Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

A tömegtájékoztatás szabadságáról szóló európai jogszabály: A Bizottság szabályokat javasol a médiapluralizmus és -függetlenség védelmére az EU-ban

Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló európai jogszabályt, amely az EU-n belüli médiapluralizmus és -függetlenség védelmét szolgáló új szabályrendszer.

slide showing a circle with a microphone and text European Media Freedom Act

European Commission

A javasolt rendelet többek között biztosítékokat tartalmaz a szerkesztői döntésekbe való politikai beavatkozással és a megfigyeléssel szemben. A közszolgálati média függetlenségére és stabil finanszírozására, valamint a médiatulajdon és az állami hirdetések elosztásának átláthatóságára helyezi a hangsúlyt. Emellett intézkedéseket határoz meg a szerkesztők függetlenségének védelme és az összeférhetetlenségek nyilvánosságra hozatala érdekében. Végezetül a törvény foglalkozni fog a médiakoncentráció kérdésével, és létrehozza a nemzeti médiahatóságokból álló új, független európai médiaszolgáltatási testületet. A Bizottság egy kiegészítő ajánlást is elfogadott a szerkesztői függetlenség belső biztosítékainak ösztönzése érdekében.

Teljes sajtóközlemény

Related content