Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Radiofrekvencijski spektar: temelj bežične komunikacije

Bežične komunikacije putem javnih ili privatnih mreža koriste se radiofrekvencijskim spektrom, tj. nizom radijskih valova, za prijenos informacija. Takva komunikacija može biti između ljudi, ljudi i strojeva ili sustava („stvari” općenitije) ili između stvari. U tom je kontekstu radiofrekvencijski spektar ključan i za omogućavanje i promicanje sigurnih, inovativnih i učinkovitih sustava za, među ostalim, promet, energetiku, javnu sigurnost, zaštitu okoliša i sustave kružnog gospodarstva. Pristup radiofrekvencijskom spektru ključan je i za očuvanje i promicanje digitalnih ljudskih prava.

  Radio valovi

© Getty Images - watchara_tongnoi

Što je radiofrekvencijski spektar?

Radiofrekvencijski spektar je dio elektromagnetskog spektra s frekvencijama od 30 Hz do 300 GHz. Elektromagnetski valovi u ovom frekvencijskom području, nazvani radio valovi, široko se koriste u modernoj tehnologiji, osobito u telekomunikacijama. Općepoznate tehnologije koje koriste radiofrekvencijski spektar su bežične širokopojasne mobilne tehnologije (npr. koje se temelje na tehnološkom standardu četvrte ili pete generacije) i WiFi sustavi. Osim tih tehnologija, radiofrekvencijskim spektrom omogućuju se i trenutačne i buduće usluge u različitim područjima, uključujući:

 • emitiranje, uključujući izvještavanje o vijestima, intervjue i kazališne produkcije (npr. bežični mikrofoni i kamere)
 • inteligentni prometni sustavi, koji vozila komuniciraju međusobno i s cestovnom infrastrukturom, pružajući vozačima informacije ključne za sigurnost, a možda i intervenirajući kako bi se spriječili ili ublažili opasni incidenti
 • komunikacijske mreže za hitne službe
 • internet stvari (npr. za pametne mreže, pametnu poljoprivredu, pametne gradove, pametne domove, industriju 4.0)
 • uređaji malog dometa temeljeni na senzorima, od jednostavnih otvarača garažnih vrata, alarmnih sustava, slušnih pomagala i aktivnih medicinskih implantata, kao i pametnih zdravstvenih sustava i telemedicine

Upravljanje uporabom spektra

Kako bi se spriječile smetnje među različitim korisnicima, stvaranje i prijenos radijskih valova regulirano je regionalnim i/ili nacionalnim zakonima, a na međunarodnoj razini dodatno ga koordinira međunarodno tijelo, Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU).

Postoje dvije ključne uloge u upravljanju radiofrekvencijskim spektrom:

 • Utvrđivanje tehničkih uvjeta za uporabu radiofrekvencijskog spektra po pojasu spektra (koji se naziva i proces usklađivanja spektra)
 • Dodjeljivanje radiofrekvencijskog spektra korisnicima (tj. mobilnim operaterima, radiotelevizijskim kućama itd.). Takva dodjela može uključivati dodjelu spektra i isključive sustave licenciranja u određenim pojasevima (kako bi se izbjegao rizik od smetnji u određenim pojasevima) ili izuzetim od licencije

Radiofrekvencijski spektar u EU-u

Države članice EU-a upravljaju radiofrekvencijskim spektrom u skladu sa zakonodavstvom na razini EU-a i međunarodnim sporazumima. Na taj se način radiofrekvencijskim spektrom upravlja i upotrebljava se diljem EU-a na koordiniran način kako bi se odgovorilo na današnje gospodarske i društvene izazove te iskoristile nove tehnološke mogućnosti.

Komisija zajedno s državama članicama razvija politiku spektra na razini EU-a te koordinira usklađivanje i provedbu kako bi poduprla jedinstveno tržište inovativnih proizvoda i usluga te smanjila rizik od štetnih smetnji između tehnologija i korisnika. Politika EU-a o radiofrekvencijskom spektru ima tri glavna cilja:

 • Usklađivanje korištenja radiofrekvencijskim spektrom
 • Rad na učinkovitijem korištenju radiofrekvencijskim spektrom
 • Poboljšanje dostupnosti informacija o trenutačnoj uporabi, budućim planovima za uporabu i dostupnosti spektra

Države članice koordiniraju upotrebu tog ključnog resursa provedbom odluka Komisije na nacionalnoj razini. Te su odluke važni alati kojima se utire put prema istinski usklađenoj dodjeli spektra u cijelom EU-u. Nadležna tijela država članica dodatno organiziraju i upravljaju načinom dodjele spektra i njegova odobravanja na nacionalnoj razini. To može uključivati provođenje nacionalnih postupaka dodjele radiofrekvencijskog spektra, kao što je npr. konkurentno nadmetanje za dozvole za radiofrekvencijski spektar.

 

Najnovije vijesti

REPORT / STUDY |
Studija: uporaba pojasa UHF ispod 700 MHz za televizijsko emitiranje i događanja

U studiji se analiziraju i ocjenjuju kretanja i trendovi u uporabi pojasa ispod 700 MHz, rezerviranog u EU-u za televizijske postaje za emitiranje sadržaja u domovima svojih korisnika, kao i za bežičnu audio opremu koja se upotrebljava kao potpora emitiranju i izvještavanju vijesti i događanja kao što su koncerti i sportska događanja.

Povezani sadržaj

Šira slika

Povezivost

EU želi da Europa do 2030. postane najpovezaniji kontinent.

Dublji pogled

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Otvoreni internet

Pravilima EU-a utvrđuje se načelo otvorenog pristupa internetu: s internetskim prometom postupa se bez diskriminacije, blokiranja, prigušivanja ili određivanja prioriteta.

IKT i standardizacija

Specifikacijama IKT-a osigurava se da se proizvodi mogu međusobno povezati i međusobno surađivati, potičući inovacije i održavajući tržišta IKT-a otvorenima i konkurentnima.

Zakonik elektroničkih komunikacija EU-a

Politikom elektroničkih komunikacija EU-a poboljšava se tržišno natjecanje, potiču inovacije i jačaju prava potrošača na europskom jedinstvenom tržištu.

Alat za povezivanje

Paket alata za povezivost pruža smjernice za uvođenje svjetlovodnih i 5G mreža. Te će mreže pružiti znatne gospodarske mogućnosti.

5G

5G je ključna mrežna tehnologija nove generacije koja će omogućiti inovacije i podupirati digitalnu transformaciju.

112: Broj EU-a za hitne slučajeve

Trebaš pomoć? 112 je vaš broj za spašavanje života! 112 je europski telefonski broj za hitne slučajeve dostupan svugdje u EU-u, besplatno.

Roaming: povezani bilo gdje u EU-u bez dodatne naknade

Dok putujete diljem EU-a, možete se služiti telefonom za pozivanje, slanje poruka i upotrebu podataka kao što to činite kod kuće. Zapisnici poziva, SMS-a i podataka koje upotrebljavate u inozemstvu u EU-u naplaćuju se jednako kao i kod kuće.

Satelitski širokopojasni pristup

Satelitski širokopojasni pristup dostupan je kako bi se omogućila brza internetska povezivost u svim državama članicama EU-a.