Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Akt EU-a o kibernetičkoj solidarnosti

Europska komisija predložila je 18. travnja 2023. Akt EU-a o kibernetičkoj solidarnosti kako bi se poboljšala pripravnost, otkrivanje i odgovor na kiberincidente diljem EU-a.

Ciljje Akta EU-a o kibernetičkoj solidarnosti ojačati kapacitete u EU-u za otkrivanje i pripremu na znatne kiberprijetnje i napade velikih razmjera te za odgovor na njih. Prijedlog uključuje europski sustav za kibersigurnost, sastavljen od centara za sigurnosne operacije koji su međusobno povezani diljem EU-a, i sveobuhvatan mehanizam za krizne situacije u području kibersigurnosti kako bi se poboljšao položaj EU-a u području kibersigurnosti.

Europski sustav za kibersigurnost

Europski kibernetički štit sastojat će se od centara za sigurnosne operacije (SOC) diljem EU-a, okupljenih na nekoliko višedržavnih platformi SOC-a, izgrađenih uz potporu programa Digitalna Europa (DEP) kako bi se dopunilo nacionalno financiranje. Kiberštit će biti zadužen za poboljšanje otkrivanja, analize i odgovora na kiberprijetnje. Ti SOC-ovi upotrebljavat će naprednu tehnologiju kao što su umjetna inteligencija (UI) i analitika podataka za otkrivanje i dijeljenje upozorenja o takvim prijetnjama s nadležnim tijelima preko granica. Njima će se omogućiti pravodobniji i učinkovitiji odgovor na velike prijetnje. Tijekom prve faze, pokrenute u studenome 2022., odabrana sutri konzorcija prekograničnih centara za sigurnosne operacije(SOC-ovi), koji okupljaju javna tijela iz 17 država članica i Islanda u okviru programa Digitalna Europa.

Mehanizam za kiberkrizne situacije

Mehanizmomza kiberkrizne situacije osigurat će se poboljšanje pripravnosti i odgovora na kiberincidente. To će učiniti na sljedeći način:

  • Podupiranje mjera pripravnosti – testiranje subjekata u ključnim sektorima kao što su financije, energetika i zdravstvena skrb zbog mogućih nedostataka koji bi ih mogli učiniti osjetljivima na kiberprijetnje. Odabir sektora koji će se testirati temeljit će se na zajedničkoj procjeni rizika na razini EU-a.
  • Stvaranje pričuve EU-a zakibersigurnost – PričuvaEU-a za kibersigurnost sastojala bi se od usluga odgovora na incidente privatnih pružatelja usluga („pouzdani pružatelji”) koje se mogu rasporediti na zahtjev država članica ili institucija, tijela i agencija Unije kako bi im se pomoglo u rješavanju znatnih ili velikih kibersigurnosnih incidenata.
  • Uzajamna pomoć – Mehanizmom će se podupirati država članica koja nudi uzajamnu pomoć drugoj državi članici pogođenoj kiberincidentom.

Financiranje

EU-ov sustav za kibersigurnost i mehanizam za krizne situacije u području kibersigurnosti iz ove Uredbe podupirat će se financiranjem u okviru strateškog cilja „Kibersigurnost” programa Digitalna Europa.

Ukupni proračun uključuje povećanje od 100 milijuna EUR koje se ovom Uredbom predlaže za preraspodjelu iz drugih strateških ciljeva programa Digitalna Europa. Time će se novi ukupni iznos dostupan za mjere u području kibersigurnosti u okviru programa Digitalna Europa povećati na 842,8 milijuna EUR.

Dio dodatnih 100 milijuna EUR povećat će proračun kojim upravlja ECCC za provedbu mjera za SOC-ove i pripravnost u okviru njihovih programa rada. Osim toga, dodatna sredstva poslužit će za potporu uspostavi pričuve EU-a za kibersigurnost.

Njime se dopunjuje proračun koji je već predviđen za slične mjere u okviru glavnog programa Digitalna Europa i Digitalna Europa za kibersigurnost za razdoblje 2023. – 2027., čime bi se ukupni iznos mogao povećati na 551 milijun za razdoblje 2023. 2027., dok je 115 milijuna već dodijeljeno u obliku pilot-projekata za razdoblje 2021. 2022. Uključujući doprinose država članica, ukupni proračun mogao bi iznositi do 1,109 milijardi eura.

Mehanizam za preispitivanje kiberincidenta

Predloženom uredbom uspostavio bi se i mehanizam za preispitivanje kiberincidenta radi procjene i preispitivanja određenih kiberincidenata: . Na zahtjev Komisije ili nacionalnih tijela (EU-CyCLONe ili mreža CSIRT-ova)Agencija EU-a za kibersigurnost (ENISA) bit će odgovorna za preispitivanje konkretnog znatnog ili velikog kibersigurnosnog incidenta i trebala bi dostaviti izvješće koje uključuje stečena iskustva i, prema potrebi, preporuke za poboljšanje kiberodgovora Unije.

 

Povezani sadržaj

Šira slika

Politike kibersigurnosti

Europska unija radi na različitim područjima na promicanju kiberotpornosti, zaštiti naše komunikacije i podataka te očuvanju sigurnosti internetskog društva i gospodarstva.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Akt EU-a o kibersigurnosti

Aktom o kibersigurnosti jača se Agencija EU-a za kibersigurnost (ENISA) i uspostavlja okvir za kibersigurnosnu certifikaciju proizvoda i usluga.