Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

Digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: A Bizottság üdvözli a biztonságos és elszámoltatható online környezet létrehozását célzó jogszabályokról született politikai megállapodást

A Bizottság üdvözli, hogy az Európai Parlament és az uniós tagállamok ma késedelem nélkül politikai megállapodásra jutottak a digitális szolgáltatásokról szóló, a Bizottság által 2020 decemberében javasolt jogszabályt illetően.

graphic showing a triangle with text Digital Services Act

European Commission

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály korábban példa nélküli új standardot határoz meg az online platformok jogellenes és káros tartalmakkal kapcsolatos elszámoltathatóságára vonatkozóan. Nagyobb védelmet biztosít az internethasználók számára alapvető jogaikat illetően, valamint egységes szabályrendszert határoz meg a belső piacon, elősegítve a kisebb platformok növekedését.

Teljes sajtóközlemény