Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Kiadvány

A mezőgazdaság és a mobilitás közös európai adatterei

A Digitális Európa program (DIGITAL) első pályázati felhívását követően az Európai Bizottság 2021. december 2-án két tájékoztató munkaértekezletet tartott a mezőgazdasági és mobilitási adatterekről. Mindkét munkaértekezlet lehetőséget biztosított a résztvevőknek, hogy többet megtudjanak a felhívásról, megosszák egymással az adatterekkel és a hálózattal kapcsolatos ötleteiket a potenciális konzorciumi partnerekkel.

A közös európai adatterekre vonatkozó előkészítő intézkedésekre vonatkozó DIGITAL pályázati felhívás 2021. november 17-i bejelentését követően a Bizottság tájékoztató napot tartott a mezőgazdaságról és a mobilitásról. Több mint 200 résztvevő (az egész EU-ból, valamint a köz- és a magánszektorból egyaránt) olyan kérdéseket vitatott meg, mint az interoperabilitás, az adatszuverenitás, a szabványok, az üzleti esettanulmányok fejlesztése, az ágazatközi adatmegosztás és a fenntarthatóság.

Ezek az adatterek biztosítani fogják, hogy több adat álljon rendelkezésre gazdaságunkban és társadalmunkban való felhasználás céljából, miközben ellenőrzés alatt tartják az adatokat előállító vállalatokat és egyéneket. Az adatterek az európai adatstratégia kulcsfontosságú eredményei, amely egy sor horizontális intézkedést és beruházást foglal magában az adatgazdaság lehetővé tétele érdekében. Ezek közé tartozik az európai adatkormányzásról szóló rendelet (a Bizottság által 2020 novemberében javasolt adatkormányzási rendelet) és a (2022-ra tervezett) adatmegosztási jogszabály, amelyek célja, hogy bizalmat és méltányosságot teremtsenek az adatokhoz való hozzáférés és az adatok újrafelhasználása terén.

A digitális ágazat támogatni fogja továbbá a nyílt forráskódú felhőalapú köztesszoftver-infrastruktúrát, amely valamennyi adattér javát szolgálja, valamint egy adattereket támogató központot, amely az európai adatterek műszaki keretén keresztül történő összehangolás kialakítása révén biztosítani fogja az adatterek közötti interoperabilitást.

Közös európai mezőgazdasági adattér

A mezőgazdasági adattér célja biztonságos és megbízható adattér kialakítása, amely lehetővé teszi a mezőgazdasági ágazat számára az adatok megosztását és az azokhoz való hozzáférést, javítva a terület gazdasági és környezeti teljesítményét. A nyilvános adatokkal kiegészített termelési adatok új lehetőségeket kínálnak a természeti erőforrások felhasználásának nyomon követésére és optimalizálására, és hozzájárulnak a zöld megállapodás és a közös agrárpolitika célkitűzéseinek eléréséhez.

A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága (DG CONNECT) és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (DG AGRI) által az EU zöld és digitális törekvéseiről, valamint az európai adatstratégiáról tartott tájékoztató munkaértekezlet a közös európai mezőgazdasági adattérről.

Az olyan jelentős európai kezdeményezések, szövetségek és szövetségek, mint az IDSA, az FNSEA, a COPA COGECA, a CEMA, az iSHARE, a Fraunhofer ISST, az Agdatahub, az AIOTI, a T-Kartor Geospatial AB és az Universitat de Lleida összefoglalták az ágazaton belüli adatmegosztással kapcsolatos álláspontjukat. Az előadók emlékeztettek az IDS referenciaarchitektúrájára és az adatterek közös keretének szükségességére. Megosztották elképzelésüket egy fenntartható és az iparág minőségéhez igazodó interoperabilitási struktúráról, amely harmonizált technológiák révén összekapcsolja az online platformokat. Utalva az adatterek tervezési elveire, megjegyezték az adatszuverenitás, az adatbiztonság és a megbízhatóság fontosságát. Az egyik kihívás a digitális személyazonosság megteremtése a gazdaságok számára a bizalom és a hozzájárulás megszerzése érdekében. Az előadók beszámoltak a fenntartható és gazdasági mezőgazdasági adatok modellezésével kapcsolatos legújabb fejleményekről, és figyelembe veszik az összetett mezőgazdasági biogeokémiai struktúrákat. Végezetül egy élő adatközpont gyakorlati értékelése során felmerült a mezőgazdasági adatok szerződéses megállapodás útján történő megosztására vonatkozó uniós magatartási kódex, valamint a szélesebb körű elfogadás érdekében leküzdendő akadályok.

