Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Uniós támogatás a vállalkozásoknak a digitális világban

Az EU számos támogatást nyújt a vállalkozásoknak, az induló vállalkozásoktól a növekvő innovatív vállalkozásokon át a kis- és középvállalkozásokig és azon túl is. Ezen az oldalon többet tudhat meg.

Image © 467132202 vgajic via GettyImages

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) kulcsfontosságú szerepet játszanak az EU gazdaságában. Az EU összes vállalkozásának 99%-át képviselik, és az elmúlt öt évben az új munkahelyek mintegy 85%-át hozták létre. Az induló innovatív vállalkozások mellett erős innovációs potenciáljukkal is elősegítik a magánszektor átalakulását. 

Az Európai Unió biztosítani kívánja, hogy a kkv-k és az induló vállalkozások vállalkozásbarát környezetre támaszkodhassanak, és a lehető legtöbbet hozhassák ki a határokon átnyúló tevékenységekből az EU-n belül és kívül egyaránt. 

Ezért számos kezdeményezést vezettünk be a kkv-k támogatásának biztosítása érdekében. Ezek közé tartoznak a következők:

 • az induló és a növekvő innovatív vállalkozások támogatása
 • kereskedelmi támogatás
 • a határokon átnyúló héa javítása
 • szellemi tulajdonjogok (IPR)
 • hálózatok és finanszírozás

 

Induló és növekvő innovatív vállalkozások támogatása

Az Európai Bizottság Start-Up és Scale-Up kezdeményezésének célja, hogy az innovatív európai vállalkozóknak lehetőséget biztosítson arra, hogy világvezető vállalatokká váljanak. Új és meglévő eszközöket fog össze az induló vállalkozások növekedésének elősegítése érdekében, többek között: 

 • a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása;
 • második esély a vállalkozók számára;
 • egyszerűsített adóbevallások.

A Start-Up Nations kiválósági szabványa a vállalkozói szellem ösztönzésével és az innovatív kkv-k növekedésének felgyorsításával támogatja az induló vállalkozásokat. Azt is biztosítja számukra a feltételeket, hogy mérete még nagyobb. 

Az induló innovatív vállalkozásokra vonatkozó szabványt aláíró tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy: 

 • egyértelmű uniós szintű referenciapont létrehozása az induló vállalkozások főbb jellemzőinek meghatározása érdekében;
 • a fenntartható növekedés és a vállalkozóbarát környezet hangsúlyozása központi szerepet játszik az induló és a növekvő innovatív vállalkozások jövőbeli globális sikereiben;
 • a bevált gyakorlatok megosztása;
 • induló országok központjának létrehozása a bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítása és lehetővé tétele érdekében.

Kereskedelmi iránymutatás a vállalkozások és a kkv-k számára

Az EU a világ legnagyobb kereskedelmi tömbje, amelynek népessége 440 millió és a világkereskedelem 16%-a. A nemzetközi kereskedelem és beruházás a gazdaság gerincét képezi. Az uniós cégek EU-n kívüli országokba irányuló áru- és szolgáltatásexportja munkahelyek millióit támogatja.

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) jelentős mértékben profitálnak a nemzetközi kereskedelemből. Valójában az összes uniós exportőr 87%-a kkv. 

A partnerországokkal kötött kereskedelmi megállapodásaink biztosítják, hogy a kkv-k élvezhessék az alábbi intézkedéseket:

 • a tarifák megszüntetése;
 • az export megkönnyítése a bürokrácia és más technikai akadályok felszámolása révén;
 • egyszerűbb és kiszámíthatóbb vámeljárások kialakítása;
 • stabilabb és átláthatóbb üzleti környezet kialakítása az uniós vállalkozások számára. 

Kereskedelmi megállapodásainkon túl az EU kereskedelempolitikája számos olyan eszközt és intézkedést kínál, amelyek a kisvállalkozások javát szolgálják.

