Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skupina dionika za kibersigurnosnu certifikaciju

Interesna skupina za kibersigurnosnu certifikaciju osnovana je radi pružanja savjeta o strateškim pitanjima u vezi s kibersigurnosnom certifikacijom.

    Logotip Skupine dionika za suradnju u području kibersigurnosti

O grupi

Opća je misija Interesne skupine za kibersigurnosnu certifikaciju (SCCG) podupiranje i olakšavanje strateških pitanja povezanih s europskim okvirom za kibersigurnosnu certifikaciju. Skupina će na zahtjev savjetovati ENISA-u o općim i strateškim pitanjima u vezi sa zadaćama ENISA-e u vezi s tržištem, normizacijom i kibersigurnosnom certifikacijom.  

Skupina će također pomagati Europskoj komisiji u pripremi tekućeg programa rada Unije iz članka 47. Akta o cibsercurityu. Izdat će mišljenje o tekućem programu rada Unije i u hitnim slučajevima dati savjete Komisiji i Europskoj skupini za kibersigurnosnu certifikaciju (ECCG) o potrebi za dodatnim programima certifikacije koji nisu uključeni u tekući program rada Unije.

U skladu s Aktom o kibersigurnosti Europska komisija zajedno s ENISA-om supredsjedat će sastancima Interesne skupine za kibersigurnosnu certifikaciju. ENISA će također pružati usluge tajništva Skupine. U načelu, skupina bi se trebala sastajati tri puta godišnje. 

Europska komisija stavlja na raspolaganje dnevne redove sastanaka i zapisnike.

Članovi

SCCG se sastoji od najviše 50 članova iz različitih organizacija, uključujući, među ostalim, akademske institucije, organizacije potrošača, tijela za ocjenjivanje sukladnosti, organizacije u razvoju standarda, trgovačka društva i trgovinska udruženja te druge organizacije članstva aktivne u Europi s interesom za kibersigurnosnu certifikaciju.

Skupina uključuje članove imenovane iz europskih organizacija za normizaciju, kao što su CEN – Europski odbor za normizaciju, Cenelec – Europski odbor za elektrotehničku normizaciju, ETSI – Europski institut za telekomunikacijske norme. U Skupinu su uključena i međunarodna tijela za normizaciju kao što su Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO), Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) i Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU), Europska suradnja za akreditaciju (EA) i Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB).

Pristupite cjelovitom popisu organizacija članica (.pdf)

Susreti

Dokumenti SCCG-a

Najnovije vijesti

DIGIBYTE |
Kibersigurnost: EU održava 8. dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama

Europska unija i Sjedinjene Američke Države održale su 15. i 16. prosinca 2022. osmi kiberdijalog između EU-a i SAD-a u Washingtonu. To se dogodilo u kontekstu dramatično pogoršanog okruženja za kiberprijetnje zbog nezakonite vojne agresije Rusije na Ukrajinu, u kojem je naglašena potreba za pojačanom transatlantskom suradnjom i koordinacijom kako bi se spriječile i otkrile zlonamjerne kiberaktivnosti te odgovorilo na njih te istaknuta potreba za osiguravanjem sigurne i otporne kritične infrastrukture.

Povezani sadržaj

Šira slika

Politike kibernetičke sigurnosti

Europska unija djeluje u različitim područjima kako bi promicala kiberotpornost, zaštitila našu komunikaciju i podatke te osigurala sigurnost internetskog društva i gospodarstva.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Akt EU-a o kibersigurnosti

Aktom o kibersigurnosti jača se Agencija EU-a za kibersigurnost (ENISA) i uspostavlja okvir za kibersigurnosnu certifikaciju proizvoda i usluga.