Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található információkra felelősségkizáró nyilatkozat, szerzői jogi nyilatkozat és a személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályok vonatkoznak.

Jogi nyilatkozat

Az Európai Bizottság Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága az Európai Bizottság nevében fenntartja ezt a weboldalt, hogy javítsa a kezdeményezéseivel és általában az Európai Unió szakpolitikáival kapcsolatos információkhoz való nyilvános hozzáférést. Célunk, hogy ezeket az információkat időben és pontosan megőrizzük. Ha a hibákra felhívják a figyelmünket, megpróbáljuk kijavítani őket. A Bizottság azonban semmilyen felelősséget vagy felelősséget nem vállal az oldalon található információkkal kapcsolatban.

Ez az információ a következő:

 • kizárólag általános jellegű, és nem egy adott egyén vagy szervezet sajátos körülményeinek kezelésére szolgál.
 • nem feltétlenül átfogó, teljes, pontos vagy naprakész
 • néha olyan külső oldalakhoz kapcsolódik, amelyek felett a Bizottság szolgálatai nem rendelkeznek ellenőrzést, és amelyekért a Bizottság nem vállal felelősséget
 • nem szakmai vagy jogi tanácsadás (ha konkrét tanácsra van szüksége, mindig konzultáljon egy megfelelően képzett szakemberrel).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem garantálható, hogy egy online elérhető dokumentum pontosan reprodukálja a hivatalosan elfogadott szöveget. Csak az Európai Unió Hivatalos Lapja (a nyomtatott kiadás, vagy 2013. július 1-je óta az EUR-Lex weboldalon találhatóelektronikus kiadás) hiteles és joghatásokat vált ki.

Célunk, hogy minimálisra csökkentsük a technikai hibák okozta zavarokat. Előfordulhat azonban, hogy a webhelyünkön található bizonyos adatok vagy információk olyan fájlokba vagy formátumokba épülnek, amelyek nem hibamentesek, és nem tudjuk garantálni, hogy szolgáltatásunkat nem szakítják meg, vagy más módon nem érintik az ilyen problémák. A Bizottság nem vállal felelősséget az ilyen problémákért, amelyek a webhely vagy a hivatkozott külső oldalak használatából erednek.

E felelősségkizárás célja nem az, hogy korlátozza a Bizottság felelősségét az alkalmazandó nemzeti jogban meghatározott követelmények megsértésével, és nem zárja ki a Bizottság felelősségét olyan ügyekben, amelyek e jog alapján nem zárhatók ki.

Szerzői jogi nyilatkozat

© Európai Unió, 1995–2022

A Bizottság újrafelhasználási politikáját a bizottsági dokumentumok további felhasználásáról szóló, 2011. december 12-i bizottsági határozat hajtja végre.

Eltérő rendelkezés hiányában (pl. egyéni szerzői jogi értesítésekben) az EU tulajdonában lévő tartalom ezen a weboldalon a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenc alatt van. Ez azt jelenti, hogy az újrafelhasználás megengedett, feltéve, hogy megfelelő jóváírást adnak és a változásokat jelzik.

Előfordulhat, hogy további jogokat kell tisztáznia, ha egy adott tartalom azonosítható magánszemélyeket ábrázol, vagy harmadik fél műveit tartalmazza. A nem az EU tulajdonában lévő tartalmak használatához vagy sokszorosításához előfordulhat, hogy közvetlenül a jogosultaktól kell engedélyt kérnie. Az ipari tulajdonjogok – például szabadalmak, védjegyek, lajstromozott formatervezési minták, logók és nevek – hatálya alá tartozó szoftverek vagy dokumentumok nem tartoznak a Bizottság további felhasználására vonatkozó irányelv hatálya alá, és nem engedélyezettek az Ön számára.

Iránymutatás a jóváíráshoz

A digitális média esetében a hitelt a következőképpen kell megadni:

 • a munka címének megadása,
 • a munka hozzárendelése az Európai Unióhoz,
 • idézet a forrás munka URL-jére a Digitális Stratégia weboldalának URL-címén, ahol a munkát közzétették.

 Nyomtatott kiadványok esetében a jóváírást a következőképpen kell megadni:

 • a munka címének megadása,
 • adja meg a szerző(k) nevét,
 • a munka hozzárendelése az Európai Unióhoz,
 • adja meg a közzétételi hivatkozásokat,
 • forrás: Európai Bizottság, Digital Strategy digital-strategy.ec.europa.eu.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nyomtatott kiadványok esetében elegendő lenne közvetlenül (és csak) feltüntetni a kiadványt.

