Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Izvrsnost umjetne inteligencije: Izgradnja strateškog vodstva u sektorima s velikim utjecajem

U preispitivanju koordiniranog plana za umjetnu inteligenciju 2021. izneseno je sedam sektorskih područja djelovanja u kojima EU može izgraditi strateško vodstvo

  Slika digitalnog mozga s umjetnom inteligencijom u središtu, povezana s ikonama koje predstavljaju različite sektore

© iStock by Getty Images -861190284 metamorworks

Cilj je preispitivanja koordiniranog plana za umjetnu inteligenciju pobliže uskladiti djelovanje EU-a u području umjetne inteligencije s europskim zelenim planom i odgovorom EU-a na pandemiju bolesti COVID-19. U obzir se uzimaju i kretanja na tržištu i mjere koje su u tijeku u državama članicama.

Koordiniranim planom utvrđeno je sedam sektorskih područja djelovanja: okoliš, zdravlje, robotika, javni sektor, unutarnji poslovi, promet i poljoprivreda. I predlaže skup zajedničkih mjera za svako od tih područja.

Okoliš

Tehnologije umjetne inteligencije mogu pomoći Europi u postizanju ciljeva zelenog plana. Na primjer, umjetna inteligencija može olakšati prijelaz na kružno gospodarstvo, poboljšati integraciju energetskog sustava i upravljanje njime te optimizirati energetsku učinkovitost zgrada. Umjetna inteligencija također može omogućiti potpuno nova rješenja koja nisu bila moguća u okviru drugih tehnologija.

Međutim, sama umjetna inteligencija ima znatan ekološki otisak, posebno u pogledu potrošnje energije, te je potrebno djelovati kako bi se to ublažilo.

Primjeri mjera uključuju:

 • podupiranje istraživanja za zeleniju umjetnu inteligenciju, rješavanje problema potrošnje energije tehnologija umjetne inteligencije u okviru programa Obzor Europa
 • istraživanje učinkovitih načina definiranja ključnih pokazatelja uspješnosti za utvrđivanje i mjerenje pozitivnog i negativnog utjecaja umjetne inteligencije na okoliš

Zdravlje

EU je globalni predvodnik u primjeni umjetne inteligencije u zdravstvu i zdravstvu. Tehnologije umjetne inteligencije mogu, primjerice, olakšati opterećenje zdravstvenih sustava, poboljšati tijek rada u bolnicama, povećati učinkovitost i djelotvornost kliničkih ispitivanja te poduprijeti otkrivanje novih lijekova. Pandemija bolesti COVID-19 dodatno je ojačala važnost umjetne inteligencije za zdravstvo i skrb te je EU-u i njegovim državama članicama pružila pouke o koristima daljnje suradnje u tom području.

Primjeri mjera uključuju:

 • uspostava objekata za testiranje i eksperimentiranje za tehnologije umjetne inteligencije i robotike koje se upotrebljavaju u zdravstvu 
 • poduzimanje mjera za proširenje prekogranične razmjene zdravstvenih informacija;

Robotika

Robotika potaknuta umjetnom inteligencijom pomaže u jačanju produktivnosti, konkurentnosti, otpornosti i otvorene strateške autonomije EU-a, uz istodobno očuvanje otvorenog gospodarstva u digitaliziranom svijetu. Uvođenjem robotike temeljene na umjetnoj inteligenciji potaknut će se razvoj industrije robotike u EU-u i proširiti raspon aktivnosti u kojima roboti djeluju, čime će se povećati suradnja ljudi i robota.

Primjeri mjera uključuju:

 • potpora istraživanju i inovacijama prema sljedećoj generaciji robotike koja se temelji na umjetnoj inteligenciji
 • jačanje postojećih i budućih inicijativa u tom sektoru, kao što je Europsko partnerstvo za umjetnu inteligenciju, podatke i robotiku

Javni sektor

Primjena umjetne inteligencije može doprinijeti boljim javnim uslugama poboljšanjem interakcije između građana i vlada te omogućivanjem pametnijih analitičkih sposobnosti. Zahvaljujući ranom usvajanju umjetne inteligencije javni sektor može biti predvodnik u korištenju sigurne, pouzdane i održive umjetne inteligencije. Europski javni sektor može iskoristiti svoju snažnu kolektivnu kupovnu moć kako bi djelovao kao katalizator i potaknuo potražnju za pouzdanom umjetnom inteligencijom.

Primjeri mjera uključuju:

 • pokretanje programa Usvajanje UI-ja kako bi se ubrzala javna nabava UI sustava u Europi,
 • osmišljavanje podatkovnog prostora za javnu nabavu koji će pružiti sveobuhvatan pregled tržišta javne nabave u EU-u.

Unutarnji poslovi

Ako su osmišljeni i upotrijebljeni u skladu s demokratskim sustavima i temeljnim pravima, sustavi umjetne inteligencije mogu postati središnja tehnologija za potporu radu tijela nadležnih za unutarnje poslove. Konkretno, tijela kaznenog progona trebala bi moći djelovati u kriminalnom okruženju koje se brzo mijenja i razvija kako bi se poboljšala zaštita i sigurnost svih osoba.

 Međutim, važno je naglasiti da sustavi umjetne inteligencije nisu zamjena za takva tijela.  

Primjeri mjera uključuju:

 • pokretanje poziva na uspostavu namjenskog zajedničkog europskog podatkovnog prostora za provedbu zakona
 • nastavak financiranja istraživanja i inovacija u području umjetne inteligencije za primjene koje se temelje na Europi i u potpunosti poštuju temeljna prava i vrijednosti EU-a.

Prijevoz

Umjetna inteligencija i automatizacija te su od ključne važnosti za promet budućnosti. One mogu pomoći u poboljšanju učinkovitosti i sigurnosti prometa, optimiziranju upotrebe kapaciteta i prometnih tokova te olakšavanju tehnološke i jezične interoperabilnosti.

Primjeri mjera uključuju:

 • izrada plana za umjetnu inteligenciju u području mobilnosti
 • o utvrđivanju provedbenih akata za tehničke specifikacije za automatizirana vozila i potpuno automatizirana vozila

Poljoprivreda

Umjetna inteligencija i druge digitalne tehnologije imaju potencijal za povećanje učinkovitosti poljoprivrednih gospodarstava. Njima se može poboljšati gospodarska i ekološka održivost. Rješenja i roboti koji se temelje na umjetnoj inteligenciji mogu pomoći poljoprivrednicima u stočarskoj proizvodnji, osiguravajući dobrobit i uzgoj životinja, žetvu usjeva, plijevljenje i još mnogo toga.

Primjeri mjera uključuju:

 • promicanje poljoprivrede kao jednog od glavnih područja obuhvaćenih inicijativom europskih digitalnoinovacijskih centara
 • uspostava zajedničkog europskog podatkovnog prostora za poljoprivredu radi potpore pouzdanom objedinjavanju i razmjeni podataka

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Koordinirani plan za umjetnu inteligenciju

Cilj je koordiniranog plana o umjetnoj inteligenciji ubrzati ulaganja u umjetnu inteligenciju, provesti strategije i programe umjetne inteligencije te uskladiti politiku umjetne inteligencije kako bi se spriječila fragmentacija unutar Europe.

Pogledajte i sljedeći sadržaj