Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Kiadvány

A tömegtájékoztatás szabadsága: A Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen az uniós elektronikus hírközlési szabályok be nem tartása miatt

A Bizottság ezen a héten kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, miután a Magyar Médiatanács rendkívül megkérdőjelezhető okokból elutasította a Klubradio rádióspektrum-használatra vonatkozó kérelmét.

photo of a radio microphone

iStock photos Getty Images plus

A rádióspektrum használatának feltételei, illetve a kapcsolódó jogok odaítélésére, meghosszabbítására, megújítására vagy visszavonására vonatkozó eljárások az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexben ((EU) 2018/1972 irányelv) lefektetett uniós távközlési szabályok hatálya alá tartoznak. E szabályok meghatározó alapeleme az arányosság és a megkülönböztetésmentesség elve.

A Bizottság álláspontja szerint a magyar Médiatanács által a Klubrádió jogainak megújítása ügyében kiadott elutasító határozatok aránytalanok és átláthatatlanok voltak, tehát sértik az uniós jogot. A Bizottság emellett úgy ítéli meg, hogy a magyar médiatörvényt ebben a konkrét esetben diszkriminatív módon alkalmazták. A Bizottság ezért úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Magyarországnak, és két hónapot biztosít számára, hogy válaszoljon a Bizottság által megfogalmazott érvekre. Amennyiben ez nem történik meg, a Bizottság úgy határozhat, hogy a kötelezettségszegési eljárás következő lépéseként indokolással ellátott véleményt bocsát ki.