Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Kiadvány

Konnektivitási eszköztár: A tagállamok megállapodnak az 5G és az üvegszálas hálózatok időben történő kiépítésének ösztönzésére vonatkozó bevált gyakorlatokról

A tagállamok 2021. március 25-én – a Bizottsággal szoros együttműködésben – a 2020. szeptember 18-i konnektivitási ajánlásnak megfelelően megállapodtak az egész Unióra kiterjedő konnektivitási eszköztárról. Az eszköztár olyan bevált gyakorlatokból áll, amelyek a leghatékonyabbnak tekinthetők ahhoz, hogy lehetővé tegyék és ösztönözzék az üzemeltetőket a nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítésére.

A bevált gyakorlatok segíteni fogják a hálózatüzemeltetőket abban, hogy csökkentsék a gigabites széles sávú hálózatok kiépítésének költségeit, a tagállamokat pedig abban, hogy hatékony megközelítést fogadjanak el annak érdekében, hogy a mobilszolgáltatók és a spektrum egyéb felhasználói – többek között az ipari alkalmazások esetében is – időben és beruházásbarát módon hozzáférjenek az 5G spektrumhoz. 

A konnektivitás a világjárvány során támogatta a polgárokat, a vállalkozásokat és a közigazgatási szerveket, és a helyreállítás alapvető pillére lesz. Az összekapcsoltsági eszköztár gyors végrehajtása lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy teljes mértékben kiaknázzák a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközben rejlő lehetőségeket. A Bizottság e hónap elején közleményt terjesztett elő az Európa digitális évtizedéről, amelyben azt a célt tűzte ki, hogy az összes európai háztartást gigabites sebességgel kapcsolják össze, és az EU valamennyi lakott területén, valamint a főbb közlekedési útvonalakon biztosítsák az 5G lefedettséget. A konnektivitási eszköztár továbbra is alapvető szerepet fog játszani a digitális évtizedhez vezető uniós lépésekben.

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos így nyilatkozott:

A digitális évtizedben minden európai polgárnak részesülnie kell a gyors és biztonságos kapcsolatok előnyeiből. A mai napon el kell kezdenünk, hogy ezt a törekvést valóra váltsuk. A konnektivitási eszköztár a tagállamok együttműködésének és az akadályok felszámolására és a nagyon gyors hálózatok kiépítésének fellendítésére irányuló elkötelezettségének eredménye.

A költségek csökkentésére és a hálózat kiépítésének felgyorsítására irányuló intézkedések 

A vezetékes és mobil hálózatok kiépítése költséges építési munkálatokat igényel a kábelek és hálózati elemek lefektetéséhez, valamint hosszadalmas és nehézkes adminisztratív eljárásokat tesz szükségessé a szükséges engedélyek megszerzéséhez. A konnektivitási eszköztár bevált gyakorlatokat tartalmaz e költségek csökkentésére, a fizikai infrastruktúrához való hozzáférés előmozdítására és az építési munkák elvégzésére vonatkozó engedélyezési eljárások egyszerűsítésére. Ezen erőfeszítések részeként a konnektivitási eszköztár felszólít a meglévő fizikai infrastruktúrára, a tervezett építési munkákra és az engedélyezési eljárásokra vonatkozó információk elérhetőségének javítására az egyablakos információs pontokon vagy azokkal egyenértékű platformokon keresztül, valamint az összes engedélyezési eljárás elektronikus kezelésének előmozdítására. Ezen túlmenően a tagállamokat arra ösztönzik, hogy könnyítsék meg a hálózati elemek telepítését, különösen az 5G szempontjából, azáltal, hogy az üzemeltetők számára nagyobb hozzáférést biztosítanak a nyilvános infrastruktúrához (hasonló módon, mint ahogy az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex már rendelkezik a kis cellákról). Emellett a konnektivitási eszköztár olyan intézkedéseket is tartalmaz, amelyek átláthatóbbá és hatékonyabbá teszik a hálózatkiépítésben részt vevő szereplők közötti vitarendezést. Végezetül az összekapcsoltsági eszköztár arra ösztönzi a tagállamokat, hogy tegyenek kezdeményezéseket a káros környezeti hatások korlátozására és a hálózatok fenntarthatóságának fokozására.

A rádióspektrumhoz való időszerű és beruházásbarát hozzáférést biztosító intézkedések az 5G bevezetése érdekében

Az 5G hálózat kiépítése érdekében az ipari alkalmazásokra szánt spektrum üzemeltetőinek és felhasználóinak időben, beruházásbarát feltételek mellett hozzá kell férniük az EU által harmonizált rádióspektrumhoz. A spektrumhasználati engedélyek megadása a tagállamok feladata, és biztosítaniuk kell, hogy a spektrumengedélyezési eljárások időben megtörténjenek, és ösztönözzék az 5G hálózatokba történő további beruházásokat. E tekintetben az összekapcsoltsági eszköztár azokra az intézkedésekre összpontosít, amelyek ösztönzik a spektrumhasználatot és az 5G bevezetését. Emellett az összekapcsoltsági eszköztár olyan összehangolt intézkedéseket mozdít elő, amelyek támogatják a vezeték nélküli internetkapcsolatot ipari felhasználási esetekben, többek között a határokon átnyúló dimenzióval rendelkező esetekben. Ezen túlmenően a konnektivitási eszköztár javaslatokat tartalmaz a tagállamok számára az általános közérdek kezelésére, nevezetesen az 5G-vel és a közegészség védelmével kapcsolatos átláthatóság és tájékoztatás növelésére.

A tagállamok elkötelezettek amellett, hogy a lehető leghamarabb megkezdjék az eszköztár végrehajtását. Következő lépésként az összekapcsoltságra vonatkozó ajánlásban meghatározott ütemtervnek megfelelően a tagállamoknak 2021. április 30-ig el kell készíteniük és meg kell osztaniuk a Bizottsággal nemzeti ütemterveiket az eszköztár végrehajtása érdekében, kellő időben összehangolva a tagállamok helyreállítási és rezilienciaépítési terveinek véglegesítését.

Háttér

A Bizottság folyamatosan azon dolgozik, hogy Unió-szerte javítsa a konnektivitást. Az összekapcsoltsági eszköztár elfogadására és végrehajtására irányuló kezdeményezés a Bizottság 2020 szeptemberében közzétett, összekapcsoltsági eszköztárra vonatkozó ajánlásából származik. Az ajánlás a széles sávú infrastruktúra kiépítési költségeinek csökkentéséről szóló irányelvre és az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex rendelkezéseire épül azzal a céllal, hogy meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek a leghatékonyabbak a nagyon nagy kapacitású hálózatok, köztük az üvegszálas és az 5G hálózatok kiépítésének lehetővé tétele és ösztönzése terén. A munka a konnektivitással foglalkozó különleges csoportban kezdődött, amely tavaly év végén jelentést állított össze az azonosított bevált gyakorlatokról. Ezzel párhuzamosan a Bizottság dolgozik a széles sávú infrastruktúra kiépítési költségeinek csökkentéséről szóló irányelv felülvizsgálatán, amely további segítséget nyújt a tagállamoknak abban, hogy a gigabites konnektivitási célkitűzések eléréséhez Unió-szerte megfelelő területeket célozzanak meg. A Bizottság várhatóan 2022 első negyedévében tesz javaslatot.

Letöltések

The Connectivity Toolbox.pdf
Letöltés