Íme 7 kulcsszerszám az Ön számára:

 1. Az EU piacra jutási portálja gyakorlati információkkal szolgál az exportról és az importról. A kkv-k felhasználhatják a weboldalt a piacra jutással kapcsolatos kérdések megválaszolására.
 2. A kkv-knak szóló piacvédelmi eszközökről szóló útmutató alapvető áttekintést nyújt a piacvédelmi eszközökről, és gyakorlati lépéseket határoz meg annak érdekében, hogy megvédje a vállalkozásokat a nem uniós országokból származó tisztességtelen versenytől.
 3. A Kereskedelemvédelmi KKV Helpdesk személyes tanácsadást nyújt a piacvédelmi eszközök által érintett importőröknek és exportőröknek.
 4. A kkv- k számára biztosított piacvédelmi eszközökről szóló online tanfolyam alapvető ismereteket biztosít a kkv-k számára a mindennapi üzleti tevékenységük végzéséhez.
 5. Tájékoztató az uniós kkv-knak nyújtott uniós támogatásról.
 6. Az Európa Önökért – Vállalkozás többnyelvű tájékoztatást és online kormányzati szolgáltatásokat nyújt az Európán belüli és kívüli üzleti lehetőségeket kereső vállalatok számára.
 7. Az EU-USA Kereskedelmi Hangya Technológiai Tanács (TTC) bevált gyakorlatokra vonatkozó közös útmutatója 7 egyértelmű tippet ad a kkv-k számára ahhoz, hogy kiberbiztonsággá váljanak, beleértve az Atlanti-óceán mindkét partján a releváns erőforrásokhoz és kezdeményezésekhez való kapcsolódást.

A határokon átnyúló hozzáadottérték-adóra (héa) vonatkozó szabályok

Az EU folyamatosan javítja a héa működését a vállalkozások, köztük a kkv-k számára. Célunk egy olyan héarendszer bevezetése, amely a 21. században megfelel a vállalkozásoknak.

Az online vásárlásra vonatkozó új héaszabályok 2021. július 1-jén léptek hatályba. Az új szabályok részét képezik az arra irányuló erőfeszítéseknek, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak valamennyi vállalkozás számára, beleértve az online értékesítő kkv-kat is. Egyszerűsítik a héaszabályoknak való megfelelést a vállalkozások és a fogyasztók közötti, határokon átnyúló e-kereskedelmi termékértékesítések tekintetében. 

Az új szabályok hozzájárulnak az EU-n belüli méltányosabb és egyszerűbb adózási rendszerhez, valamint a héa korszerűsítéséhez az e-kereskedelmi piac realitásaival összhangban. Valóban segíthetnek a vállalkozásoknak abban, hogy az online értékesítésük során akár 95%-ot is megtakarítsanak a héával kapcsolatos adminisztratív költségekből.

A kibővített egyablakos ügyintézési rendszer bevezetése és az újonnan bevezetett egyablakos importbolt lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy az EU-n belüli termékértékesítéseik és szolgáltatásaik, valamint a kis értékű áruk EU-ba történő behozatala után csak egy tagállamban jelentsék be és továbbíthassák a héát. 

Ismerje meg, hogy vállalkozása hogyan élvezheti az e-kereskedelmi rendszerek új áfáját.

A Bizottság 2022 végén fogja bejelenteni a digitális korban alkalmazandó héára vonatkozó új javaslatot. A javaslat csökkenteni fogja a vállalkozások, köztük a kkv-k adminisztratív terheit és költségeit, ugyanakkor egyenlőbb versenyfeltételeket teremt a héacsalás csökkentése révén. Az új szabályok a következőket vezetik be:

 • a vállalkozásokra vonatkozó digitális jelentéstételi követelmények javítása az EU-ban;
 • a platformgazdaságra vonatkozó új szabályok;
 • egységes regisztráció az EU-ban működő vállalatok számára.

 

Emellett új egyszerűsítési szabályokat vezetnek be annak érdekében, hogy az egyik tagállamban működő kisvállalkozások számára jelenleg elérhető héamentességet megnyissák az ott értékesítő, de más uniós országokban székhellyel rendelkező vállalkozások számára. 

