Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Kiadvány

A szélessávú hozzáférés uniós finanszírozása (2021–2027)

Ez a brosúra áttekintést nyújt azokról a pénzügyi eszközökről, amelyeket a Bizottság az Európai Unióban a szélessávú beruházások fellendítése érdekében bocsátott rendelkezésre.

Broadband Investment 2021-2027

Az Európai Unió ambiciózus konnektivitási célokat tűzött ki. A Bizottság digitális iránytűre vonatkozó javaslata azt a célt fogalmazza meg, hogy 2030-ra minden európai háztartást gigabites hálózat fedjen le, és minden lakott területet az 5G lefedjen.

Az összekapcsoltságra vonatkozó ambiciózus célokat hasonlóan ambiciózus és erős finanszírozási eszközöknek kell kísérniük. Ez a brosúra áttekintést nyújt az Európai Unió által a tagállamok és a magánbefektetők támogatására rendelkezésre bocsátott különböző pénzügyi eszközökről. 

A következő sorrendben: 

Downloads

EU Funding for Broadband 2021-2027
Download