Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

Szerzői jog: A Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy tartsák be a digitális egységes piacon a szerzői jogra vonatkozó uniós szabályokat

A Bizottság felkérte Ausztriát, Belgiumot, Bulgáriát, Ciprust, Csehországot, Dániát, Észtországot, Görögországot, Spanyolországot, Finnországot, Franciaországot, Horvátországot, Írországot, Olaszországot, Litvániát, Luxemburgot, Lettországot, Lengyelországot, Portugáliát, Romániát, Svédországot, Szlovéniát és Szlovákiát, hogy adjanak tájékoztatást arról, hogy a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló irányelvben ((EU) 2019/790 irányelv) foglalt szabályokat hogyan ültetik át nemzeti jogukba.

" "

Az Európai Bizottság felkérte továbbá Ausztriát, Belgiumot, Bulgáriát, Ciprust, Csehországot, Észtországot, Görögországot, Spanyolországot, Finnországot, Franciaországot, Horvátországot, Írországot, Olaszországot, Litvániát, Luxemburgot, Lettországot, Lengyelországot, Portugáliát, Romániát, Szlovéniát és Szlovákiát, hogy adjanak tájékoztatást arról, hogy az online televízió- és rádióműsorokról szóló (EU) 2019/789 irányelvet hogyan ültetik át nemzeti jogukba.

Mivel a fenti tagállamok nem, vagy csak részben közölték a nemzeti átültető intézkedéseket, a Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy felszólító levél útján kötelezettségszegési eljárást indít.

A két irányelv célja az uniós szerzői jogi szabályok korszerűsítése, valamint annak lehetővé tétele, hogy a fogyasztók és az alkotók a lehető legjobban kiaknázhassák a digitális világ előnyeit. Megerősítik a kreatív iparágak pozícióját, lehetővé teszik a társadalom kulcsfontosságú területein a digitális felhasználások fokozását, és megkönnyítik a rádió- és televízióműsorok terjesztését az EU-ban.

Ezen irányelvek nemzeti jogba való átültetésének határideje 2021. június 7. volt. Ezeknek a tagállamoknak két hónap áll a rendelkezésükre, hogy válaszoljanak a levelekre, és megtegyék a szükséges intézkedéseket. Kielégítő válasz hiányában a Bizottság úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt ad ki.