Adatvédelmi nyilatkozat az életrajzokról

Feldolgozási művelet: Életrajzok a digitális stratégia honlapján

Adatkezelő: Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága; Kommunikációs egység (CNECT.D.4)

A nyilvántartás hivatkozási száma: DPR-EC-04786

Miért és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

Azadatkezelési művelet célja: Európai Bizottság, Kommunikációs Hálózatok, Tartalom és Technológia Főigazgatósága; A kommunikációs egység (CNECT.D.4) lehetővé teszi a kommunikációs csoport által kiválasztott személyek számára, hogy életrajzukat közzétegyék a digitális stratégia honlapján.

Az életrajz leggyakoribb felhasználási módjai a következők: egy blogbejegyzés szerzőjének, egy konferencián felszólalónak vagy a Bizottságot tanácsadó szakértői csoport tagjának információinak közzététele stb.

Milyen jogalap(ok) alapján kezeljük a személyes adatokat

Személyes adatokat azért kezelünk, mert Ön kifejezett hozzájárulását adta az adatkezelőnek küldött e-mail útján (az ( EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja).

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk

A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága; A kommunikációs egység (CNECT.D.4) az érintett által megadott személyes információkat teszi közzé:

 • Név (személy és család)
 • Portréfotózás (opcionális)
 • Személyek életrajza

Az érintett a fent említett információkat elküldi a weboldal szerkesztőinek, akik azt a honlapon közzéteszik.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait

Az életrajzok a weboldal nyilvánosan elérhető tartalmának részét képezik, és a weboldal teljes élettartama alatt ott maradnak.

A szerkesztő az érintett kérésére 1 héten belül törli az életrajzot.

Hogyan védjük és védjük az Ön személyes adatait

Minden személyes adatot az Európai Bizottság szerverein tárolnak. Valamennyi adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozat alapján kerül sor.

Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és kinek adjuk át azokat

Az életrajz minden internetfelhasználó számára elérhető attól a pillanattól kezdve, hogy megjelent a Digitális Stratégia honlapján.

Mik a jogaid, és hogyan gyakorolhatod őket

Az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezete (14–25. cikk) szerinti „érintettként” Önnek joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, valamint a személyes adatok kezelésének korlátozásához, valamint ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja az adatkezelő értesítésével.

A visszavonás nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy ellentmondás esetén az adatvédelmi tisztviselővel. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat.

Kapcsolatfelvételi adatok

Az adatkezelő (CNECT-D4@ec.europa.eu) az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogok gyakorlására, illetve a személyes adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos észrevételek, kérdések vagy aggályok esetén panaszt tehet.

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) az Ön személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezelésével kapcsolatos kérdések tekintetében.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak adatkezelő általi kezelése következtében megsértették az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, forduljon az európai adatvédelmi biztoshoz (EDPS edps@edps.europa.eu).

Adatvédelmi nyilatkozat a Newsroom értesítésekhez

A nyilvántartás hivatkozási száma: DPR-EC-03928

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és magánéletének tiszteletben tartása mellett. A Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján személyes adatokat gyűjt és kezel.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az Ön személyes adatainak feldolgozásának okát, az összes megadott személyes adat gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az információk felhasználásának módját és az Ön személyes adataival kapcsolatos jogait. Meghatározza továbbá az Ön jogait gyakorló felelős adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségeit.

Az Európai Bizottság szolgálatai által végzett „A Newsroom-on keresztül történő információszerzésre vonatkozó előfizetések kezelése” feldolgozási művelettel kapcsolatos információkat az alábbiakban ismertetjük. 

Miért és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

Az adatkezelési művelet célja: az Adatkezelő azért gyűjti és dolgozza fel az Ön személyes adatait, hogy hírleveleinken vagy értesítéseinken keresztül megkaphassa azokat az információkat, amelyeket Ön az Európai Bizottság szolgáltatása(i) területén különböző témákban kért.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel automatizált döntéshozatalhoz, beleértve a profilalkotást is.

Milyen jogalap(ok) alapján kezeljük az Ön személyes adatait?

Ön feliratkozott arra, hogy tájékoztatást kapjon az Európai Bizottság a) szolgáltatása(i) területével kapcsolatos különböző témákról. Személyes adatait azért dolgozzuk fel, mert Ön hozzájárult ahhoz, hogy a kért információkat hírleveleinken vagy értesítéseinken keresztül megkapjuk.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Ezen adatkezelési művelet végrehajtása érdekében az Adatkezelő a személyes adatok alábbi kategóriáit gyűjti össze:

 • az Ön e-mail címe; 
 • az értesítések gyakorisága, és 
 • érdeklődésre számot tartó témák. 

