Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

112: Uniós vészhelyzeti szám

Segítségre van szüksége? A 112 az életmentő számod! A 112-es segélyhívószám az EU-ban mindenhol elérhető, díjmentesen elérhető európai segélyhívószám.

Hogyan működik?

 • Hívhatja a 112-t vezetékes és mobiltelefonról, hogy kapcsolatba lépjen bármely segélyhívó szolgálattal: egy mentő, a tűzoltóság vagy a rendőrség.
 • Egy speciálisan képzett operátor válaszol minden 112-es hívásra. Az üzemeltető vagy közvetlenül foglalkozik a kéréssel, vagy a segélyhívó szolgálatok nemzeti szervezetétől függően továbbítja a hívást a legmegfelelőbb segélyhívó szolgálatnak.
 • Számos országban a szolgáltatók nemcsak a nemzeti nyelvükön, hanem angolul vagy franciául is válaszolhatnak a hívásokra. Ha a hívó nem tudja, hol van, az üzemeltető azonosítja, hol van a hívást kezdeményező személy fizikailag, és átadja azt a sürgősségi hatóságoknak, hogy ezek azonnal segítséget nyújtsanak.
 • A 112-t egyes EU-n kívüli országokban – például Svájcban és Dél-Afrikában – is használják, és világszerte elérhető a GSM mobilhálózatokon.

Ne feledje, hogy

 • A 112 a meglévő nemzeti segélyhívó számok mellett működik. Dánia, Észtország, Finnország, Málta, Hollandia, Portugália, Románia és Svédország az egyetlen nemzeti segélyhívó számként a 112-t választotta.
 • 112 operátor csak valós vészhelyzetekre reagál. Nem szolgáltatnak forgalmi és időjárás-jelentéseket, általános információkat vagy válaszokat a lekérdezésekre.
 • A 112-es átverés a sürgősségi szolgáltatók idejét és pénzét pazarolja, és a legtöbb országban veszélyes és bűncselekmény is lehet.

e-segélyhívás

Az új autók e-segélyhívó technológiával vannak felszerelve, amely súlyos közúti baleset esetén automatikusan tárcsázza a 112-t, és közli a jármű helyét a segélyszolgálatokkal.

A 112-ra vonatkozó uniós szabályok

A 112-es szám 1991-ben vált egységes európai segélyhívó számmá. Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex biztosítja, hogy az európaiak bárhol is legyenek Európában, hívhassák a 112-es európai segélyhívó számot, biztosítva a következőket:

 • Az európai polgárok az új technológiák révén könnyebben férnek hozzá a 112-hez
 • az üzemeltetők a segélyhívó hatóságok rendelkezésére bocsátják a hívó helyére vonatkozó információkat
 • a fogyatékossággal élő személyek jobb hozzáférése a 112-hez

A barangolási rendelet arra kötelezi a barangolásszolgáltatókat, hogy a 112-es európai segélyhívószámmal kapcsolatos információkat tartalmazó SMS-t küldjenek a másik uniós országba utazó személyeknek.

Az Európai Bizottság rendszeresen jelentést tesz közzé az európai segélyhívó szám uniós országokban történő végrehajtásáról, és 2020-tól a Bizottság kétévente benyújtja a jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

112 nap: figyelemfelkeltés az uniós egységes segélyhívó számmal kapcsolatban

Február 11-e a 112-es európai nap. Ezen a napon különböző figyelemfelkeltő és hálózatépítési tevékenységeket szerveznek az egész EU-ban annak érdekében, hogy előmozdítsák az egységes európai segélyhívó szám meglétét és használatát.

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendeletet fogad el

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendeletet fogadott el a vészhelyzeti kommunikáció javítása érdekében, támogatva a vészhelyzetekre adott hatékony és gyors reagálást a 112-es számon keresztül. A felhatalmazáson alapuló rendelet e kötelezettségekre épül, és kiegészíti a tagállamokra háruló kötelezettségeket azzal a céllal, hogy a technológiai migrációval összefüggésben biztosítsa a hatékony vészhelyzeti kommunikációt. Ezért a felhatalmazáson alapuló rendelet:

