Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Potpora za uvođenje širokopojasnog pristupa internetu

Europska komisija podupire poduzeća, voditelje projekata i tijela iz EU-a u povećanju pokrivenosti mrežom kako bi se postigli ciljevi gigabitnog društva EU-a.

©Europska unija

fix-empty

Strategija EU-a za širokopojasni pristup

Širokopojasna Europa promiče strategiju Komisije o povezivosti za europsko gigabitno društvo do 2025., kao i viziju utvrđenu u okviru Digitalnog desetljeća za digitalnu transformaciju Europe do 2030. kako bi se europski građani i poduzeća povezali s mrežama vrlo velikog kapaciteta, čime će se svim građanima i poduzećima diljem EU-a omogućiti inovativni proizvodi, usluge i aplikacije.

Ova vizija gigabitnog društva za 2025. temelji se na tri glavna strateška cilja:

  • Gigabitna povezivost za sve glavne socioekonomske pokretače;
  • neprekinuta pokrivenost mrežom 5G za sva gradska područja i glavne kopnene prometne putove;
  • pristup povezivosti koja nudi najmanje 100 Mbps za sva europska kućanstva.

Cilj je digitalnog desetljeća da do 2030.:

  • sva europska kućanstva obuhvaćena su gigabitnom mrežom;
  • sva naseljena područja obuhvaćena su mrežom 5G.

Potpora za uvođenje širokopojasnog interneta

Poduzeća iz EU-a, nacionalna, regionalna i lokalna tijela te voditelji projekata koji rade na uvođenju širokopojasnog pristupa imaju ključnu ulogu u postizanju ciljeva povezivosti EU-a. EU podupire uvođenje mreža pružanjem smjernica, olakšavanjem razmjene najboljih praksi i informiranjem građana o dostupnosti mreže u njihovu području. Voditelji projekata mogu pronaći više informacija na web-mjestu te se obratiti na mrežu Ureda za širokopojasne usluge (BCO), koja okuplja stručnjake radi rasprave i razmjene tehničke podrške za uvođenje širokopojasnog interneta. Ruralna i udaljena područja poseban su izazov za privlačenje ulaganja u širokopojasne mreže. Priručnik o širokopojasnom pristupu za ruralna i udaljena područja pomaže tvorcima politika i voditeljima širokopojasnih projekata da uvedu mreže velike brzine u izazovnim područjima.

Fond za povezivanje Europe za širokopojasni pristup

Komisija je 2017. zajedno s Europskom investicijskom bankom osnovala fond za razvoj infrastrukture širokopojasne mreže u slabije pokrivenim područjima Europe. U okviru Instrumenta za povezivanje Europe Komisija je uložila 100 milijuna eura u fond. Fond kombinira privatna i javna ulaganja kako bi se poduprlo financiranje manje rizičnih širokopojasnih projekata. Projektima će se Komisiji pomoći da ostvari ciljeve povezivosti projektima koje provode novoosnovana poduzeća i mala poduzeća, uz primjenu najučinkovitije i dostupne tehnologije u slabije pokrivenim područjima. Saznajte više o fondu

Najnovije vijesti

EVENT |
Moldova i Ukrajina: osiguravanje održive povezivosti

Mreža ureda za širokopojasne usluge (BCO) u ime Europske komisije sa zadovoljstvom organizira posebnu internetsku sjednicu BCO-a posvećenu osiguravanju održive povezivosti u Moldovi i Ukrajini.

Povezani sadržaj

Šira slika

Povezivost

EU želi da Europa do 2030. postane najpovezaniji kontinent.

Dublji pogled

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Otvoreni internet

Pravilima EU-a utvrđuje se načelo otvorenog pristupa internetu: s internetskim prometom postupa se bez diskriminacije, blokiranja, prigušivanja ili određivanja prioriteta.

IKT i standardizacija

Specifikacijama IKT-a osigurava se da se proizvodi mogu međusobno povezati i međusobno surađivati, potičući inovacije i održavajući tržišta IKT-a otvorenima i konkurentnima.

Zakonik elektroničkih komunikacija EU-a

Politikom elektroničkih komunikacija EU-a poboljšava se tržišno natjecanje, potiču inovacije i jačaju prava potrošača na europskom jedinstvenom tržištu.

Alat za povezivanje

Paket alata za povezivost pruža smjernice za uvođenje svjetlovodnih i 5G mreža. Te će mreže pružiti znatne gospodarske mogućnosti.

Radiofrekvencijski spektar: temelj bežične komunikacije

Bežične komunikacije putem javnih ili privatnih mreža koriste se radiofrekvencijskim spektrom, tj. nizom radijskih valova, za prijenos informacija. Takva komunikacija može biti između ljudi, ljudi i strojeva ili sustava („stvari” općenitije) ili između stvari. U tom je kontekstu...

5G

5G je ključna mrežna tehnologija nove generacije koja će omogućiti inovacije i podupirati digitalnu transformaciju.

112: Broj EU-a za hitne slučajeve

Trebaš pomoć? 112 je vaš broj za spašavanje života! 112 je europski telefonski broj za hitne slučajeve dostupan svugdje u EU-u, besplatno.

Roaming: povezani bilo gdje u EU-u bez dodatne naknade

Dok putujete diljem EU-a, možete se služiti telefonom za pozivanje, slanje poruka i upotrebu podataka kao što to činite kod kuće. Zapisnici poziva, SMS-a i podataka koje upotrebljavate u inozemstvu u EU-u naplaćuju se jednako kao i kod kuće.

Satelitski širokopojasni pristup

Satelitski širokopojasni pristup dostupan je kako bi se omogućila brza internetska povezivost u svim državama članicama EU-a.