Ez segíteni fogja a határokon átnyúló kisvállalkozások növekedését, lábujjaik más uniós piacokon való bemerítését, és egyenlő versenyfeltételeket teremt a vállalkozások számára, függetlenül attól, hogy az EU-ban hol telepedtek le. Ez az új rendszer 2025. január 1-jétől alkalmazandó.

Szellemi tulajdonjogok

A szellemitulajdon-jogok (IPR) az emberek és a vállalatok számára az elméjük alkotásai, például a találmányok és a művészi alkotások felett biztosított jogok. A szellemitulajdon-jogok magukban foglalhatják a szerzői jogot, a szabadalmakat, a védjegyeket és a formatervezési mintákat. 

A szellemitulajdon-jogok elengedhetetlenek az innovatív vállalkozások növekedéséhez. A szellemitulajdon-jogok azáltal, hogy segítik a jogosultakat a hamisítás, a kalózkodás és a jogosulatlan másolás egyéb formái elleni küzdelemben, javíthatják a kkv-k versenyképességét, ösztönözhetik az innovációt és potenciális bevételi forrást biztosíthatnak. 

A szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdések és térítésmentes segítségnyújtás kérése esetén a vállalkozások kapcsolatba léphetnek az (EU által finanszírozott) európai, kínai, indiai, latin-amerikai, délkelet-ázsiai és afrikai IP ügyfélszolgálattal.

Kkv-alap

Az új uniós kkv-alap olyan utalványokat kínál, amelyek különböző támogatási intézkedések révén segítik az uniós székhelyű kkv-kat szellemitulajdon-jogaik védelmében. Ez magában foglalja a védjegyekért, formatervezési mintákért vagy szabadalmi lajstromozásért uniós, nemzeti, regionális vagy nemzetközi szinten fizetendő egyes díjak visszatérítését (legfeljebb 75%). 

Ha a kkv nem biztos abban, hogy mit igényeljen, vagy hol, egy IP-diagnosztikai szolgáltatás (IP Scan) segíthet a helyes választásban. A pro bono szolgáltatás (ingyenes konzultáció) is elérhető a kkv-k számára, akiknek útmutatásra van szükségük e tekintetben.

További információkért a kkv-k az uniós kkv-alaphoz fordulhatnak

A Bizottság számos támogatást nyújt azoknak a vállalkozásoknak, amelyek hálózatot kívánnak kötni vagy finanszírozási lehetőségeket keresnek. 

3 hálózat vagy alap, amely segíthet:

 1. Enterprise Europe Network (Vállalati Európa Hálózat)
 2. InvestEU
 3. Digitális Európa program

Enterprise Europe Network (Vállalati Európa Hálózat)

Az Enterprise Europe Network (EEN) a világ legnagyobb kkv-támogató hálózata. Segíthet az embereknek és a vállalkozásoknak abban, hogy vállalkozást indítsanak, innovációt, piacra jutást, partnert találjanak, és növeljék versenyképességüket.

Eddig segített:

 • 280 000 kkv 780 000 üzleti kapcsolatot létesít a partnerkereső rendezvényeken
 • 2008 óta 3 millió kkv részesül az EEN-szolgáltatásokból
 • Több mint 21 000 kkv részesül a személyre szabott támogatási csomagok előnyeiből

InvestEU

Az InvestEU célja, hogy az infrastruktúra, a kkv-k, a kutatási innováció, a digitalizáció és a szociális projektek támogatásával hozzájáruljon az EU célkitűzéseihez. Három pillérből áll: 

 1. InvestEU Alap
 2. InvestEU Tanácsadó Platform
 3. InvestEU portál

Az InvestEU Alap célja több mint 372 milliárd EUR köz- és magánberuházás mozgósítása egy 26,2 milliárd EUR összegű uniós költségvetési garancia révén, amely négy szakpolitikai keretre oszlik: 

 1. fenntartható infrastruktúra;
 2. kutatás, innováció és digitalizálás;
 3. kis- és középvállalkozások;
 4. szociális beruházások és készségek.

