Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Razmjena elektroničkih zdravstvenih evidencija diljem EU-a

Europska komisija donijela je Preporuku o europskom formatu za razmjenu elektroničkih zdravstvenih zapisa kako bi se omogućio prekogranični protok zdravstvenih podataka.

    Crtani prikaz upravljanja zdravstvenim podacima

© Image by elenabs - iStock Getty Images

Preporukom o europskom formatu za razmjenu elektroničkih zdravstvenih zapisa nastoji se olakšati prekogranična interoperabilnost elektroničkih zdravstvenih evidencija u EU-u. To se postiže podupiranjem država članica EU-a u njihovim nastojanjima da osiguraju da građani mogu sigurno pristupiti svojim zdravstvenim podacima i razmjenjivati ih bez obzira na to gdje se nalaze u EU-u.

Format za razmjenu elektroničkih zdravstvenih zapisa pomoći će građanima da brzo pristupe zdravstvenim podacima i podijele ih sa zdravstvenim djelatnicima. Na primjer, prilikom savjetovanja sa specijalistom ili na hitnom liječenju u drugoj državi članici EU-a.

Siguran pristup zdravstvenim podacima

Jedan je od prioriteta Komunikacije o omogućivanju digitalne transformacije zdravstva i skrbi omogućiti siguran pristup svojim zdravstvenim podacima i njihovu prekograničnu razmjenu.

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) naglašava da građani imaju pravo pristupa svojim osobnim podacima i pruža pravni okvir za zaštitu osobnih podataka. Njome se utvrđuju izravno primjenjiva pravila za obradu osobnih podataka pojedinaca, uključujući zdravstvene podatke. Pravila za olakšavanje pristupa sigurnoj i visokokvalitetnoj prekograničnoj zdravstvenoj skrbi obuhvaćena su Općom uredbom o zaštiti podataka o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi.

Prednosti pristupa elektroničkoj zdravstvenoj evidenciji

U javnom savjetovanju o digitalnom zdravlju ispitanici su potvrdili da su razlike među europskim ljudskim pravima jedna od glavnih prepreka razmjeni zdravstvenih podataka i unapređenju digitalnog zdravstva i skrbi u Europi. Trenutačno većina građana svojim zdravstvenim podacima ne može lako pristupiti preko granica.

Bolji prekogranični pristup zdravstvenim podacima poboljšat će kvalitetu i kontinuitet skrbi koja se nudi građanima. To će dovesti do smanjenja troškova zdravstvene skrbi. Na primjer, iskorjenjivanjem nepotrebnog udvostručavanja medicinskih testova i postupaka.

Preporuka

Preporukom se utvrđuje okvir za daljnji razvoj europskog formata za razmjenu EHR-a koji će građanima omogućiti siguran pristup svojim zdravstvenim podacima i njihovu prekograničnu razmjenu u EU-u. U njemu se opisuje skup načela kojima bi se trebala upravljati tom razmjenom i postupak daljnjeg razvoja, praćenja i preispitivanja. Njome se utvrđuje skup zajedničkih tehničkih specifikacija za prekograničnu razmjenu podataka.

U Preporuci se naglašava da bi prijelaz na interoperabilne europske ljudske resurse u EU-u trebao ići ruku pod ruku s osiguravanjem zaštite i sigurnosti podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i uz potpuno poštovanje okvira za kibersigurnost.

Predviđen je zajednički postupak koordinacije koji uključuje države članice EU-a i Komisiju kako bi se poduprla daljnja razrada europskog formata za razmjenu EHR-a. U tom će procesu sudjelovati i svi relevantni dionici, uključujući organizacije zdravstvenih stručnjaka, nacionalne centre za kompetencije, industrijske aktere i skupine pacijenata te druga tijela EU-a i nacionalna tijela.

Pozadina

Ova se Preporuka temelji na nekoliko inicijativa i projekata koje su predložile Komisija i države članice EU-a u svojim nastojanjima da olakšaju prekograničnu razmjenu zdravstvenih podataka u EU-u.

Rad na tehničkim specifikacijama za razmjenu zdravstvenih podataka proveden je u okviru infrastrukture digitalnih usluga e-zdravstva (eHDSI), koju provode Komisija i države članice EU-a u okviru programa Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).

EHDSI povezuje nacionalne kontaktne točke za e-zdravstvo, što im omogućuje razmjenu dvaju skupova zdravstvenih podataka: sažeci pacijenata i e-recepti. Prve razmjene održane su između Estonije i Finske u siječnju 2019. Očekuje se da će dvadeset i dvije države članice EU-a razmjenjivati takve zdravstvene informacije do 2021. Ova se Preporuka temelji na daljnjem razvoju eHDSI-ja i doprinosi njegovu daljnjem razvoju olakšavanjem interoperabilnosti na razini EU-a i razmjene sveobuhvatnih elektroničkih zdravstvenih evidencija.

Važni temelji za interoperabilnost EHR-a provedeni su u okviru projekta Pametne otvorene usluge za europske pacijente (epSOS), opsežnog pilot-projekta koji je financirala Komisija. epSOS je ispitao prekograničnu razmjenu sažetaka pacijenata i e -recepta te uz potporu projektaEXPANDotvorio put uvođenju eHDSI-ja.

Niz drugih projekata koje podupire Komisija, kao što su Antilope i HITCH, također su bili ključni za razvoj poboljšanog europskog okvira za interoperabilnost e-zdravstva.

Zdravstvene informacije o posebnim slučajevima trenutačno se mogu razmjenjivati preko granica putem jedne od 24 tematske europske referentne mreže. Ove mreže omogućuju virtualnim panelima kliničara da dijagnosticiraju i liječe pacijente koji pate od rijetkih, složenih i slabo rasprostranjenih bolesti.

U europskim referentnim mrežama sudjeluje oko 900 visokospecijaliziranih zdravstvenih jedinica smještenih u oko 300 bolnica iz 25 država članica (uz Norvešku). Pojedinci nemaju izravan pristup tim mrežama. Pružatelji zdravstvene zaštite upućuju pacijente relevantnoj mreži, uz njihovu suglasnost i u skladu s nacionalnim pravilima zdravstvenih sustava.

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

e-zdravlje

Europska komisija nastoji građanima omogućiti pristup sigurnim i kvalitetnim digitalnim uslugama u zdravstvu i skrbi.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Upravljanje zdravstvenim podacima

Europska komisija donijela je Komunikaciju i radni dokument službi Komisije o digitalnoj transformaciji zdravstva i skrbi radi poticanja djelovanja Europske unije.

stručnjaci za e-zdravstvo

Europska komisija osnovala je dvije stručne skupine koje rade na e-zdravstvu: skupina dionika e-zdravstva i privremena radna skupina za e-zdravstvo.