Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europska platforma za više dionika o normizaciji IKT-a

Savjetodavnu stručnu skupinu za sva pitanja povezana s europskom normizacijom IKT-a.

    Strelice sve idu u jednom smjeru i polako padaju u liniju

© iStock by Getty Images - 1139052717 Olivier Le Moal

Europska platforma za više dionika o normizaciji IKT-a uspostavljena je nakon odluke Europske komisije da savjetuje o pitanjima povezanima s provedbom politika normizacije IKT-a (.pdf). Riječ je o:

  • potencijalne buduće potrebe normizacije IKT-a za potporu europskom zakonodavstvu, politikama i javnoj nabavi;
  • tehničke specifikacije za javnu nabavu koje su razvile globalne organizacije za razvoj normi u području IKT-a;
  • suradnja među organizacijama za utvrđivanje normi u području IKT-a;
  • tekući plan, koji pruža višegodišnji pregled potreba za preliminarnim ili komplementarnim aktivnostima normizacije IKT-a za potporu političkim aktivnostima EU-a.

Platforma s više dionika sastoji se od predstavnika nacionalnih tijela iz država članica EU-a i zemalja EFTA-e, europskih i međunarodnih tijela za normizaciju IKT-a te organizacija dionika koje predstavljaju industriju, mala i srednja poduzeća i potrošače.

Njime supredsjedaju Glavne uprave Europske komisije za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike iConnect, a sastaje se četiri puta godišnje.

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

IKT i standardizacija

Specifikacijama IKT-a osigurava se da se proizvodi mogu međusobno povezati i međusobno surađivati, potičući inovacije i održavajući tržišta IKT-a otvorenima i konkurentnima.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Kontinuirani plan normizacije IKT-a

Tekući plan EU-a pruža pregled preliminarnih i komplementarnih aktivnosti normizacije IKT-a poduzetih kao potpora političkim aktivnostima EU-a.