Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Alat za mogućnosti financiranja audiovizualnih i informativnih medija

Cilj je interaktivnog alata za mapiranje olakšati pristup mehanizmima financijske potpore povezanima s EU-om. Sadržava informacije o mogućnostima financiranja za subjekte iz audiovizualnog sektora i sektora informativnih medija. Pomoći će sudionicima na medijskom tržištu da utvrde i prijave se za najprikladniji izvor potpore EU-a među programima i instrumentima koji su im na raspolaganju.

    fotografije vijesti na pametnom telefonu

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Potrebe i mogućnosti u audiovizualnom sektoru i sektoru informativnih medija

U tom interaktivnom alatu navode se glavne prilike za potporu audiovizualnom sektoru i sektoru informativnih medija povezane s EU-om od srpnja 2021. Njime su obuhvaćeni tokovi financiranja izvan sektorskog programa Kreativna Europa, kao što su Obzor Europa, InvestEU i drugi.

To je prvi praktični vodič za subjekte iz različitih sektora u medijskom vrijednosnom lancu o tome gdje mogu pronaći potporu EU-a za njihove aktivnosti i potrebe.

Interaktivni alat objašnjava logiku programa EU-a. Mediji i stručnjaci zainteresirani za druge mogućnosti financiranja mogu pronaći otvorene pozive na našoj stranici posvećenoj sektoru informativnih medija. Organizacije i stručnjaci koji djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima koji nisu audiovizualni mogu se koristiti interaktivnim internetskim alatom CulturEU Funding Guide.

Kako upravljati vodičem?

Otvorite interaktivni alat

Započnite klikom na čvor u centru Tko ste vi? i navigirajte korak po korak ukazujući na vrstu subjekta i sektor aktivnosti koje predstavljate te glavne potrebe za kojima pokušavate dobiti potporu.

U vodiču će se istaknuti mogućnosti financiranja EU-a relevantne za vaše upite. Konačni rezultat bit će detaljan opis najrelevantnijeg instrumenta za koji ćete se moći prijaviti.

Provjerite i najčešća pitanja

Povezani sadržaj

Šira slika

Europski akcijski plan za medije i audiovizualnu politiku

Cilj je Akcijskog plana za medije i audiovizualnu politiku (MAAP) potaknuti europske medije i pomoći u održavanju europske kulturne i tehnološke autonomije u digitalnom desetljeću.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

„Inicijativa za vijesti”

Slobodno, održivo i pluralističko medijsko okruženje ključno je za informiranje građana, preuzimanje odgovornosti i jačanje otvorenih demokratskih društava.