Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Kiadvány

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz digitális ága: Operatív digitális platformok

A Bizottság Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz programja keretében operatív digitális platformokat hoznak létre az európai közlekedési és energiahálózatok digitalizálásának fellendítése érdekében.

2021. december 16 -án elfogadták az Európai Bizottság Európai Hálózatfinanszírozási Eszközének digitális ágát (CEF Digital) végrehajtó, 2021–2025-re szóló többéves munkaprogramot. A CEF digitális ága többek között hozzá fog járulni a közlekedés és az energia digitalizációjához azáltal, hogy támogatja az operatív digitális platformok megvalósítását.

E téma célja, hogy hozzájáruljon az EU környezetvédelmi, energetikai és digitalizációs céljainak eléréséhez azáltal, hogy lehetővé teszi a kiberbiztonság szempontjából biztonságos energia internetet és egy optimalizált közlekedési rendszert a főbb európai útvonalak mentén. A támogatás célja a meglévő energia- és közlekedési infrastruktúrák határokon átnyúló digitális infrastruktúrával való utólagos átalakítása.

A kommunikációs hálózatokon keresztül működő ODP-k fizikai és virtuális IKT-erőforrások, amelyek támogatják a közlekedési és energetikai adatok áramlását, tárolását, feldolgozását és elemzését. Az ODP-k várhatóan a meglévő és kialakulóban lévő európai adat-, felhőalapú és pereminformatikai és konnektivitási infrastruktúrákra épülnek, és integrálják azokat, különös tekintettel azokra, amelyeket az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz digitális ágának más részei, a Horizont Európa és a Digitális Európa program támogatnak.

Végrehajtásuk kétlépcsős megközelítésen fog alapulni: a 2022. január 12-én közzétett, 4 millió EUR összegű költségvetésre vonatkozó koordinációs és támogatási fellépés (CSA), amely az érvelést és a választókerületet alakítja ki, valamint egy2024 - ben esedékes potenciális építési projekt, amely támogatja a releváns építőelemek telepítését.

A digitális, az energia- és a mobilitási ágazat érintett érdekeltcsoportjai között kiegyensúlyozott potenciális konzorciummal a közös felügyeleti megállapodás négy végrehajtandó szakasza a következő:

  • Feltáró tanulmány az alapforgatókönyv előkészítésére, valamint az energetikai és mobilitási felhasználási esetek azonosítására;
  • Megvalósíthatósági tanulmány hat előválogatott esetről;
  • Három előválogatott eset részletes előkészítése;
  • A tervezett építési felhívásból származó projektek támogatása.

A CEF digitális pályázati felhívásának benyújtási határideje 2023. március 21., közép-európai idő szerint 17:00 óra.

 

További információk

Pályázati felhívás