Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Kiadvány

A tevékeny és önálló életvitel segítését célzó program (AAL2) értékelése

Az Európai Bizottság a tevékeny és önálló életvitel segítését célzó kutatási és fejlesztési program (AAL2) végső értékelésének eredményeit bemutató értékelő jelentést továbbította az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Vectors of seniors using technology for different activities

iStockImages - Royalty Free

A Bizottság elvégezte az AAL2 program végső értékelését, és jelentést készített az értékelés eredményeiről. Az AAL2 programot 2014-ben hozták létre a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló közös program utódjaként. A programot 21 részt vevő ország és a Bizottság közösen hajtja végre egy közszektoron belüli partnerség keretében (az EUMSZ 185. cikke szerinti kezdeményezés), amely mozgósítja a nemzeti, regionális és Horizont 2020 finanszírozást.

A 2014 és 2021 közötti fellépésekre kiterjedő végső értékelés dokumentálja a demográfiai változás és a digitális átalakulás kettős kihívásával foglalkozó kutatási és fejlesztési program pozitív hatását. A program célja olyan innovatív IKT-alapú termékek, szolgáltatások és rendszerek fejlesztésének előmozdítása volt, amelyek megfelelnek idősödő társadalmunk igényeinek. Az érdekelt feleket a teljes értéklánc mentén bevonta, és bebizonyította, hogy az uniós beavatkozás szükséges és hatékony volt az aktív és egészséges időskorral kapcsolatos digitális innováció megvalósításában számos területen, többek között az egészségügyben és az ellátásban; kommunikáció és tájékoztatás; biztonság és védelem; szabadidő és kultúra; munka és képzés; utazás és közlekedés.

Az AAL2-fellépések aktívan hozzájárultak az idősödés pozitív perspektívájának kialakításához, és a program semleges teret hozott létre, amely összefogta azokat az érdekcsoportokat, amelyek korábban csekély mértékben vagy egyáltalán nem működtek köz- és magánkapcsolatban, ideértve a kkv-kat, a végfelhasználói szervezeteket, valamint az egészségügyi és ellátási rendszerek fenntarthatóságáért és átalakításáért felelős valamennyi érintett kormányzati szintet.

Az AAL2-n keresztül összesen 151 együttműködésen alapuló kutatási és innovációs projekt részesült finanszírozásban. A program 705 kedvezményezettet támogatott, amelyek 40,3%-a kkv, 26,8%-a egyetemek és kutatóintézetek, 26,3%-a pedig végfelhasználói szervezet volt. Az értékelés kimutatta, hogy az AAL2 európai vezető kutatószervezeteket egyesít olyan kkv-kkal és végfelhasználói szervezetekkel, amelyek jellemzően nem vesznek részt a „Horizont 2020” keretprogramban. Ez utóbbi bizonyítja az AAL2 és a Horizont 2020 program más részei közötti erős kiegészítő jelleget a résztvevők profilja tekintetében: Az AAL2 résztvevőinek 56,2%-a nem vett részt a Horizont 2020 projektben (az AAL2-n kívül); a kkv-k esetében ez az arány 62,8%.

A Bizottság úgy véli, hogy a jövőbeli szakpolitikai intézkedéseknek továbbra is az érdekelt felek AAL2 által létrehozott közössége elkötelezettségére kell épülniük, elő kell mozdítaniuk a digitális megoldásokban rejlő lehetőségeket az ezüst gazdaság számára, valamint ötvözniük kell a szolgáltatási innovációt, az üzleti innovációt és a digitális innovációt annak érdekében, hogy az emberek képesek legyenek gondoskodni egészségükről és megalapozott egészségügyi döntéseket hozni. Az innovatív digitális egészségügyi és ellátási megoldások gyors bevezetése leginkább az uniós szintű együttműködéssel, a bevezetéssel, a hatások mérésével és az innováció tagállamok és régiók közötti átadásával kapcsolatos tapasztalatok megosztásával érhető el. Egyértelmű, hogy nincs univerzális megközelítés.

A Covid19-világjárvány megváltoztatta Európát és a világot a szem körül. Egyértelműen megmutatta a digitális szolgáltatások fontosságát – és jelentősen felgyorsította elterjedésünket – társadalmunkban. Ez – a digitális technológiák mindenütt jelen lévő jelenléte mellett – tartós hatást gyakorol majd életmódunkra és munkavégzésünkre. A világjárvány megmutatta, hogy az egészség, a jóllét és a társadalmi befogadás mennyire összefonódik, és gyakran átfedik egymást. A jelentés javasolja a tapasztalatok és a levont tanulságok hasznosítását, valamint a társadalom szélesebb rétegeit biztosító és azokban való beavatkozást biztosító szakpolitikák és gyakorlatok újragondolását, valamint a hagyományos és új érdekelt felek bevonását. Miközben a helyi realitásokra összpontosítunk és alkalmazkodunk a regionális különbségekhez, az összes fél aktív szerepvállalása – az AAL2 programhoz hasonlóan – elengedhetetlen ahhoz, hogy sikerüljön egy olyan „hármas nyereményt” létrehozni, amely az emberek, az egészségügyi rendszerek és a piac javát szolgálja.

Az AAL2 program által támogatott kezdeményezésekre és fellépésekre vonatkozó további információk, valamint a program eredményeinek részletes értékelése megtalálható a program weboldalán, valamint a tevékeny és önálló életvitel segítését szolgáló kutatási és fejlesztési program végső értékeléséről szóló, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett bizottsági jelentésben.

Az AAL2 program keretében nem indítanak új kezdeményezéseket, de legalább 2025 közepéig folytatni fogják tevékenységeit, mivel a projektek 40%-a még folyamatban van. A program várhatóan legkésőbb 2027 végéig lezárul.

 

Kapcsolódó linkek: