Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

Médiapluralizmus: A Bizottság pályázati felhívást tesz közzé a médiatulajdon-megfigyelési rendszer valamennyi tagállamra való kiterjesztésére

A Bizottság második pályázati felhívást tett közzé a médiatulajdon-megfigyelési rendszerre, amely az EU által társfinanszírozott projekt. Ez a felhívás kiegészíti az első folyamatban lévő kísérleti projekt hatókörét, és országalapú adatbázist biztosít a médiatulajdonról a fennmaradó 12 tagállamban, amelyekre az első kiadás nem terjed ki.

woman holding a laptop standing in front of a wall of media screens

iStock photo Getty Images plus

A média tulajdonviszonyait nyomon követő rendszer szisztematikusan értékelni fogja a vonatkozó jogi kereteket, valamint a média tulajdonviszonyainak átláthatóságát érintő kockázatokat. Megmutatja a médiapluralizmus potenciális kockázatait is, és értékes információkkal szolgál a hírmédia-piac jobb megértéséhez. Ez az eszköz egy interaktív online platformon keresztül mindenki számára elérhetővé teszi ezt az információt, és az eredményeket a különböző felhasználók igényeihez igazított formátumban jeleníti meg. A médiaszabadság és -pluralizmus területén európai, regionális és helyi szinten tevékenykedő érdekelt konzorciumok december 15-ig pályázhatnak erre a pályázati felhívásra. Az e projekthez allokált uniós támogatás maximális összege 500,000 EUR. Ez a kezdeményezés a tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége terén tett szélesebb körű erőfeszítések részét képezi, amint azt az európai demokráciáról szóló cselekvési terv körvonalazza. További információk állnak rendelkezésre erről és a média területéhez kapcsolódó, folyamatban lévő vagy előkészítés alatt álló egyéb felhívásokról is.

További információk