izgradnju i upravljanje infrastrukturom.

Financiranje koje se temelji na prihodima za tekuće projekte, privatni kapital, bankovne zajmove i obveznice, javna sredstva i financiranje zajednice među glavnim su instrumentima financiranja. Nadalje, privatna ulaganja mogu dovesti do financijske stabilnosti i poboljšanja kreditnog rejtinga projekta. U područjima u kojima tržište ne ulaže zbog neprofitabilnosti, državne potpore mogu se upotrebljavati u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u Smjernicama EU-a o državnim potporama.

Akcijski plan

Nakon donošenja tih odluka potrebno je definirati i provesti akcijski plan u kojem se navode i provjeravaju sve različite aktivnosti. Postupak se mora pomno pratiti kako bi se osiguralo postizanje prethodno utvrđenih ciljeva.

Povezani sadržaj

Šira slika

Potpora za uvođenje širokopojasnog pristupa internetu

Europska komisija podupire poduzeća, voditelje projekata i tijela iz EU-a u povećanju pokrivenosti mrežom kako bi se postigli ciljevi gigabitnog društva EU-a.

Dublji pogled

Širokopojasni pristup: Definicija plana

Za uspješan regionalni razvoj širokopojasnog pristupa ključan je politički plan na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini kojim se kombiniraju ciljevi s posebnim potrebama i dionicima.

Širokopojasni pristup: Akcijski plan

U akcijskom planu detaljno se navode troškovi, dionici, aktivnosti, koordinacija i praćenje uključeni u provedbu strategije za širokopojasni pristup.

Širokopojasni pristup: Mreža i topologija

Širokopojasna mreža sastoji se od zemljopisnih dijelova. Topologija mreže opisuje kako su povezani različiti dijelovi mreže. Najrelevantnije topologije za mreže okosnice i područja su topologije drveća, topologije prstena i topologije umreženih područja. Za prvu milju, dvije...

Širokopojasni pristup: Izbor infrastrukture

Širokopojasne mreže zahtijevaju različite vrste infrastrukture na temelju različitih logističkih, gospodarskih ili demografskih uvjeta. Upotrijebite pitanja kako biste lakše odabrali.

Pogledajte i sljedeći sadržaj