Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Planiranje projekta širokopojasnog pristupa internetu

Odjel za planiranje širokopojasnog pristupa pomaže općinama i drugim subjektima u planiranju uspješnih projekata razvoja širokopojasnog pristupa.

Cilj je vodiča za ulaganja u širokopojasni pristup, dostupnog na 22 jezika, pomoći tijelima javne vlasti u oblikovanju važnih pitanja te pružiti konceptualni okvir i informacije potrebne za donošenje odgovarajućih odluka u skladu s njihovim potrebama. Ideja nije pružiti recepte spremne za primjenu, već predstaviti paket alata u svim tematskim područjima koje treba uzeti u obzir pri ulaganju u širokopojasni pristup internetu.

Plan za širokopojasni pristup internetu

Dobar plan za širokopojasni pristup politički je podržan dokument koji sadržava analizu trenutačne situacije, ciljeva koje treba ostvariti, financijske potpore koju treba dobiti i mehanizma za njezinu provedbu.

Četiri ključne strateške odluke

U vodiču su predstavljene četiri ključne strateške odluke koje je potrebno donijeti kako bi se postigli ciljevi definirani u planu za širokopojasni pristup internetu:

Odabir odgovarajuće vrste infrastrukture

Je li potrebno uvesti novu širokopojasnu infrastrukturu otpornu na buduće promjene ili bi to bilo dovoljno za nadogradnju postojeće infrastrukture?

Pri planiranju širokopojasnog projekta važno je razumjeti različite tehničke razine infrastrukture, tehnologije i mrežnog dizajna kako biste odabrali pravu vrstu infrastrukture za vašu regionalnu širokopojasnu mrežu. Odluka o infrastrukturi ovisi o nizu čimbenika, uključujući:

  • posljedice koje se odnose na fizička temeljna svojstva infrastrukture (tj. medija);
  • razinu ambicije u regiji s obzirom na vrste i broj planiranih usluga;
  • razmatranja o učincima na privlačnost i konkurentnost područja;
  • topografija, gustoća naseljenosti i budući razvojni planovi.

Odabir pravog modela ulaganja

Koja je uloga tijela javne vlasti u pogledu provedbe, rada, vlasništva i upravljanja infrastrukturom u odabiru odgovarajućeg modela ulaganja?

Ovdje doneseni odabir uvelike će utjecati na ulogu općine ili regije i na taj način definirati utjecaj tijela javne vlasti na projekt širokopojasne infrastrukture. Četiri glavna modela ulaganja prikladna su za ulaganja u širokopojasni pristup internetu:

  • izravna ulaganja putem javnog modela komunalne mreže
  • neizravno ulaganje putem modela privatne komunalne mreže
  • model širokopojasnog pristupa u zajednici
  • model subvencija gospodarskog subjekta (financiranje jaza)

Odabir pravog poslovnog modela

Treba li se javno tijelo odlučiti za vertikalno integriran model mreže ili mrežni model otvorenog pristupa? Koji će poslovni model najvjerojatnije maksimizirati pokrivenost širokopojasnom mrežom i penetraciju, financijsku održivost projekta, tržišno natjecanje i društveno-gospodarski razvoj zajednice?

U poslovnom modelu opisuju se uloge različitih sudionika u projektu širokopojasne infrastrukture koji su aktivni na različitim mrežnim razinama: pasivna infrastruktura, aktivna infrastruktura i usluge. Odgovarajući subjekti ili prijevoznici bit će usklađeni s potrebama općine ili regije. To može dovesti do različitih poslovnih modela: otvorene mreže s javnim i privatnim akterima u različitim ulogama ili u vertikalno integriranim modelima sa samo jednim (uglavnom postojećim) akterom za sva tri mrežna sloja. Ponekad je izbor modela ograničen zbog propisa.

Odabir odgovarajućih financijskih instrumenata

Kako javno tijelo može osigurati odgovarajuće financijsko pokriće za izgradnju infrastrukture i upravljanje njome s pomoću odgovarajućih financijskih alata? Što može doprinijeti u smislu kapitala, rashoda i imovine?

Za četvrti ključni strateški izbor potrebno je uzeti u obzir različite alate i modele financiranja dostupne za javna i privatna ulaganja u širokopojasni projekt. Održivim konceptom financiranja trebalo bi osigurati odgovarajuće financijsko pokriće za izgradnju i upravljanje infrastrukturom.

Financiranje na temelju prihoda za vođenje projekata, privatni kapital, bankovni zajmovi i obveznice, javna sredstva i financiranje zajednice među glavnim su instrumentima financiranja. Osim toga, privatna ulaganja mogu dovesti do financijske stabilnosti i poboljšanja kreditnog rejtinga projekta. U područjima u kojima tržište ne ulaže zbog neprofitabilnosti, državne potpore mogu se koristiti u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u Smjernicama EU-a o državnim potporama.

Akcijski plan

Nakon donošenja tih odluka potrebno je definirati i provesti akcijski plan kojim se utvrđuju i provjeravaju sve različite aktivnosti. Postupak se mora pomno pratiti kako bi se osiguralo postizanje prethodno utvrđenih ciljeva.

Povezani sadržaj

Šira slika

Potpora uvođenju širokopojasnog pristupa

Europska komisija podupire poduzeća, voditelje projekata i nadležna tijela u EU-u u povećanju mrežne pokrivenosti kako bi se postigli ciljevi EU-a u pogledu gigabitnog društva.

Dublji pogled

Širokopojasni pristup: Modeli nosača

Općine, općinska poduzeća, zajednički pothvati i privatna poduzeća mogu biti uključeni u jednu, dvije ili sve tri faze razvoja širokopojasnog pristupa internetu.

Širokopojasni pristup: Definicija plana

Za uspješan regionalni razvoj širokopojasnog pristupa ključan je politički plan na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini kojim se kombiniraju ciljevi s posebnim potrebama i dionicima.

Širokopojasni pristup: Akcijski plan

U akcijskom planu detaljno se navode troškovi, dionici, aktivnosti, koordinacija i praćenje uključeni u provedbu strategije za širokopojasni pristup.

Širokopojasni pristup: Mreža i topologija

Širokopojasna mreža sastoji se od zemljopisnih dijelova. Topologija mreže opisuje kako su povezani različiti dijelovi mreže. Najrelevantnije topologije za mreže okosnice i područja su topologije drveća, topologije prstena i topologije umreženih područja. Za prvu milju, dvije...

Širokopojasni pristup: Izbor infrastrukture

Širokopojasne mreže zahtijevaju različite vrste infrastrukture na temelju različitih logističkih, gospodarskih ili demografskih uvjeta. Upotrijebite pitanja kako biste lakše odabrali.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Akt o gigabitnoj infrastrukturi

Aktom o gigabitnoj infrastrukturi odgovara se na sve veće potrebe za bržom i pouzdanom povezivosti s velikom količinom podataka te se zamjenjuje Direktiva o smanjenju troškova širokopojasnog pristupa iz 2014.

Mreža ureda za širokopojasne usluge

Europska mreža ureda za širokopojasne usluge podupire države članice EU-a u postizanju ciljeva gigabitnog društva i uvođenju širokopojasnog pristupa.