Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Kiadvány

Digitális nap 2021: Európa megerősíti az internetkapcsolatot a globális partnerekkel

A 2021. évi digitális napon 25 tagállam, valamint Izland és Norvégia vállalta, hogy „Az európai adatátjárókról mint az EU digitális évtizedének kulcseleméről” szóló nyilatkozat aláírásával megerősíti az Európa és afrikai, ázsiai, európai szomszédságpolitikai, nyugat-balkáni és latin-amerikai partnerei közötti internetkapcsolatot.

A tagállamok és a Bizottság össze fogják hangolni az európai nemzetközi internetes forgalom belépési pontjainak, illetve az európai adatátjáróknak a támogatására irányuló erőfeszítéseiket. Az Európát e régiókkal összekötő infrastruktúra javítása lehetővé teszi Európa számára, hogy több adatszolgáltatást kínáljon. Ugyanakkor az EU szigorú adatvédelmi normáinak köszönhetően Európa partnerei élvezhetik a biztonságos adatfeldolgozás előnyeit. 

Internetkapcsolat az EU és a globális partnerek között: a digitális évtized kulcsa

A Bizottság digitális évtizedre vonatkozó célkitűzései között szerepel Európa globális partnerségeinek megerősítése, valamint egy digitális konnektivitási alap létrehozása a nemzetközi konnektivitási hálózatokba történő stratégiai beruházások fellendítése érdekében. Az Európa és globális partnerei közötti kapcsolatok megerősítése elő fogja mozdítani az európai normákat és szabványokat, és hozzá fog járulni a globális megoldások kialakításához.

A nemzetközi összeköttetések javítása érdekében a tagállamok és a Bizottság kötelezettséget vállalnak arra, hogy:

  • a konnektivitással kapcsolatos nemzetközi partnerségek megerősítése
  • uniós adattárolási és -feldolgozási szolgáltatások nyújtása Európán kívüli partnerek számára
  • a tenger alatti kábelhálózatok javítása
  • műholdas összeköttetés létrehozása
  • biztonságos és védett konnektivitási hálózatok biztosítása

Jobb infrastruktúra és partnerségek a globális összekapcsoltság érdekében

Az adatátjárókról szóló nyilatkozatban a tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy összehangolják nemzeti kezdeményezéseiket annak érdekében, hogy a nemzetközi összeköttetések megerősítésére összpontosítsanak. A tagállamok például a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt arra használhatják fel, hogy a nemzetközi stratégiát figyelembe véve uniós belföldi hálózatokat alakítsanak ki. Emellett a tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy szorosan együttműködnek az iparral, a civil társadalommal és a fejlesztési intézményekkel annak érdekében, hogy előmozdítsák az EU erőteljesebb szerepvállalását a nemzetközi digitális partnerségekben.

A tagállamok ugyanakkor felkérték a Bizottságot, hogy támogassa a nemzetközi konnektivitási célkitűzéseket. A Bizottságnak felül kell vizsgálnia a nemzetközi összeköttetések jelenlegi kapacitásait és szükségleteit, valamint a jövőbeli előrejelzéseket. A Bizottságnak mindenekelőtt fel kell térképeznie az Európán kívül rendelkezésre álló (szárazföldi, tenger alatti és űrbeli) konnektivitási infrastruktúrákat, valamint javítania kell az Európa és a világ más részei közötti adatáramlások megértését.

Széles körű és erős internetkapcsolat: a tenger alatti kábelek és a műholdas hálózatok szerepe

A tenger alatti kábelek alapvető fontosságúak az internetes forgalom exponenciális növekedésének fenntartásához. Az egyik szerint az Atlanti-óceánon áthaladó internetes forgalom kétévente megkétszereződik. Az új, biztonságos tenger alatti kábel-infrastruktúrák Afrika, Ázsia és Latin-Amerika növekvő adatáramlását szolgálhatják. A tagállamok és a Bizottság javítani fogják a különböző kommunikációs hálózatok és infrastruktúrák kezelését, ugyanakkor biztosítani fogják a kiberbiztonság megerősítését.

A műholdak fontos szerepet játszanak az EU és a világ többi részének összekapcsolásában. A világűrbe telepített konnektivitás kiegészítheti a tenger alatti kábelhálózatokat annak biztosítása érdekében, hogy Európa mindenkor összeköttetésben maradjon, kiterjessze a konnektivitást az elégtelen vagy egyáltalán nem lefedett területekre, valamint hogy további kiberbiztonságot biztosítson. A tagállamok együtt fognak működni a Bizottsággal egy űralapú biztonságos konnektivitási kezdeményezés kidolgozása és kidolgozása érdekében. Európa világelső műholdiparnak ad otthont, amely globális széles sávú műholdas hálózatot hozhat létre.

A nyilatkozatot aláíró országok

Az uniós tagállamok közé tartoznak a következők: Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia. Izland és Norvégia is aláírta a nyilatkozatot.  

Háttér

Európa digitális szuverenitása és globális versenyképessége az erős és biztonságos belső és külső konnektivitási hálózatoktól függ. Mindkét dimenzió létfontosságú lesz az európai digitális évtized célkitűzéseinek megvalósításához. Európán belül a reziliens konnektivitás a sikeres digitális átalakulás pillére. A Bizottság szorosan együttműködött a tagállamokkal az EU-n belüli összekapcsoltság javítása érdekében is, különösen a fejlett hálózatok, például az üvegszálas hálózatok és az 5G kiépítése érdekében, például az összekapcsoltsági eszköztárról szóló ajánlást követő fejlesztések révén. Eközben az EU által társfinanszírozott és az elkövetkező hónapokban működésbe lépő EllaLink tenger alatti kábelrendszer megerősíti az Európát Latin-Amerikával összekötő EU-atlanti adatátjáró platformot.
 

Az adatátjárókról szóló nyilatkozat