Ezekre a személyes adatokra azért van szükség, hogy biztosítsuk Önnek, mint előfizetőnek a szolgáltatást.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait csak a Bizottság szolgálataival való utolsó interakciót követő öt évig őrzi meg, vagy addig, amíg Ön nem kéri személyes adatainak törlését.

Ha profilt hozott létre a Connect Newsroom szolgáltatásainak igénybevételére, bármikor szerkesztheti a kapcsolódó személyes adatokat. A profilját és a profiljához kapcsolódó személyes adatokat is törölheti. 

A CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu e-mail címre is írhat, és kérheti, hogy leiratkozzon a levelezési listáról, vagy kövesse a kapott információs e-mailben található leiratkozási linket. 

Hogyan védjük és védjük az Ön személyes adatait?

Az elektronikus formátumú személyes adatokat (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adattételeket stb.) az Európai Bizottság szerverein tárolják. Valamennyi adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozat alapján kerül sor.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság számos technikai és szervezési intézkedést vezetett be. A technikai intézkedések magukban foglalják az online biztonság, az adatvesztés kockázatának, az adatok megváltoztatásának vagy a jogosulatlan hozzáférésnek a kezelését célzó megfelelő intézkedéseket, figyelembe véve az adatkezeléssel járó kockázatot és a kezelt személyes adatok jellegét. A szervezési intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést kizárólag olyan feljogosított személyekre korlátozzák, akiknek jogos szükségletük van az adatkezelési művelet céljaira.

Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és kinek adjuk át azokat?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottság ezen adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős személyzete, valamint a Bizottság egyéb felhatalmazott személyzete férhet hozzá a „szükséges ismeret” elvnek megfelelően. Az ilyen személyzet betartja a jogszabályban előírt, és szükség esetén további titoktartási megállapodásokat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikkének (13) bekezdése értelmében azok a hatóságok (pl. Számvevőszék, Európai Unió Bírósága), amelyek egy adott vizsgálat keretében az uniós vagy tagállami joggal összhangban személyes adatokat kaphatnak, nem minősülnek címzettnek. Ezen adatoknak az említett hatóságok általi további feldolgozásának meg kell felelnie az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Az általunk gyűjtött adatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve a törvény által előírt mértékben és célból.

Milyen jogaid vannak, és hogyan gyakorolhatod őket? 

Önt az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezete (14–25. cikk) szerinti, „érintettként” megillető jogok illetik meg, különösen a személyes adatokhoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez való jog, amennyiben személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatkezelési művelethez az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha erről értesíti az adatkezelőt a CNECT-D4@ec.europa.eu e-mail címen. A visszavonás nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy ellentmondás esetén az adatvédelmi tisztviselővel. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Kapcsolattartási adataik az alábbi „Kapcsolatfelvételi információk” fejezetben találhatók.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel összefüggésben kívánja gyakorolni jogait, kérjük, ismertesse azok leírását (azaz a „Hol találhat részletesebb információt?” fejezetben meghatározott nyilvántartási hivatkozás(ok)at).

Kapcsolatfelvételi adatok

 • Az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatója

Ha gyakorolni szeretné az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt szeretne benyújtani személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, forduljon az adatkezelőhöz a CNECT-D4@ec.europa.eucímen.

 • A Bizottság adatvédelmi tisztviselője (DPO)

Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezelésével kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban a data-protection-officer@ec.europa.eu adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat.

 • Az európai adatvédelmi biztos (EDPS)

Ha úgyítélimeg, hogy személyes adatainak adatkezelő általi kezelése következtében megsértették az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, jogában áll az európai adatvédelmi biztoshoz fordulni (azaz panaszt nyújthat be).

Hol találhat részletesebb információkat?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője közzéteszi az Európai Bizottság által végzett valamennyi adatkezelési művelet nyilvántartását, amelyet dokumentáltak és értesítettek róla. A nyilvántartáshoz a következő linken férhet hozzá: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ez a konkrét adatkezelési művelet szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvános nyilvántartásában a következő nyilvántartási hivatkozással: DPR-EC-03928.

Többnyelvűség

A DG CNECT többnyelvű weboldalt hoz létre, így a felhasználók az EU valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhetnek az információkhoz. 

A weboldalak jelenleg angol és francia nyelven érhetők el a többnyelvűség tesztelési időszakának részeként. Az összes többi hivatalos uniós nyelv 2022. második negyedévének végéig kerül bevezetésre.

A Bizottság nyelvészei minden szakpolitikai területre lefordították a céloldalakat. Más oldalak az eTranslation-t használják (lásd a külön közleményt), a Bizottság gépi fordítási szolgáltatását.