Közös európai mobilitási adattér

A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága (DG CONNECT) és a Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság (DG MOVE) által közösen szervezett, a közös európai mobilitási adattérrőlszóló tájékoztató munkaértekezlet célja az volt, hogy felkészítse a választókerületet a közelgő DIGITAL felhívásra, számba vegye a meglévő kezdeményezéseket, és nyílt vitát folytasson a mobilitási adattérrel kapcsolatos kérdésekről.

A zöld és digitális átalakulással kapcsolatos uniós elképzelések szerint 2050-ra 90%-kal kell csökkenteni a közlekedési ágazat üvegházhatásúgáz-kibocsátását. Ez az adatok rendelkezésre állásán, hozzáférhetőségén és cseréjén fog alapulni. Továbbra is kihívást jelent azonban az adatkezelés, a határokon átnyúló adatpiac hiánya, az adatgyűjtési és -megosztási kötelezettségek és megállapodások hiánya, valamint különösen az egymással összeegyeztethetetlen eszközök és rendszerek, amelyek gyakran eltérő szabványokkal rendelkeznek. A mobilitási adattérre – amely mind az adatstratégia, mind a mobilitási stratégia kulcsfontosságú eredménye – szükség van az adatokhoz való hozzáférés, valamint a meglévő és jövőbeli közlekedési adatbázisokból és platformokból való adatmegosztás megkönnyítése érdekében.

Az európai mobilitási adattér kihívásairól és lehetőségeiről szóló első vitafórumon az IDSA, az ACEA, az Acatech, az ERTICO, a VTT és az iSHARE előadói számos különböző helyi és nemzeti szintű kezdeményezést mutattak be, többek között felhasználási eseteket és sajátos kihívásokat. Az üzleti modellek fontossága, valamint a B2B és a B2G adatcseréből eredő problémák kezelésének szükségessége, figyelembe véve a vállalatok közötti versenyt és a közvetítők életképességét, kulcsfontosságú volt a vita során. Kihívást jelent az interoperabilitás, nemcsak az ágazatokon belül és azok között, hanem a határokon átnyúlóan is.

A második vitafórumon a NAPCORE, a DTLF és az Európai Vasúti Ügynökség felszólalói ismertették a meglévő mobilitásiadat-megosztási ökoszisztémákat és kezdeményezéseket. Különösen a szabályozási terület mintegy 30 kezdeményezése előtt álló kihívások némelyikével kapcsolatban osztották meg a meglátásokat, amelyek mindegyike saját adatkormányzási, infrastrukturális vagy megosztási feltételekkel rendelkezik. Egyre nagyobb szükség van az e különböző kezdeményezésekből származó adatok kombinálására, de ágazatközi szinten is.

A mezőgazdaság (2 millió EUR) és a mobilitás (1 millió EUR) közös európai adatterére vonatkozókét előkészítő intézkedésre vonatkozó pályázati felhívás immár nyitva áll, és 2022. február 22-én zárul le. 2022 harmadik negyedévében kiküldési intézkedésre irányuló felhívásra kerül sor (8 millió EUR) a mobilitási ágazat számára. A mezőgazdasági ágazat tekintetében 2023-ra vonatkozóan folyamatban van egy ilyen intézkedés mérlegelése. A két munkaértekezletről készült prezentációk a fenti rendezvények weboldalain érhetők el, és a rendezvényekről szóló jelentések is meg fognak jelenni.

Letöltések

Agriculture data space workshop event report
Letöltés 
Mobility data space workshop event report
Letöltés