 • A hatékony segélyhívási kommunikációt úgy határozza meg, mint a vészhelyzetben segítséget kérő személy és a legmegfelelőbb közbiztonsági válaszadási pont közötti időben történő kommunikációt, valamint a személy által továbbított vagy az eszközből vagy hálózatból automatikusan származó információk szolgáltatását, amelyet kontextuális információként határoznakmeg.
 • Meghatározza azokat a paramétereket, amelyek alapján a nemzeti hatóságoknak meg kell határozniuk a hívó helyére vonatkozó pontos és megbízható információk kritériumait. A kritériumoknak biztosítaniuk kell, hogy a hívó helye elég pontos legyen ahhoz, hogy lehetővé tegye a segélyhívó szolgálatok hatékony beavatkozását.
 • Követelményeket állapít meg annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékossággal élő felhasználók számára egységesen értelmezzék az egyenlő hozzáférést. A fogyatékossággal élő személyek vészhelyzeti kommunikációjának (a hívások alternatív megoldásainak, pl. a teljes beszélgetés valós idejű szöveges szövegnek, SMS-nek stb.) ugyanolyan hatékonynak kell lennie a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésben, mint a segélyhívó hanghívásoknak.
 • Rögzíti azt a követelményt, hogy a segélyhívásokat és a kommunikációt haladéktalanul a legmegfelelőbb és műszakilag alkalmas KBVP-hez kell irányítani. A felhatalmazáson alapuló rendelet azt is előírja a tagállamok számára, hogy készítsék elő és tájékoztassák a Bizottságot a nemzeti KBVP- rendszernek az összes szellemi tulajdonnal kapcsolatos kommunikációra vonatkozó ütemtervéről. AKBVP-rendszereknek készen kell állniuk a hang-, szöveges vagy videoalapú vészhelyzeti kommunikáció bevezetésére, amelyek alapvető fontosságúak a fogyatékossággal élő személyek számára elérhető alternatív vészhelyzeti kommunikációs megoldások szempontjából.
 • A rendelet arra is felszólítja a tagállamokat, hogy működjenek együtt a Bizottsággal a vészhelyzeti kommunikációs alkalmazásokra vonatkozó közös interoperabilitási követelmények meghatározása érdekében. Ily módon az alkalmazásokon keresztül történő vészhelyzeti kommunikációt a legmegfelelőbb KBVP-hez irányítanák. Az alkalmazások életmentő vészhelyzeti kommunikációt tehetnek lehetővé, és kulcsfontosságú kontextuális információkat nyújthatnak

A tagállamoknak jelentést kell tenniük a Bizottságnak, és naprakész tájékoztatást kell nyújtaniuk a felhatalmazáson alapuló rendeletben megállapított kötelezettségekről. A felhatalmazáson alapuló rendelet valamennyi tagállamban kötelező és közvetlenül alkalmazandó.

Legfrissebb hírek

NEWS ARTICLE |
PCP a közbiztonságról és a katasztrófasegélyről: a határidő meghosszabbítása és a hatály kiigazítása

A BROADGNSS vásárlói csoportja (FR, FI, EE) felkéri a potenciálisan érdeklődő ajánlattevőket, hogy nyújtsanak be ajánlatokat a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzésükre a közbiztonsági és katasztrófaelhárítási szervezetek által az európai polgárok számára nyújtott szolgáltatások javítása érdekében. Az ajánlati felhívást egyszerűsítették annak érdekében, hogy több beszállítót vonzzanak a részvételre. Az ajánlatok benyújtásának határideje: meghosszabbítva 2022. szeptember 1-jéig

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Konnektivitás

Az EU célja, hogy 2030-ra Európa legyen a leginkább összekapcsolt kontinens.

Lásd még

Nyissa meg az internetet

Az uniós szabályok rögzítik a nyílt internet-hozzáférés elvét: az internetes forgalmat megkülönböztetés, blokkolás, korlátozás vagy rangsorolás nélkül kell kezelni.

IKT és szabványosítás

Az IKT-szabványok és -specifikációk biztosítják, hogy a termékek kapcsolódhassanak egymáshoz és együttműködhessenek egymással, fellendítve az innovációt, valamint az IKT-piacok nyitottságát és versenyképességét.

EU Elektronikus Hírközlési Kódex

Az EU elektronikus hírközlési politikája javítja a versenyt, ösztönzi az innovációt, és erősíti a fogyasztói jogokat az európai egységes piacon.

A csatlakoztathatósági eszköztár

A konnektivitási eszköztár útmutatást nyújt az üvegszálas és az 5G hálózatok kiépítéséhez. Ezek a hálózatok jelentős gazdasági lehetőségeket kínálnak.

Rádióspektrum: a vezeték nélküli kommunikáció alapja

A nyilvános vagy magánhálózatokon keresztül történő vezeték nélküli kommunikáció a rádióspektrumot, azaz a rádióhullámok széles skáláját használja információ hordozására. Az ilyen kommunikáció lehet emberek, emberek és gépek vagy rendszerek (a „dolgok” általánosabb) vagy a dolgok...

5G

Az 5G a kritikus új generációs hálózati technológia, amely lehetővé teszi az innovációt és támogatja a digitális átalakulást.

E-mail cím: az EU-ban bárhol csatlakoztatható, felár nélkül

Amikor az EU-n keresztül utazik, telefonjával hívhatja, szövegezheti és használhatja az adatokat, csakúgy, mint otthon. A külföldön az EU-ban használt hívások, SMS-ek és adatok jegyzőkönyvei ugyanannyira kerülnek felszámításra, mint otthon.

Műholdas széles sávú

A műholdas széles sávú internet minden uniós országban gyors internetkapcsolatot biztosít.

Szélessávú hálózatok kiépítésének támogatása

Az Európai Bizottság támogatja az uniós vállalkozásokat, projektmenedzsereket és hatóságokat a hálózati lefedettség növelésében a gigabitalapú társadalomra vonatkozó uniós célok elérése érdekében.