Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Online privatnost i sigurnost

Zajedničkim pravilima EU-a jamči se visok standard privatnosti na internetu. EU se zalaže za to da građani, a posebno djeca, budu sigurni na internetu.

e-privatnost

Svaki put kada idemo online, povjeravamo naše osobne podatke web stranicama koje koristimo i tvrtkama koje nam pružaju Internet. Ove informacije mogu varirati od naših imena i kontaktnih podataka, do naših voli i ne sviđa, do naše kreditne kartice podataka.

Pravila na razini EU-a mogu pomoći u zaštiti naših podataka pri pretraživanju interneta. EU trenutačno raspravlja o novim pravilima o privatnosti kojima se za digitalno desetljeće gradi povjerenje i sigurnost na internetu. Pravila će nam dati veću kontrolu nad našim podacima i uređajima. Ažurirat će postojeća pravila o e-privatnosti kako bi se obuhvatili novi oblici komunikacije na internetu.

Nova pravila o e-privatnosti idu ruku pod ruku s drugim inicijativama EU-a kako bi se osigurala naša privatnost na internetu. Na primjer, Opća uredba EU-a o zaštiti podataka (GDPR) osigurava da se naši osobni podaci mogu prikupljati samo pod strogim uvjetima i u legitimne svrhe.

Bolji internet za djecu

Svaki treći korisnik interneta je dijete. Djeca pristupaju internetskom sadržaju u mlađoj i mlađoj dobi.

Iako postoje izvrsne mogućnosti za učenje i kreativnost na internetu, postoje i rizici. Djeca mogu biti izložena lažnim vijestima, zlostavljanju na internetu, kršenju privatnosti, štetnom sadržaju i dotjerivanju.

EU je pokrenuo Strategiju za bolji internet za djecu (BIK+) s ciljem uvođenja posebnih mjera za mlade na internetu.

Kako bi se stvorio bolji internet za djecu, Komisija je postavila sljedeće ciljeve:

  • poticanje kreativnijih i edukativnijih sadržaja za djecu
  • poticanje svijesti i osnaživanja s pomoću digitalne pismenosti i tečajeva o sigurnosti na internetu
  • stvaranje sigurnog okruženja s pomoću postavki privatnosti primjerenih dobi i roditeljskih kontrola
  • borba protiv seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece na internetu

 

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Komisija objavila preporuku o postkvantnoj kriptografiji

Komisija je danas objavila Preporuku o postkvantnoj kriptografiji kako bi potaknula države članice na razvoj i provedbu usklađenog pristupa tijekom prelaska EU-a na postkvantnu kriptografiju. Time će se pridonijeti sigurnosti digitalnih infrastruktura i usluga EU-a u sljedećem digitalnom dobu.

Povezani sadržaj

Dublji pogled

Digitalna privatnost

Direktivom o e-privatnosti i Općom uredbom o zaštiti podataka osigurava se digitalna privatnost građana EU-a.