Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

Szerzői jog: A Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy teljes körűen ültessék át nemzeti jogukba a szerzői jogra vonatkozó uniós szabályokat

A Bizottság úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Bulgáriának, Ciprusnak, Görögországnak, Írországnak, Lettországnak, Lengyelországnak, Portugáliának, Szlovéniának, Szlovákiának és Finnországnak az egyes online közvetítésekre alkalmazandó szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó átültető intézkedések (EU 2019/789 irányelv) Bizottság felé történő bejelentésének elmulasztása miatt.

photo of someone holding a piece of paper with Copyright sign on with a background of a busy city street

iStock photo Getty images plus

A Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt küldött Belgiumnak, Bulgáriának, Ciprusnak, Dániának, Görögországnak, Franciaországnak, Lettországnak, Lengyelországnak, Portugáliának, Szlovéniának, Szlovákiának, Finnországnak és Svédországnak a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó átültető intézkedésekről ((EU) 2019/790 irányelv) szóló értesítés elmulasztása miatt.

Teljes sajtóközlemény