Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

Decemberi kötelezettségszegési eljárási csomag: a Bizottság felszólítja Romániát, hogy tegyen eleget az uniós szerzői jogi szabályoknak

A Bizottság úgy határozott, hogy kiegészítő felszólító levelet küld Romániának, mivel a zeneművek jogainak kezelésére vonatkozó nemzeti szabályai ellentétesek az uniós szerzői jogi szabályokkal.

photo of a person holding a white sheet of paper with copyright sign on it

iStock Photo Getty Images plus

A Bizottság 2017. december 8-én indította meg a kötelezettségszegési eljárást azzal, hogy felszólító levelet küldött a román hatóságoknak, melyben vitatta a zeneművek nyilvánossághoz közvetítésére vonatkozó kötelező közös jogkezelés alkalmazását. Románia 2019 januárjában módosította jogszabályait annak érdekében, hogy kiterjesztett hatályú közös jogkezelést írjon elő. A Bizottság úgy véli, hogy ez a módosítás nem orvosolja teljes mértékben az uniós jog eredetileg azonosított megsértését. Az új szabályok továbbá nem felelnek meg az (EU) 2019/790 irányelv 12. cikkének, amely harmonizálja azokat a feltételeket, amelyek mellett a tagállamok kiterjesztett hatályú közös jogkezelési mechanizmusokat írhatnak elő. A román hatóságoknak két hónap áll a rendelkezésükre, hogy válaszoljanak a Bizottság által felvetett érvekre. Ellenkező esetben a Bizottság indokolással ellátott vélemény küldéséről határozhat.

További információk az uniós szerzői jogi szabályokról: