Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Non-legislative measures to facilitate reuse

The European Commission works to overcome the barriers limiting the reuse of public sector information through non-legislative measures.

In addition to EU legislation, the Commission:

Latest News

PRESS RELEASE |
Novim pravilima EU-a stavljaju se na raspolaganje visokovrijedni skupovi podataka za poticanje umjetne inteligencije i inovacija temeljenih na podacima

Od jučer su se počela primjenjivati nova pravila EU-a o stavljanju više javnih skupova podataka na raspolaganje za ponovnu uporabu. Ti takozvani „visokovrijedni skupovi podataka” sadržavaju informacije o šest tematskih područja utvrđenih u Direktivi o otvorenim podacima: geoprostorni podaci, promatranje Zemlje i okoliš, meteorološki podaci, statistički podaci, poduzeća i mobilnost.

Povezani sadržaj

Šira slika

Open data

Freely and widely accessible open data is a valuable resource to fuel economic and societal value. The Directive on open data and the reuse of public sector information ensures government transparency and fair competition for stakeholders interested in reusing public sector data.