Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europski nadzor protoka podataka

U svjetlu europske podatkovne strategije alat za stratešku vizualizaciju protoka podataka u oblaku omogućuje stratešku analizu, kvantifikaciju, vizualizaciju i praćenje količina i gospodarskih vrijednosti protoka podataka u oblaku diljem Europske unije, zemalja EFTA-e i Ujedinjene Kraljevine.

    podsjećanje na pojam podataka

© iStock Getty Images Plus - watchara_tongnoi

Analiza, mapiranje, kvantificiranje i praćenje količine protoka podataka u oblaku i s njima povezanih gospodarskih vrijednosti unutar i izvan EU-a u području računalstva u oblaku ključni su za potporu donošenju odluka, industrijskim odlukama i odlukama o ulaganjima. Ključan je i za procjenu konkurentnosti europskog digitalnog gospodarstva na temelju analize obrazaca protoka podataka i za praćenje kretanja podataka u odnosu na načelo slobodnog protoka neosobnih podataka u cijelom gospodarstvu EU-a. Poznavanje količine i vrijednosti protoka podataka u oblaku pomoći će u postizanju ciljeva Cloud and Edge Digital Decade do 2030.

Kako bi osigurala gospodarsku inteligenciju u protoku podataka u području računalstva u oblaku, Komisija je izradila alat za stratešku vizualizaciju protoka podataka u oblaku.

Tim se alatom Komisiji omogućuje sljedeće:

  1. mapiranje i procjena količine i gospodarske vrijednosti glavnih protoka podataka u području računalstva u oblaku u 27 država članica EU-a (tj. protok podataka unutar EU-a) te s Islandom, Norveškom, Švicarskom i Ujedinjenom Kraljevinom (tj. protok podataka izvan EU-a);
  2. predviđeni odljevi podataka do 2030.;
  3. analizirati obujam protoka podataka po sektoru, veličini poduzeća i zemljama.

Karta i grafikoni pružaju usporedne prognoze protoka i odljeva podataka za pojedine zemlje od 2016. do 2030. ako su podaci dostupni.

 

 

Alat za stratešku vizualizaciju protoka podataka u oblaku obuhvaća podatke iz 31 zemlje u Europi. Koristit će se za praćenje trendova protoka podataka, uključujući količine i njihove gospodarske vrijednosti unutar tih zemalja. U njemu su prikazani i podaci o uvođenju oblaka po sektoru, zemlji i veličini poduzeća do 2030. Alat može biti koristan i kao instrument strateškog predviđanja za potporu budućim odlukama, trgovini i ulaganjima u računalstvo u oblaku na temelju dokaza o protoku podataka. 

Podaci predstavljeni u alatu za stratešku vizualizaciju protoka podataka u oblaku su od 2016. s prognozama do 2030. Korišteni izvori prikupljanja podataka kreću se od primarnih izvora kao što su službeni statistički podaci do sekundarnih izvora kao što su ankete i intervjui. Nova metodologija razvijena za pružanje tog alata prvi je put razvijena u izvješću iz 2021. o studiji Komisije „Pregled protoka podataka”.

Metodologija na kojoj se temelji taj alat poboljšana je 2022. kako bi se uključio analitički okvir kojim se sada omogućuje kvantifikacija ekonomskih vrijednosti tokova podataka i procjena protoka podataka izvan EU-a s ključnim trgovinskim partnerima izvan postojeće dostupne kvantifikacije i mapiranja količine tokova podataka u oblaku. Metodološka poboljšanja i analitički okvir za procjenu ekonomskih vrijednosti protoka podataka u oblaku opisani su u izvješćuza 2023. o studiji Komisije „Gospodarske vrijednosti protoka podataka”.

 

Izjava o odricanju od odgovornosti: Uloženi su svi napori kako bi se osigurala točnost i potpunost informacija, nije dano nikakvo jamstvo niti je preuzeta odgovornost za pogreške ili propuste u izvornim materijalima koji se koriste za sastavljanje karata oblaka i rubnih objekata.

Osnovne informacije

Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (CONNECT) pokrenula je 2019. u suradnji sa Zajedničkim istraživačkim centrom prvo dobrovoljno istraživanje poduzeća i javnog subjekta ( sada zatvoreno) kako bi prikupila agregirane i anonimizirane podatke o:

  • količinu podataka koje su poduzeća i javna tijela u EU-u pohranila u infrastrukturama računalstva u oblaku (tj. zalihe podataka);
  • količina podataka prešla se iz jedne infrastrukture oblaka u drugu diljem EU-a.

U Europskoj strategiji za podatke 2020. prepoznata je strateška važnost dobivanja gospodarskih informacija o protoku podataka te se stoga predlaže razvoj strateškog analitičkog okvira za protok podataka. Kako bi provela tu ključnu mjeru, Komisija je provela dvije studije: „Pregled protoka podataka” i „Gospodarske vrijednosti protoka podataka”. Prva studija razvija i testira po prvi put novu, samoodrživu i replikabilnu metodologiju za kvantificiranje količine protoka podataka. Druga razvija prvi takve vrste Analitički okvir za mjerenje ekonomske vrijednosti protoka podataka. Podaci razvijeni u obje studije u smislu volumena i ekonomske vrijednosti protoka podataka ugrađeni su u alat za stratešku vizualizaciju protoka podataka u oblaku.

Alat omogućuje geografski pregled zemalja i gospodarskih sektora koji pokreću protok podataka u oblaku na internetu. Njime se omogućuje i analiza protoka podataka u oblaku i njihove povezane gospodarske vrijednosti po sektoru, zemljopisu i veličini poduzeća u 31 zemlji u Europi. Osim toga, na internetu su prikazana i predviđanja o uvođenju računalstva u oblaku do 2030. po sektorima, državama članicama i vrstama poduzeća te se upućuje na ključne gospodarske partnere.

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Novim pravilima EU-a stavljaju se na raspolaganje visokovrijedni skupovi podataka za poticanje umjetne inteligencije i inovacija temeljenih na podacima

Od jučer su se počela primjenjivati nova pravila EU-a o stavljanju više javnih skupova podataka na raspolaganje za ponovnu uporabu. Ti takozvani „visokovrijedni skupovi podataka” sadržavaju informacije o šest tematskih područja utvrđenih u Direktivi o otvorenim podacima: geoprostorni podaci, promatranje Zemlje i okoliš, meteorološki podaci, statistički podaci, poduzeća i mobilnost.

Povezani sadržaj

Šira slika

Slobodan protok neosobnih podataka

EU želi osigurati slobodan protok podataka u Europi, omogućujući poduzećima i javnim upravama pohranu i obradu neosobnih podataka gdje god to žele.