Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kreativna Europa MEDIA – Potpora cjelovitoj europskoj audiovizualnoj politici

Zajednički europski pristup glavnim pitanjima audiovizualne politike ključan je za konsolidaciju jedinstvenog europskog audiovizualnog tržišta.

    Osoba stoji s prijenosnim računalom okružena nizom opcija audiovizualnog sadržaja

© iStock by Getty Images - 1032516574 metamorworks

Cilj je programa MEDIA promicanje cjelovite europske audiovizualne politike. To će učiniti putem regulatornog dijaloga, razmjene analiza i podataka, obavještajnih podataka usmjerenih na budućnost o trendovima u audiovizualnom ekosustavu, savjetovanja s dionicima te aktivnosti promicanja i informiranja.

Kao odgovor na izazove digitalne transformacije i održivog razvoja posebna će se pozornost posvetiti osiguravanju potpunog iskorištavanja potencijala digitalne transformacije. To uključuje poticanje ekologizacije industrije i poticanje uključenosti, jednakosti, raznolikosti i sudjelovanja.

U okviru skupine politika nastojat će se ostvariti sljedeći ciljevi:

  • podupiranje inovativnih mjera politike i razmjene najboljih praksi prikupljanjem podataka i studijama usmjerenima na budućnost koje mogu pružiti uvid u buduće trendove audiovizualnog ekosustava;
  • promicati angažman dionika, aktivnosti širenja informacija i kampanje podizanja svijesti povezane s europskim sadržajem.

Kako bi se postigli prethodno navedeni ciljevi, financirat će se sljedeće mjere:

  • Visokokvalitetna tržišna i pravna analiza i podaci: članstvo u Europskom audiovizualnom opservatoriju i suradnja s njim radi podupiranja transparentnosti i jednakog pristupa pravnim i financijskim/tržišnim informacijama te doprinosa usporedivosti pravnih i statističkih informacija.
  • Odgovarajuća primjena regulatornog okvira EU-a tražit će se savjetovanjem o provedbi Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama te suradnjom među nacionalnim regulatornim tijelima putem Europske skupine regulatora za audiovizualne medijske usluge. 
  • Provest će se studija o neovisnosti regulatornih tijela za medije u državama članicama EU-a jer su ona ključna za učinkovitu provedbu standarda u pogledu sadržaja.
  • Ad hoc studije na visokoj razini za obavještajne podatke o budućim trendovima audiovizualnog ekosustava: promicanje holističkog pristupa i odgovarajućih odgovora politika na izazove audiovizualne industrije.
  • Razmjene politika i suradnja u ključnim područjima: sa stručnjacima i regulatornim tijelima država članica raspravljat će o prioritetima politike u okviru programa Kreativna Europa MEDIA, posebno u područjima pristupa financiranju, digitalne i zelene transformacije te raznolikosti i rodne ravnoteže.
  • Komunikacija, zagovaranje i suradnja s industrijom i građanima kako bi se osigurala vidljivost rezultata programa, čime se strukturiran razvoj audiovizualnog sektora na europskoj razini. Aktivnosti posebno uključuju redovite razmjene s industrijom, aktivnosti informiranja publike i kampanje podizanja svijesti kako bi se predstavili europski dragulji putem europskih nagrada kao što su Nagrada publike Lux Europskog parlamenta i Europska filmska nagrada. Te aktivnosti uključivat će promicanje europske filmske baštine kroz nastavak projekta Season of Classic pokrenutog 2019. godine. Naposljetku, podupirat će se kampanje zagovaranja koje uključuju relevantne paneuropske organizacije i ističu doprinos audiovizualnog ekosustava konsolidaciji europskih vrijednosti.

Najnovije vijesti

CALL FOR PROPOSALS |
Europske filmske prodaje

Europskim filmskim prodajama u okviru programa Kreativna Europa MEDIA nastoji se poticati prodaja europskih audiovizualnih djela izvan njihovih državnih područja. Ta je potpora usmjerena na etablirana poduzeća i služi kao poticaj za promicanje optjecaja europskih djela i povećanje njihova komercijalnog potencijala.

CALL FOR PROPOSALS |
European mini-slate development

European mini-slate development under Creative Europe MEDIA aims to respond to the specific need of producers from lower capacity countries to ensure increased investment in quality works. By encouraging a limited portfolio approach (2 to 3 works) this support takes into account the size and specificities of their markets by offering a pathway to scale up, develop business strategies, invest in creativity and increase production capacity.

CALL FOR PROPOSALS |
Europska distribucija filmova

Cilj je europske distribucije filmova u okviru programa Kreativna Europa u okviru programa MEDIA poticati sposobnost distributera da ulažu u promicanje nenacionalnih europskih djela. Potpora je usmjerena na etablirana poduzeća i služi kao poticaj za bolje promicanje europskih nenacionalnih filmova ublažavanjem komercijalnog rizika koji takvi filmovi mogu imati.

Povezani sadržaj

Šira slika

Program Kreativna Europa MEDIA

Potprogram MEDIA programa Kreativna Europa osmišljen je za potporu europskoj filmskoj i drugim audiovizualnim industrijama.

Pogledajte i sljedeći sadržaj