Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Radiofrekvencijski spektar: temelj bežične komunikacije

Bežične komunikacije putem javnih ili privatnih mreža koriste se radiofrekvencijskim spektrom, tj. nizom radijskih valova, za prijenos informacija. Takva komunikacija može biti između ljudi, ljudi i strojeva ili sustava („stvari” općenitije) ili između stvari. U tom je kontekstu radiofrekvencijski spektar ključan i za omogućavanje i promicanje sigurnih, inovativnih i učinkovitih sustava za, među ostalim, promet, energetiku, javnu sigurnost, zaštitu okoliša i sustave kružnog gospodarstva. Pristup radiofrekvencijskom spektru ključan je i za očuvanje i promicanje digitalnih ljudskih prava.

Što je radiofrekvencijski spektar?

Radiofrekvencijski spektar je dio elektromagnetskog spektra s frekvencijama od 30 Hz do 300 GHz. Elektromagnetski valovi u ovom frekvencijskom području, nazvani radio valovi, široko se koriste u modernoj tehnologiji, osobito u telekomunikacijama. Općepoznate tehnologije koje koriste radiofrekvencijski spektar su bežične širokopojasne mobilne tehnologije (npr. koje se temelje na tehnološkom standardu četvrte ili pete generacije) i WiFi sustavi. Osim tih tehnologija, radiofrekvencijskim spektrom omogućuju se i trenutačne i buduće usluge u različitim područjima, uključujući:

  • emitiranje, uključujući izvještavanje o vijestima, intervjue i kazališne produkcije (npr. bežični mikrofoni i kamere)
  • inteligentni prometni sustavi, koji vozila komuniciraju međusobno i s cestovnom infrastrukturom, pružajući vozačima informacije ključne za sigurnost, a možda i intervenirajući kako bi se spriječili ili ublažili opasni incidenti
  • komunikacijske mreže za hitne službe
  • internet stvari (npr. za pametne mreže, pametnu poljoprivredu, pametne gradove, pametne domove, industriju 4.0)
  • uređaji malog dometa temeljeni na senzorima, od jednostavnih otvarača garažnih vrata, alarmnih sustava, slušnih pomagala i aktivnih medicinskih implantata, kao i pametnih zdravstvenih sustava i telemedicine

Upravljanje uporabom spektra

Kako bi se spriječile smetnje među različitim korisnicima, stvaranje i prijenos radijskih valova regulirano je regionalnim i/ili nacionalnim zakonima, a na međunarodnoj razini dodatno ga koordinira međunarodno tijelo, Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU).

Postoje dvije ključne uloge u upravljanju radiofrekvencijskim spektrom:

  • Utvrđivanje tehničkih uvjeta za uporabu radiofrekvencijskog spektra po pojasu spektra (koji se naziva i proces usklađivanja spektra)
  • Dodjeljivanje radiofrekvencijskog spektra korisnicima (tj. mobilnim operaterima, radiotelevizijskim kućama itd.). Takva dodjela može uključivati dodjelu spektra i isključive sustave licenciranja u određenim pojasevima (kako bi se izbjegao rizik od smetnji u određenim pojasevima) ili izuzetim od licencije

Radiofrekvencijski spektar u EU-u

Države članice EU-a upravljaju radiofrekvencijskim spektrom u skladu sa zakonodavstvom na razini EU-a i međunarodnim sporazumima. Na taj se način radiofrekvencijskim spektrom upravlja i upotrebljava se diljem EU-a na koordiniran način kako bi se odgovorilo na današnje gospodarske i društvene izazove te iskoristile nove tehnološke mogućnosti.

Komisija zajedno s državama članicama razvija politiku spektra na razini EU-a te koordinira usklađivanje i provedbu kako bi poduprla jedinstveno tržište inovativnih proizvoda i usluga te smanjila rizik od štetnih smetnji između tehnologija i korisnika.
Politika EU-a o radiofrekvencijskom spektru ima tri glavna cilja:

  • Usklađivanje korištenja radiofrekvencijskim spektrom
  • Rad na učinkovitijem korištenju radiofrekvencijskim spektrom
  • Poboljšanje dostupnosti informacija o trenutačnoj uporabi, budućim planovima za uporabu i dostupnosti spektra

Države članice koordiniraju upotrebu tog ključnog resursa provedbom odluka Komisije na nacionalnoj razini. Te su odluke važni alati kojima se utire put prema istinski usklađenoj dodjeli spektra u cijelom EU-u. Nadležna tijela država članica dodatno organiziraju i upravljaju načinom dodjele spektra i njegova odobravanja na nacionalnoj razini. To može uključivati provođenje nacionalnih postupaka dodjele radiofrekvencijskog spektra, kao što je npr. konkurentno nadmetanje za dozvole za radiofrekvencijski spektar.

 

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Povezivost

Cilj je EU-a da Europa do 2030. postane najpovezaniji kontinent.

Dublji pogled

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Otvoreni internet

Pravilima EU-a utvrđuje se načelo otvorenog pristupa internetu: s internetskim prometom postupa se bez diskriminacije, blokiranja, prigušivanja ili određivanja prioriteta.

IKT i normizacija

Normama i specifikacijama IKT-a osigurava se međusobno povezivanje i međudjelovanje proizvoda, poticanje inovacija i održavanje otvorenih i konkurentnih tržišta IKT-a.

Zakonik elektroničkih komunikacija EU-a

Politikom elektroničkih komunikacija EU-a poboljšava se tržišno natjecanje, potiču inovacije i jačaju prava potrošača na europskom jedinstvenom tržištu.

Alat za povezivanje

Paket alata za povezivost pruža smjernice za uvođenje svjetlovodnih i 5G mreža. Te će mreže pružiti znatne gospodarske mogućnosti.

5G

5G je ključna mrežna tehnologija nove generacije koja će omogućiti inovacije i podupirati digitalnu transformaciju.

112: Broj EU-a za hitne slučajeve

Trebaš pomoć? 112 je vaš broj za spašavanje života! 112 je europski telefonski broj za hitne slučajeve dostupan svugdje u EU-u, besplatno.

Roaming: povezani bilo gdje u EU-u bez dodatne naknade

Dok putujete diljem EU-a, možete se služiti telefonom za pozivanje, slanje poruka i upotrebu podataka kao što to činite kod kuće. Zapisnici poziva, SMS-a i podataka koje upotrebljavate u inozemstvu u EU-u naplaćuju se jednako kao i kod kuće.

Satelitski širokopojasni pristup

Satelitski širokopojasni pristup dostupan je kako bi se omogućila brza internetska povezivost u svim državama članicama EU-a.

Potpora uvođenju širokopojasnog pristupa

Europska komisija podupire poduzeća, voditelje projekata i nadležna tijela u EU-u u povećanju mrežne pokrivenosti kako bi se postigli ciljevi EU-a u pogledu gigabitnog društva.