Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Portugal u indeksu digitalnog gospodarstva i društva

Ovdje pronađite najnoviju analizu i podatke za digitalizaciju u Portugalu koji obuhvaćaju teme kao što su povezivost, digitalne vještine, e-uprava i drugo.

    zastava Portugala

Publikacije iz 2022. godine

Grafički pregled Portugala u DESI-ju s rangom 15 s ocjenom 50,8

Publikacije iz 2021.

Publikacije iz 2020. godine

Publikacije iz 2019.

Publikacije iz 2018.

Izvješće o digitalnom napretku Europe za 2017.

Izvješće EDPR-a objedinjuje kvantitativne dokaze iz indeksa digitalnog gospodarstva i društva (DESI) i uvide u politike specifične za pojedine zemlje, što nam omogućuje praćenje napretka koji je svaka država članica ostvarila u pogledu digitalizacije i pruža važan sustav povratnih informacija za donošenje politika na razini EU-a.

Profil EDPR-a Portugala: Preuzimanje PDF (EN) ili preuzimanje PDF (PT)

Informativni članci o telekomunikacijama EDPR-a: Preuzimanje PDF (HR)

Indeks digitalnog gospodarstva i društva za 2017.

Portugal zauzima 15. mjesto u DESI-ju 2017. Poboljšao je svoj rezultat u svim dimenzijama DESI-ja, osim u području digitalnih javnih usluga. Najveći napredak ostvaren je u primjeni fiksnog i mobilnog širokopojasnog pristupa (Povezivost) te u korporativnoj upotrebi digitalnih tehnologija. Najveći izazov Portugala leži u podizanju razine digitalnih vještina stanovništva.

Profil Desi Portugala: Preuzmite cijeli profil PDF (EN) ili preuzmite sažetak PDF (PT)

Publikacije iz 2016. godine

Preuzmite profil zemalja indeksa digitalnog gospodarstva i društva (DESI) kao pdf (EN); sažetak (PT)

Preuzimanje glavnih pokazatelja zemlje kao Power Point prezentacije (EN)

Preuzmite izvješće o europskom digitalnom napretku (EDPR*) za pojedine zemlje u obliku pdf-a (EN) (PT)

Preuzmite informativne članke EDPR-a za telekomunikacije kao pdf (HR)

*U izvješću EDPR kombiniraju se kvantitativni dokazi iz indeksa digitalnog gospodarstva i društva (DESI) s uvidima u politike za pojedine zemlje, što nam omogućuje praćenje napretka koji je svaka država članica ostvarila u pogledu digitalizacije i pruža važan krug povratnih informacija za donošenje politika na razini EU-a.

Povezani sadržaj

Šira slika

Indeks digitalnog gospodarstva i društva – uspješnost država u digitalizaciji

U tim su izvješćima predstavljeni podaci iz zemalja EU-a u područjima kao što su ljudski kapital, povezivost, integracija digitalne tehnologije i digitalne javne usluge.

Pogledajte i sljedeći sadržaj