Skip to main content
Izgradnja digitalne budućnosti Europe

Europski filmski forum

Europski filmski forum platforma je za strukturirani dijalog između tvoraca politika i dionika u audiovizualnom sektoru.

  operator kamere s kamerom

© image by ponsulak - Getty/iStock

Europski filmski forum (EFF) predložila je Komisija u svojoj Komunikaciji o europskom filmu u digitalnom dobu iz 2014. Cilj je EFR-a razviti strateški politički program kojim bi se otvorile nove perspektive o izazovima i prilikama koje donosi digitalna transformacija.

Postoje razne inicijative i pravila EU-a za filmsku industriju obuhvaćeni zakonodavstvom o autorskim pravima, Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama, pravom tržišnog natjecanja i programom Kreativna Europa. U međuvremenu, javnim financiranjem i nizom regulatornih aspekata u osnovi upravljaju države članice. Države članice osiguravaju 30 puta više javnih sredstava od EU-a za audiovizualni sektor.

Dijalog Europskog filmskog foruma s dionicima i državama članicama pruža mogućnosti za poboljšanje suradnje između javnih djelovanja i omogućuje razmjenu stručnog znanja i najbolje prakse. Europska komisija nastavlja taj dijalog na različitim mjestima, posebno na filmskim festivalima i na televizijskim tržištima na kojima se koriste različiti formati, kao što su konferencije, rasprave o okruglim stolovima i radionice.

Postupak uključuje širok raspon aktera, uključujući tijela država članica, Europski parlament, Europski audiovizualni opservatorij i EFAD-ove. Također uključuje nacionalne i europske organizacije koje podupiru filmsku, TV i industriju igara.

Cilj nam je da kroz zaključke navedenih događanja Forum olakša konkretne prilagodbe europskih sustava financiranja i pruži jasne preporuke državama članicama i audiovizualnim industrijama, čime će se dodati vrijednost predstojećem preispitivanju potprograma MEDIA u okviru programa Kreativna Europa.

  Kojim se problemima bavi Europski filmski forum?

  • Financiranje i javna potpora:  EFR je mjesto za raspravu o korištenju modernog filmskog financiranja kao što su privatna ulaganja trećih strana ili skupno financiranje, koje se razvija s pomoću digitalne tehnologije, tejavna potpora na nacionalnoj i lokalnoj razini te na razini EU-a.
  • Europski filmovi i publika: forumi također potiču pronalazak inovativnih praksi objavljivanja i promocije kako bi se radovima pomoglo da dopru do šire publike.
  • Poticanje talenta i kreativnosti: EFRje mjesto na kojem se talenti, kompetencije i kreativnost rješavaju prepoznavanjem potreba u sektoru audiovizualnog obrazovanja koji se razvija i podupiranjem usavršavanja stručnjaka.
  • Digitalna tranzicija: Digitalizacija i njezin utjecaj na društvo ključni su dio programa MEDIA i razmatraju se na nekoliko događanja, procjenjujući izazove i mogućnosti za nove audiovizualne poslovne modele i tehnologije te raspravljajući o tome kako ponuditi nova rješenja za promicanje europskih audiovizualnih djela koja su prilagođena korisnicima i industriji.
  • Društvene promjene: forum se bavi horizontalnim pitanjima kao što su ekologizacija i raznolikost.

  Izdanja Europskog filmskog foruma

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  Najnovije vijesti

  PRESS RELEASE |
  A Season of Classic Films: European classics screened at cultural heritage venues across Europe

  This summer, European film classics will be screened in some of Europe's most iconic cultural heritage venues. From tomorrow until the end of September, classic films from across the EU will be screened free of charge in a wide variety of venues in 13 EU countries – from small towns to capital cities – highlighting Europe's rich and diverse cultural heritage. As part of the wider restoration and digitisation of heritage films, the event series “A Season of Classic Films” is supported by Creative Europe MEDIA programme.

  DIGIBYTE |
  New edition of the EU Film Contest

  The Commission is launching the second edition of the EU Film Contest today. Participants can test how much they know about European films for a chance to experience the Cannes Film Festival and discover the European audiovisual industry at work.

  Povezani sadržaj

  Šira slika

  Audiovisual and Media Services

  These days we can watch our favourite programmes not just on TV, but also online. These shows are subject to the rules of the single market.

  Dublji pogled

  Pogledajte i sljedeći sadržaj

  Konvergencija medija

  Transformacija audiovizualnog medijskog okruženja nudi potencijal za nova iskustva i prilike. Također nam postavlja mnoga pitanja.

  Program Kreativna Europa MEDIA

  Potprogram MEDIA programa Kreativna Europa osmišljen je za potporu europskoj filmskoj i drugim audiovizualnim industrijama.