Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Akt EU-a o kibernetičkoj solidarnosti

Aktom EU-a o kibernetičkoj solidarnosti poboljšat će se pripravnost, otkrivanje i odgovor na kiberincidente diljem EU-a.

Cilj je Akta EU-a o kibernetičkoj solidarnosti ojačati kapacitete u EU-u za otkrivanje i pripremu na znatne kiberprijetnje i napade velikih razmjera te za odgovor na njih. Akt uključuje europski sustav za upozoravanje na kibersigurnost, sastavljen od centara za sigurnosne operacije međusobno povezanih diljem EU-a, i sveobuhvatan mehanizam za hitne slučajeve u području kibersigurnosti kako bi se poboljšala kiberotpornost EU-a.

Europski sustav za kibersigurnost

Europski akt o kibernetičkoj solidarnosti uključuje prijedlog o europskom sustavu za upozoravanje na kibersigurnost kako bi se poboljšalo otkrivanje, analiza i odgovor na kiberprijetnje.

Taj će se sustav sastojati od nacionalnih i prekograničnih centara za sigurnosne operacije (SOC-ovi) diljem EU-a, koji će upotrebljavati naprednu tehnologiju kao što su umjetna inteligencija (UI) i analitika podataka za otkrivanje i razmjenu upozorenja o prijetnjama s tijelima preko granica.

Tijekom prve faze, pokrenute u studenome 2022., odabrana su tri konzorcija centara za prekogranične sigurnosne operacije (SOC-ova) koji okupljaju javna tijela iz 17 država članica i Islanda u okviru programa Digitalna Europa.

Mehanizam za kiberkrizne situacije

Mehanizmom za kiberkrizne situacije osigurat će se poboljšanje pripravnosti i odgovora na kiberincidente. To će učiniti djelujući u tri područja:

  1. Podupiranje mjera pripravnosti: Testirati subjekte u ključnim sektorima kao što su financije, energetika i zdravstvena skrb na potencijalne slabosti koje bi ih mogle učiniti osjetljivima na kiberprijetnje. Odabir sektora koji će se testirati temeljit će se na zajedničkoj procjeni rizika na razini EU-a.
  2. Stvaranje pričuve EU-a za kibersigurnost: Pričuva EU-a za kibersigurnost sastojat će se od usluga odgovora na incidente privatnih pružatelja usluga („pouzdani pružatelji”) koje se mogu rasporediti na zahtjev država članica ili institucija, tijela i agencija Unije kako bi im se pomoglo u rješavanju znatnih ili velikih kibersigurnosnih incidenata.
  3. Osiguravanje uzajamne pomoći: Mehanizmom će se podupirati država članica koja nudi uzajamnu pomoć drugoj državi članici pogođenoj kiberincidentom.

Mehanizam za preispitivanje kiberincidenta

Aktom o kibernetičkoj solidarnosti uspostavlja se i mehanizam za preispitivanje kiberincidenta radi procjene i preispitivanja određenih kiberincidenata. Na zahtjev Komisije ili nacionalnih tijela (EU-CyCLONe ili mreža CSIRT-ova) Agencija EU-a za kibersigurnost (ENISA) bit će odgovorna za preispitivanje konkretnog znatnog ili velikog kibersigurnosnog incidenta i trebala bi dostaviti izvješće koje uključuje stečena iskustva i, prema potrebi, preporuke za poboljšanje kiberodgovora Unije.

Financiranje

EU-ov sustav za kibersigurnost i mehanizam za krizne situacije u području kibersigurnosti iz ove Uredbe podupirat će se financiranjem u okviru strateškog cilja „Kibersigurnost” programa Digitalna Europa (DIGITAL).

Ukupni proračun uključuje povećanje od 100 milijuna EUR koje se ovom Uredbom predlaže za preraspodjelu iz drugih strateških ciljeva programa Digitalna Europa. Time će se novi ukupni iznos dostupan za mjere u području kibersigurnosti u okviru DIGITAL-a povećati na 842,8 milijuna EUR.

Dio dodatnih 100 milijuna EUR povećat će proračun kojim upravlja ECCC za provedbu mjera za SOC-ove i pripravnost u okviru njihovih programa rada. Osim toga, dodatna sredstva poslužit će za potporu uspostavi pričuve EU-a za kibersigurnost.

Njime se dopunjuje proračun koji je već predviđen za slična djelovanja u glavnom programu rada DIGITAL-a i kibersigurnosti za razdoblje 2023. – 2027., čime bi se ukupni iznos mogao povećati na 551 milijun EUR za razdoblje 2023. 2027., dok je 115 milijuna EUR već dodijeljeno u obliku pilot-projekata za razdoblje 2021. 2022. Uključujući doprinose država članica, ukupni proračun mogao bi iznositi do 1,109 milijardi EUR.

Povezani sadržaj

Šira slika

Politike kibersigurnosti

Europska unija radi na različitim područjima na promicanju kiberotpornosti, zaštiti naše komunikacije i podataka te očuvanju sigurnosti internetskog društva i gospodarstva.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Akt EU-a o kibersigurnosti

Aktom o kibersigurnosti jača se Agencija EU-a za kibersigurnost (ENISA) i uspostavlja okvir za kibersigurnosnu certifikaciju proizvoda i usluga.