Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Dostupnost interneta u državama članicama

Države članice trebaju promicati dostupnost interneta programima osposobljavanja, podizanjem svijesti i mjerama za olakšavanje pristupačnosti.

    Tipkovnica s gumbom za unos zamijenjena je plavim gumbom s natpisom „dostupnost” i ikonom invaliditeta pokraj nje.

© iStock by Getty Images -1149465351 GOCMEN

Osim što moraju donijeti nacionalne zakone i druge propise za prenošenje obveza utvrđenih u Direktivi o pristupačnosti interneta u nacionalno pravo, države članice moraju poduzeti mjere za daljnje poboljšanje pristupačnosti interneta.

U skladu s Direktivom države članice moraju:

  • promicati i olakšavati programe osposobljavanja za relevantne dionike i osoblje tijela javnog sektora;
  • podizanje svijesti o zahtjevima pristupačnosti i njihovim prednostima za korisnike i vlasnike internetskih stranica i mobilnih aplikacija;
  • obavijestiti korisnike o mogućnosti davanja povratnih informacija ako naiđu na nepristupačan sadržaj;
  • poduzeti mjere za olakšavanje primjene zahtjeva za pristupačnost na druge vrste internetskih stranica ili mobilnih aplikacija, osim onih tijela javnog sektora.

Na ovoj internetskoj stranici nalaze se poveznice na resurse država članica o pristupačnosti interneta, kao što su opće informacije, objašnjenja, smjernice, smjernice, relevantno zakonodavstvo i administracija, kako su primljene od država članica. Popis će se periodično ažurirati novim informacijama jer Europska komisija dobiva dodatna sredstva od država članica. Objava na internetskoj stranici ne znači da Europska komisija prihvaća ili se slaže sa sadržajem.

Ova stranica može sadržavati upućivanja na nacionalne mjere kojima se prenosi Direktiva. Upućivanja na sve nacionalne mjere potražite na web-mjestu EUR-Lex.

Države članice navedene su u službenom redoslijedu protokola (abecedni redoslijed na jezicima država članica).

Ako imate dodatne poveznice za preporuku, pišite na CNECT-WAD@ec.europa.eu.

Španjolska

Francuska

Hrvatska

Švedska

Povezani sadržaj

Šira slika

Dostupnost web-mjesta

Što je pristup internetu? Dostupnost interneta omogućuje svima, uključujući osobe s invaliditetom, da percipiraju, razumiju, navigiraju i komuniciraju s internetom.

Pogledajte i sljedeći sadržaj