Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

Digitális piacokról szóló jogszabály: A Bizottság magas szintű munkacsoportot hozott létre a végrehajtással kapcsolatos tanácsadás és szakértelem biztosítása céljából

Az Európai Bizottság határozatot fogadott el a digitális piacokról szóló jogszabály magas szintű munkacsoportjának létrehozásáról.

photo of a person holding a mobile phone with superposed icons of available services

Copyright iStock photo Getty images plus

A digitális piacokról szóló jogszabály követelményeivel összhangban ez a csoport az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületéből (BEREC), az európai adatvédelmi biztosból és az Európai Adatvédelmi Testületből, az Európai Versenyhatóságok Hálózatából (ECN), a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózatból ( CPC hálózat) és az Audiovizuális Médiaszabályozók Európai Szabályozó Csoportjából ( ERGA) kinevezett 30 képviselőből fog állni.

Ez a magas szintű munkacsoport tanácsot és szakértelmet biztosíthat a Bizottságnak annak biztosítása érdekében, hogy a digitális piacokról szóló jogszabályt és a kapuőrökre alkalmazandó egyéb ágazati rendeleteket koherens és egymást kiegészítő módon hajtsák végre. A digitális piacokról szóló jogszabály időtállóságának biztosítása érdekében szakértelmet is biztosíthat az újonnan megjelenő szolgáltatásokkal és gyakorlatokkal kapcsolatos piaci vizsgálatok terén. A magas szintű munkacsoport megbízatása két évre szól, és évente legalább egyszer ülésezik.

A digitális piacokról szóló jogszabály az új uniós digitális szabályozási keret része. A digitális piacokról szóló jogszabály kifejezetten a „kapuőrként” megjelölt online platformokra vonatkozik, amelyek nagy digitális platformok, amelyek fontos kapuként működnek az üzleti felhasználók és a fogyasztók között. E kérdések kezelése érdekében a digitális piacokról szóló jogszabály meghatároz egy sor kötelezettséget, amelyeket tiszteletben kell tartaniuk, többek között megtiltva a kapuőröknek, hogy bizonyos magatartást tanúsítsanak. A rendelet 2022. november 1-jén lépett hatályba, és 2023. május 2-tól alkalmazandó.