Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

A Bizottság elfogadta a széles sávú hálózatokra vonatkozó felülvizsgált állami támogatási szabályokat

Az Európai Bizottság felülvizsgált közleményt fogadott el a széles sávú hálózatokhoz nyújtott állami támogatásról. A széles sávú hálózatokról szóló felülvizsgált iránymutatás meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a Bizottság értékelni fogja a tagállamok által bejelentett, a széles sávú hálózatok EU-n belüli kiépítését és elterjedését támogató állami támogatási intézkedéseket.

graphic composition with a photo of a country road and a graphical representation of a fiber optic cable in bright blue running along the road

iStock photo Getty images plus

Az új szabályok hozzájárulnak az EU azon stratégiai célkitűzéseihez, hogy az évtized végére mindenki számára gigabitalapú konnektivitást és 5G lefedettséget biztosítson, ami elengedhetetlen az Unió digitális átállásának megvalósításához. Az új iránymutatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, várhatóan 2023 januárjában lép hatályba.

Teljes sajtóközlemény