Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Potpora uvođenju širokopojasnog pristupa

Europska komisija podupire poduzeća, voditelje projekata i nadležna tijela u EU-u u povećanju mrežne pokrivenosti kako bi se postigli ciljevi EU-a u pogledu gigabitnog društva.

©Europska unija

fix-empty

Strategija EU-a za širokopojasni pristup internetu

Širokopojasna Europa promiče strategiju Komisije o povezivosti za europsko gigabitno društvo do 2025., kao i viziju utvrđenu u okviru digitalnog desetljeća za digitalnu transformaciju Europe do 2030. o povezivanju europskih građana i poduzeća s mrežama vrlo velikog kapaciteta, čime će se omogućiti inovativni proizvodi, usluge i aplikacije za sve građane i poduzeća diljem EU-a.

Ta vizija gigabitnog društva za 2025. temelji se na trima glavnim strateškim ciljevima:

  • gigabitna povezivost za sve glavne socioekonomske pokretače;
  • neprekinuta pokrivenost 5G mrežom za sva urbana područja i glavne kopnene prometne pravce;
  • pristup povezivosti od najmanje 100 Mbps za sva europska kućanstva.

Cilj je digitalnog desetljeća do 2030.:

  • sva europska kućanstva pokrivena su gigabitnom mrežom;
  • sva naseljena područja pokrivena su 5G mrežom.

Potpora uvođenju širokopojasne mreže

Poduzeća iz EU-a, nacionalna, regionalna i lokalna tijela te voditelji projekata koji rade na uvođenju širokopojasnog interneta imaju ključnu ulogu u postizanju ciljeva povezivosti EU-a. EU podupire uvođenje mreže pružanjem smjernica, olakšavanjem razmjene najboljih praksi i informiranjem građana o dostupnosti mreže u njihovu području. Voditelji projekata mogu pronaći više informacija na internetskim stranicama i uputiti se na mrežu ureda za širokopojasne usluge, koja okuplja stručnjake kako bi raspravljali i dijelili tehničku potporu za uvođenje širokopojasnog pristupa internetu. Ruralna i udaljena područja poseban su izazov za privlačenje ulaganja u širokopojasne mreže.

Priručnikom o ulaganju u širokopojasni pristup pomaže se javnim tijelima u planiranju, provedbi i praćenju projekata u području širokopojasnog pristupa na njihovim državnim područjima. Obuhvaća uvođenje pristupnih i posredničkih segmenata fiksnih širokopojasnih mreža i uvođenje širokopojasnih usluga.

Priručnik o širokopojasnim mrežama za ruralna i udaljena područja pomaže tvorcima politika i voditeljima projekata širokopojasnog pristupa u uvođenju mreža velike brzine u zahtjevnim područjima.

U ažuriranoj studiji o nacionalnim planovima za razvoj širokopojasnog pristupa u 27 država članica EU-a daje se pregled mjera povezivosti u državama članicama definiranih u nacionalnim planovima za razvoj širokopojasnog pristupa i procjena izvedivosti ispunjavanja ciljeva Digitalne agende za Europu 2020. i gigabitnog društva do 2025.

Fond za širokopojasno povezivanje Europe i Instrument za povezivanje Europe u digitalnom sektoru

Instrument za povezivanje Europe (CEF) program je posvećen povezivosti kojim se podupire uvođenje širokopojasnog interneta s pomoću dvaju financijskih instrumenata: Fond za širokopojasno povezivanje Europe (CEBF, vlasnički kapital) i dužnički instrument CEF-a. Fondom za širokopojasno povezivanje Europe osiguravaju se vlasnički i kvazivlasnički kapital za manje, visokorizične projekte širokopojasnog pristupa, koji nemaju dostatan pristup financiranju, u (nedostatnim) prigradskim i ruralnim područjima. CEBF je vlasnički fond u iznosu od 420 milijuna EUR, a dužničkim instrumentom CEF-a stavlja se na raspolaganje oko 17 milijuna EUR u zajmovima. Digitalnim dijelom Instrumenta za povezivanje Europe (CEF Digital) podupirat će se i ubrzati javna i privatna ulaganja u infrastrukture za digitalno povezivanje u razdoblju od 2021. do 2027.

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Povezivost

Cilj je EU-a da Europa do 2030. postane najpovezaniji kontinent.

Dublji pogled

Akt o gigabitnoj infrastrukturi

Aktom o gigabitnoj infrastrukturi odgovara se na sve veće potrebe za bržom i pouzdanom povezivosti s velikom količinom podataka te se zamjenjuje Direktiva o smanjenju troškova širokopojasnog pristupa iz 2014.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Otvoreni internet

Pravilima EU-a utvrđuje se načelo otvorenog pristupa internetu: s internetskim prometom postupa se bez diskriminacije, blokiranja, prigušivanja ili određivanja prioriteta.

IKT i standardizacija

Specifikacijama IKT-a osigurava se da se proizvodi mogu međusobno povezati i međusobno surađivati, potičući inovacije i održavajući tržišta IKT-a otvorenima i konkurentnima.

Zakonik elektroničkih komunikacija EU-a

Politikom elektroničkih komunikacija EU-a poboljšava se tržišno natjecanje, potiču inovacije i jačaju prava potrošača na europskom jedinstvenom tržištu.

Alat za povezivanje

Paket alata za povezivost pruža smjernice za uvođenje svjetlovodnih i 5G mreža. Te će mreže pružiti znatne gospodarske mogućnosti.

Radiofrekvencijski spektar: temelj bežične komunikacije

Bežične komunikacije putem javnih ili privatnih mreža koriste se radiofrekvencijskim spektrom, tj. nizom radijskih valova, za prijenos informacija. Takva komunikacija može biti između ljudi, ljudi i strojeva ili sustava („stvari” općenitije) ili između stvari. U tom je kontekstu...

5G

5G je ključna mrežna tehnologija nove generacije koja će omogućiti inovacije i podupirati digitalnu transformaciju.

112: Broj EU-a za hitne slučajeve

Trebaš pomoć? 112 je vaš broj za spašavanje života! 112 je europski telefonski broj za hitne slučajeve dostupan svugdje u EU-u, besplatno.

Roaming: povezani bilo gdje u EU-u bez dodatne naknade

Dok putujete diljem EU-a, možete se služiti telefonom za pozivanje, slanje poruka i upotrebu podataka kao što to činite kod kuće. Zapisnici poziva, SMS-a i podataka koje upotrebljavate u inozemstvu u EU-u naplaćuju se jednako kao i kod kuće.

Satelitski širokopojasni pristup

Satelitski širokopojasni pristup dostupan je kako bi se omogućila brza internetska povezivost u svim državama članicama EU-a.