Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Kiadvány

Leegyszerűsítve: egyszerűvé tett felhőalapú szövetségek és adatterek

Az „Egyszerűsítés” az az intelligens köztesszoftver, amely lehetővé teszi a felhőalapú rendszerek közötti szövetségeket, és támogatja az Európai Bizottság által finanszírozott valamennyi jelentős adatkezdeményezést, például a közös európai adattereket.

A leegyszerűsítés a következő:

 • Konkrét felhasználási esetekhez kötve, az esetek széles körét lefedve az ágazati adatterektől ( pl. mezőgazdaság, géntechnológia, energia, mobilitás) az úti cél Földig, valamint az igény szerinti mesterséges intelligenciától az európai nyílt tudományosadat- felhőig. Az egyszerűsítés biztosítja, hogy az adatkészletek és infrastruktúráik zökkenőmentesen összekapcsolhatók és interoperábilisak legyenek.
 • Intelligens és moduláris, hogy lehetővé tegye az alkatrészek cseréjét vagy hozzáadását a rendszer többi részének befolyásolása nélkül, ami reményeink szerint idővel tovább fejlődik.
 • Nyílt forrás, amely betekintést tesz lehetővé az architektúra valamennyi részébe (tulajdonjoggal kapcsolatos igények nélkül) és egyszerű telepítést tesz lehetővé.
 • Zöld, méretezhető és rugalmas, lehetővé téve környezeti teljesítményének nyomon követését, valamint új felhasználók bevonását a teljesítmény befolyásolása nélkül.
 • Biztonságos és interoperábilis, ahol a rendszerbe beépül a bizalom, a bizalom és a szabályoknak való megfelelés. Ez azt jelenti, hogy a résztvevők között az adatfeldolgozási környezettől függetlenül erélytelen erőforrás-megosztásra van szükség. Olyan absztrakciós réteget hoz létre, amely lehetővé teszi az adatok több szolgáltató és tagállam közötti áramlását.

És természetesen...

 • egyszerűen használható és bővíthető! 

Lásd még az Simpl- re vonatkozó, mellékelt pontosításokat

Finanszírozás

A leegyszerűsítést a DIGITAL Europe munkaprogram keretében, a 2.1.1. (Intelligens köztesszoftver az európai felhőszövetség és az európai adattér számára, 65 millió EUR 2021–2022-tól), a 2.1.2. (nagyléptékű kísérleti projektek a felhőalapú szolgáltatások számára) és a 2. sz. egyedi célkitűzés ( felhő, adatok és mesterséges intelligencia) keretében finanszírozzák, amelyek mindegyike egyszerű alkalmazást vesz fontolóra.

Az Európai Bizottság szerepe a következő:

 • Az Egyszerűsítést beszerző ajánlatkérő szerv.
 • Az egyszerű és nyílt forrás szabadon hozzáférhetővé tétele a köz- és a magánszektor, és végső soron az európai polgárok javára.
 • A jövőbeli adatterek aktív érdekelt feleként alkalmazza a Simpl saját példáit.
 • Egyes közszféra-specifikus adatterek fő működtetője.
 • Nyílt tesztelési környezetek biztosítása az érdekelt felek számára, hogy kipróbálhassák az egyszerű megoldásokat a telepítés előtt, az adatterekben való saját részvételük mellett (egyszerű tesztkörnyezet).

Előkészítő munka

Egy vállalkozó támogatásával végeztük el az előkészítő munkát, amelyet végleges állapotában közzétesszünk. Íme az elérendő eredmények:

Ezenkívül az előkészítő munkát végző vállalkozó 2022. május 30-án ismertette megállapításait, ahol részletesen ismertette az Simpl hátterét, jövőképét és esetleges végrehajtását.

A videobemutatók itt érhetők el:

Ajánlati felhívás (új, 2023. február)

Az ajánlati felhívást 2023. február 24-én tették közzé. Minden információ megtalálható a TED eTendering portálon, beleértve a pályázati eljárással kapcsolatos kérdések felvetésének módját is.

A benyújtási határidő 2023. április 24., (brüsszeli idő szerint) 17 óra.

Az ajánlati felhívással kapcsolatos további információkra vonatkozó kéréseket csak írásban, a „Kérdések és válaszok” fülön a TED eTendering weboldalon keresztül, a „Kérdés létrehozása” gombra kattintva lehet benyújtani (a kérdés létrehozásához és benyújtásához a TED eTendering portálon történő regisztráció szükséges).

 

Jövőbeli lépések (frissítve: 2023. február)

A beszerzendő szakmai szolgáltatások körére vonatkozó jelenlegi becslés a következő:

 1. az „egyszerűsített-nyílt” rendszer kialakítása. Ez lesz a fenti előzetes tanulmányban előirányzott nyílt forráskódú szoftverkészlet, amelynek keretében az ajánlattevők kidolgozhatják saját ajánlatukat.
 2. leegyszerűsített Lab-ok biztosítása és irányítása, amely előre telepített demonstrációs/lejátszótéri környezet, ahol harmadik felek (jellemzően a létrehozásuk korai szakaszában lévő ágazati adatterek) kísérletet tehetnek a nyílt forráskódú szoftver kémény telepítésére, karbantartására és támogatására, mielőtt azt saját szükségleteikre telepítenék.
 3. az „egyszerűsített nyílt” szoftverkocka különböző eseteinek biztosítása az ágazati adatterek testreszabott termelési környezetei formájában, ahol az Európai Bizottság maga is aktív szerepet játszik azok kezelésében (ezeket az úgynevezett „egyszerűsített” szoftver).

Az „Egyszerűsítés” megvalósításának magas szintű ütemtervét az alábbiak szerint tervezjük:

 • A 2024 elejéig közzétett, minimálisan megvalósítható platform.
 • Ezzel párhuzamosan és 2024-ben a lehető leghamarabb elérhetővé válik a nyílt tesztelési környezet (Simpl-Labs) az érdekelt felek számára, hogy kipróbálhassák azokat.
 • Fokozatosan be fogjuk építeni és integrálni fogjuk a felhasználási eseteket, segítve őket abban, hogy az Egyszerűt a sajátos szükségleteikhez igazítsák (az általános jelleg veszélyeztetése nélkül). A DIGITAL Europe munkaprogram keretében egyébként finanszírozott esetek felhasználása elsőbbséget élvez.
 • Nyílt forráskódú projektként további fejlesztéseket fogunk végezni nyitott módon, meghallgatva a felhasználók igényeit és üdvözölve a külső hozzászólásokat. Az ütemterv hathavonta jelentős új kibocsátásokat irányoz elő.

További információk

A szakpolitikai környezetről további részletek az alábbi weboldalon találhatók:

Számos, harmadik fél által indított kezdeményezés működik ezen a területen, és nagy érdeklődéssel követjük magunkat, mint például a Gaia-X -et, a Nemzetközi Adattérszövetséget és az Eclipse Alapítványt, hogy néhányat említsünk.

Az Egyszerűsítés ambiciózus kötelezettségvállalás. Ha szeretne többet megtudni az Egyszerűsítésről, nézzen utána további, naprakész információknak.

Javaslatokkal forduljon a cnect-simpl@ec.europa.eu e- mail -címhez (megjegyzés: a folyamatban lévő közbeszerzésekkel kapcsolatos közleményeket átirányítjuk a megfelelő csatornákra).