Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

A tömegtájékoztatás szabadsága: A Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy tegyen eleget az elektronikus hírközlésre vonatkozó uniós szabályoknak

A Bizottság úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak a Magyar Médiatanács azon döntése miatt, hogy rendkívül megkérdőjelezhető okokból elutasítja a Klubradio rádióspektrum-használat iránti kérelmét.

photo of a radiostation studio with microphone and computer screens

iStock photo Getty Images plus

A rádióspektrum használatának feltételei, illetve a kapcsolódó jogok odaítélésére, meghosszabbítására, megújítására vagy visszavonására vonatkozó eljárások az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexben ((EU) 2018/1972 irányelv) lefektetett uniós távközlési szabályok hatálya alá tartoznak. E szabályok meghatározó alapeleme az arányosság és a megkülönböztetésmentesség elve. A Bizottság álláspontja szerint a magyar Médiatanács által a Klubrádió jogainak megújítása ügyében kiadott elutasító határozatok aránytalanok és átláthatatlanok voltak, tehát sértik az uniós jogot. A Bizottság emellett úgy ítéli meg, hogy a magyar médiatörvényt ebben a konkrét esetben diszkriminatív módon alkalmazták. A Bizottság 2021. június 9-én indította meg a kötelezettségszegési eljárást azzal, hogy felszólító levelet küldött a magyar hatóságoknak. A magyar hatóságok válasza nem oszlatta el a Bizottság által felvetett aggályokat. Ha Magyarország a szóban forgó határozatot két hónapon belül nem hozza összhangba az uniós hírközlési szabályokkal, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.