Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Koalicija za digitalne vještine i radna mjesta

Koalicija za digitalne vještine i radna mjesta rješava problem nedostatka digitalnih vještina okupljanjem država članica, poduzeća i organizacija.

  mladi u informatičkom razredu

© iStock Getty Images Plus - MachineHeadz

Postanite aktivni

Sve organizacije koje poduzimaju mjere za jačanje digitalnih vještina u Europi mogu postati članice Koalicije tako što će se prijaviti za promatrača i obvezati se da će poduzeti mjere za rješavanje problema nedostatka digitalnih vještina. Aktivnosti mogu biti u rasponu od osposobljavanja nezaposlenih osoba, održavanja masovnih otvorenih internetskih tečajeva (MOOC) za nastavnike, ponude tečajeva programiranja za djecu ili vrhunskog osposobljavanja za stručnjake u području IKT-a.

Koalicija dijeli i promiče inicijative za digitalne vještine putem europskih nagrada za digitalne vještine, koje se mogu replicirati i proširiti diljem Europe.  

Europska komisija svake godine putem Europskih nagrada za digitalne vještine ističe inicijative kojima se poboljšavaju digitalne vještine građana, radne snage, stručnjaka u području IKT-a te žena i djevojčica.

Države članice mogu podupirati suradnju među različitim akterima u svojoj zemlji okupljanjem u nacionalnim koalicijama.

Upravni odbor

Upravni odbor Koalicije za digitalne vještine i radna mjesta pruža strateško vodstvo Koaliciji. Odbor ima 12 članova koji predstavljaju koalicijske partnere na europskoj razini i djeluju kao poveznica između preuzetih obveza, nacionalnih koalicija i socijalnih partnera. Upravni odbor donio je u rujnu 2018. akcijski plan u devet točaka u kojem se navode sljedeći koraci za proširenje članstva i osiguravanje da budući proračun EU-a bude usmjeren na razvoj digitalnih vještina.

Tko ili što koalicija cilja?

Koalicija se bavi potrebom za digitalnim vještinama četiri široke skupine:

 1. Digitalne vještine za sve: razvoj digitalnih vještina kako bi se svim građanima omogućilo da budu aktivni u našem digitalnom društvu
 2. Digitalne vještine za radnu snagu: razvoj digitalnih vještina za digitalno gospodarstvo, npr. usavršavanje i prekvalifikacija radnika i tražitelja zaposlenja te mjere za profesionalno savjetovanje i usmjeravanje
 3. Digitalne vještine za stručnjake u području IKT-a: razvoj digitalnih vještina visoke razine za stručnjake u području IKT-a u svim industrijskim sektorima
 4. Digitalne vještine u obrazovanju: preobrazba poučavanja i učenja digitalnih vještina u perspektivu cjeloživotnog učenja, uključujući osposobljavanje nastavnika

Što bi Koalicija trebala postići?

Koalicija se nada da će ostvariti sljedeće ciljeve:

 • osposobiti milijun mladih nezaposlenih za slobodna digitalna radna mjesta putem stažiranja, pripravništva, naukovanja i kratkoročnih programa osposobljavanja
 • potpora usavršavanju i prekvalifikaciji radne snage, a posebno poduzimanje konkretnih mjera za potporu malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) koja se suočavaju s posebnim izazovima u privlačenju i zadržavanju digitalnih talenata te prekvalifikaciji radne snage
 • modernizirati obrazovanje i osposobljavanje kako bi se svim učenicima i nastavnicima pružila prilika da upotrebljavaju digitalne alate i materijale u svojim aktivnostima poučavanja i učenja te da razviju i unaprijede svoje digitalne vještine.
 • iskoristiti dostupna financijska sredstva za potporu digitalnim vještinama i podizanje svijesti o važnosti digitalnih vještina za zapošljivost, konkurentnost i sudjelovanje u društvu.

Nedostatak digitalnih vještina u Europi

Digitalno kvalificirana radna snaga i stanovništvo ključni su za europsku konkurentnost i uključivo digitalno društvo.

Međutim, 42 % europskih građana nema osnovne digitalne vještine. 37 % radne snage – poljoprivrednici, zaposlenici banaka i tvornički radnici – također nemaju dovoljno digitalnih vještina, unatoč sve većoj potrebi za takvim vještinama na svim radnim mjestima.

Europi nedostaju i kvalificirani stručnjaci za IKT kako bi popunili sve veći broj slobodnih radnih mjesta u svim sektorima gospodarstva. Ključno pitanje na kojem se to temelji jest potreba za osuvremenjivanjem naših sustava obrazovanja i osposobljavanja, koji trenutačno mlade ne pripremaju dovoljno za digitalno gospodarstvo i društvo, te za prelaskom na pristup cjeloživotnog učenja kako bi ljudi prema potrebi mogli prilagoditi svoje vještine tijekom cijelog života.

Kako bi se riješio problem nedostatka vještina u Europi, u okviru programa Instrumenta za povezivanje Europe pokrenuta je Europska platforma za digitalne vještine i radna mjesta. Cilj je platforme ponuditi niz resursa, uključujući:

Indeks digitalnog gospodarstva i društva

Europska komisija prati digitalni napredak država članica i možete pregledati rezultate indeksa digitalnog gospodarstva i društva (DESI) za svaku zemlju u sljedećim područjima:

 • povezivanje
 • ljudski kapital/digitalne vještine
 • korištenje internetskih usluga od strane građana
 • integracija digitalne tehnologije u poduzećima
 • digitalne javne usluge
 • istraživanje i razvoj IKT-a

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Inicijative za digitalne vještine

Koalicija za digitalne vještine i radna mjesta i druge inicijative promiču izvrsnost u digitalnim vještinama u različitim organizacijama, područjima i zemljama.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Preuzete obveze za djelovanje

Sve organizacije, poduzeća i državna tijela potiču se da se konkretno obvežu na provedbu mjera za smanjenje nedostatka digitalnih vještina u Europi.