Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Provedba Ugovora iz Marakeša u pravo EU-a

Ugovorom iz Marakeša osobama s poteškoćama u korištenju tiskanim materijalima omogućen je pristup većem broju knjiga i drugog tiskanog materijala u formatima koji su im dostupni.

    Skupina ljudi koji sjede u knjižnici i čitaju knjige, podsjećajući na pristupačnost Marakeškog ugovora

© iStock by Getty Images - 871461580 Rawpixel

Direktiva i Uredba o provedbi Ugovora iz Marakeša u pravu EU-a objavljene su u Službenom listu 20. rujna 2017. Rok u kojem države članice trebaju prenijeti Direktivu u nacionalno zakonodavstvo istekao je 11. listopada 2018. Uredba se počela primjenjivati 12. listopada 2018.

Direktiva

Direktivom o određenim dopuštenim uporabama određenih djela (.pdf) i drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta utvrđuje se obvezna iznimka od autorskog prava i srodnih prava.

Sve jezične verzije Direktive dostupne su na EUR-Lexu.

Uredba

Uredbom se predviđa iznimka od autorskog prava (.pdf) kojom se omogućuje prekogranična razmjena primjeraka u dostupnom formatu određenih djela i predmeta zaštite koji su obično zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima. To je u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima. Uredbom će se omogućiti prekogranična razmjena primjeraka na temelju iznimke između EU-a i trećih zemalja koje su stranke Ugovora.

Sve jezične verzije Uredbe dostupne su na EUR-Lexu.

Popisi ovlaštenih subjekata u državama članicama

U skladu s člankom 6. Direktive (EU) 2017/1564 države članice obvezne su Komisiji dostaviti podatke za kontakt koje su primile od ovlaštenih subjekata u pravnom okviru Direktive (EU) 2017/1564 o određenim dopuštenim upotrebama određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima.

Pojam „ovlašteni subjekt” u kontekstu ovog pravnog instrumenta znači subjekt koji je ovlašten ili priznat u državi članici za pružanje usluga obrazovanja, osposobljavanja, prilagodljivog čitanja ili pristupa informacijama korisnicima na neprofitnoj osnovi. Uključuje i javnu ustanovu ili neprofitnu organizaciju koja korisnicima pruža iste usluge kao i jedna od svojih primarnih djelatnosti, institucionalnih obveza ili u okviru svojih zadaća od javnog interesa.

Preuzmite tablicu ovlaštenih subjekata (.pdf)

Te će se informacije redovito ažurirati dodatnim informacijama primljenima od država članica.

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Autorska prava: Komisija poziva Češku da u potpunosti prenese propise EU-a o autorskim pravima u nacionalno zakonodavstvo

Komisija je danas odlučila uputiti dva obrazložena mišljenja Češkoj jer je nije obavijestila o mjerama prenošenja u skladu s dvjema direktivama, prvo u pogledu autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose (Direktiva (EU) 2019/789) i, drugo, o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (Direktiva (EU) 2019/790).

Povezani sadržaj

Šira slika

Autorska prava

Europska komisija prilagođava propise EU-a o autorskim pravima novim ponašanjima potrošača u Europi koja cijeni njezinu kulturnu raznolikost.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Dijalog dionika o autorskim pravima

Komisija je organizirala dijalog s dionicima kako bi raspravljala o najboljim praksama za suradnju između platformi za razmjenu internetskog sadržaja i nositelja autorskih prava.

Zakonodavstvo EU-a o autorskim pravima

Zakon EU-a o autorskim pravima sastoji se od 11 direktiva i 2 uredbe kojima se usklađuju temeljna prava autora, izvođača, producenata i radiotelevizijskih kuća.

Zaštita baza podataka

Baze podataka u Europskoj uniji zaštićene su pravom EU-a. Direktiva o pravnoj zaštiti baza podataka donesena je 1996. i ocijenjena je 2018.