Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

Az EU új megközelítéssel törekszik arra, hogy az uniós szabványok világszerte meghatározóak legyenek, hirdessék az uniós értékeket, valamint előmozdítsák a reziliens, zöld és digitális egységes piacot

A Bizottság ezen a héten új szabványosítási stratégiát terjesztett elő, amelyben felvázolja az egységes piacon belüli és globális szabványokkal kapcsolatos megközelítésünket.

graphic showing people in discussion and differnet gears with text law, transparency, rules, requirements, regulations, standards

iStock photo Getty Images plus