Az InvestEU portál különösen fontos a kkv-k és a vállalkozások számára. Ez egy online partnerkereső eszköz, amelynek célja, hogy összekapcsolja az uniós projektgazdákat és a befektetőket. 
A közzétett több mint 1000 projekt révén az InvestEU az uniós vállalatok számára ismertté teszi a nemzetközi befektetők hálózatát. A portál minden uniós országban elérhető, és az EU 25 gazdasági ágazatának mindegyikét lefedi. 

A Digitális Európa program (DIGITAL)

A Digitális Európa program számos támogatást nyújt az európai vállalatok növekedéséhez. 

Például:

 • A vállalkozások 70%-a szerint a megfelelő digitális készségekkel rendelkező személyzet hiánya akadályozza a beruházásokat. A digitális támogatja a továbbképzést annak érdekében, hogy munkaerőt biztosítson az olyan fejlett digitális technológiákhoz, mint a mesterséges intelligencia (AI), a kiberbiztonság, a fejlett számítástechnika, az adatinfrastruktúra, az irányítás és feldolgozás stb. 
 • A Digital támogatja az európai digitális innovációs központok hálózatának fejlesztését. A digitális innovációs központok egyablakos ügyintézési pontok, amelyek támogatják a vállalatokat abban, hogy reagáljanak a digitális kihívásokra és versenyképesebbé váljanak azáltal, hogy hozzáférést biztosítanak a műszaki szakértelemhez és a teszteléshez, lehetővé téve a „befektetés előtti tesztelést”, az innovációs szolgáltatásokat, például a tanácsadás, a képzés és a készségfejlesztés finanszírozását, amelyek központi szerepet játszanak a sikeres digitális átalakulásban.
 • A vállalatoknak képesnek kell lenniük olyan fejlett technológiák használatára, mint a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, a nagy adathalmazok és a mesterséges intelligencia. A DIGITAL speciális technológiai megoldásokat tesz elérhetővé, például egy nyílt forráskódú smart middleware platformot. Emellett elő fogja mozdítani a fejlett európai felhőalapú szolgáltatások következő generációját, és olyan páneurópai piacteret épít ki, amelyben ezek a szolgáltatások a köz- és a magánszektor számára is elérhetők lesznek. A Digital is beruházik például a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tesztelési és kísérleti létesítményekbe, amelyek gyors és egyszerű hozzáférést biztosítanak a kkv-k és az induló vállalkozások számára a mesterséges intelligencia világszínvonalú tesztelési létesítményeihez, az érdekelt felek gazdag hálózataihoz és a potenciális ügyfelekhez.
 • A Digital szintén 75%-os különleges finanszírozási rátával rendelkezik a kkv-k számára egyedi fellépésekre. A cél a digitális kapacitások kiépítésében és telepítésében részt vevő kkv-k támogatása. 

Tudjon meg többet arról, hogyan juthat finanszírozáshoz a Digitális Európa programból

 

 

 

Kapcsolódó tartalom

Összkép

A digitalizálás finanszírozása a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben

Az EU hosszú távú uniós költségvetése – más néven a többéves pénzügyi keret – fellendíti a digitális technológiákat és a világjárvány utáni helyreállításhoz nyújtott támogatást.

Lásd még

Az oktatás és képzés uniós támogatása

A Bizottság számos oktatási és képzési lehetőséget kínál annak érdekében, hogy segítséget nyújtson Önnek a digitális úton való induláshoz, például a vállalkozási tanácsadáshoz, a csereprogramokhoz és még sok máshoz.

A Digitális Európa program

A Digitális Európa program (DIGITAL) egy olyan uniós finanszírozási program, amelynek célja, hogy a digitális technológiát a vállalkozások, a polgárok és a közigazgatások számára elérhetővé tegye.