Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband – Magyarország

A 2021-2030-as Nemzeti Digitalizálási Stratégia célja, hogy 2030-ra a háztartások 95 százaléka legyen gigabites hálózattal lefedve.

  Flag of Hungary

A magyarországi szélessávú internet fejlesztésének összegzése

A Nemzeti Digitalizálási Stratégia 2021-2030 2021-ben került elfogadásra. Célja a háztartások 95%-ának gigabites hálózattal való ellátása, valamint kiemeli a lakosság digitális ismereteinek bővítését, az üzleti folyamatok digitalizálását, valamint az e-kormányzati szolgáltatások igénybevételének növelését.

Nemzeti szélessávú internetstratégia és irányelv

Felelős hatóságok

 • Az információs és kommunikációs technológia használatára vonatkozó stratégiák, beleértve a szélessávú politikákat, az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatáskörébe tartoznak.
 • A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség államilag finanszírozott intézmény, amely országosan folytatja független tevékenységét, a Innovációs és Technológiai Minisztérium irányítása alatt. Az ügynökség központi közigazgatási és a kormány által irányított olyan IT-projekteket kezel, mint például a Szupergyors Internet Programés országos Szélessávú Kompetencia Irodaként (BCO) jár el.
 • A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a vezetékes és vezeték nélküli elektronikus kommunikációra vonatkozóan dolgoz ki szabályozásokat, továbbá a vezeték nélküli szélessávú internetstratégiáért felel.
 • A Belügyminisztérium felelős az e-kormányzati kérdésekért, és részt vett a Nemzeti Digitalizálási Stratégia 2021-2030 előkészítésében.

A szélessávú internet fejlesztésének fő céljai

A 2021 őszén jóváhagyott Magyarország 2021-2030 közötti időszakra szóló Nemzeti Digitalizálási Stratégiáját az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Belügyminisztérium készítette. A stratégia négy pillérre épül: digitális infrastruktúra, digitális készségek, digitális gazdaság és digitális állam, és 2030-ig elérendő célokat tűz ki:

 • a háztartások 95%-a gigabites hálózattal lefedett,
 • a 16-71 éves korosztályban a digitális ismeretekkel nem rendelkezők kevesebb mint 2%-a,
 • a vállalkozások folyamatainak több mint 30%-a digitalizált,
 • A lakosok 90%-a vesz igénybe e-kormányzati szolgáltatásokat.

A stratégia infrastrukturális, oktatási és gazdasági támogatási intézkedéseket vázol fel. A megfelelő szolgáltatási képességgel és minőséggel rendelkező vezetékes és vezeték nélküli digitális infrastruktúra elérhetőségének biztosítása érdekében a stratégia gigabites hálózatok fejlesztését, az oktatási és felsőoktatási intézmények digitális infrastruktúrájának fejlesztését, az országos távközlési gerinchálózat továbbfejlesztését, a szakmai szervezetek vezeték nélküli kommunikációját, bővítését irányozza elő. szuperszámítási kapacitás, valamint az 5G hálózatok fejlesztésének ösztönzése.

A Gigabites hálózatok fejlesztése széles körű végrehajtási intézkedéseket fog tartalmazni:

 • országos, 5G-re kapcsolt „Gigabit Hungary 2030” hálózatfejlesztési program tervezése és megvalósítása annak érdekében, hogy 2030 végéig legalább 1 Gbps sebességű internetkapcsolat álljon rendelkezésre,
 • az infrastruktúra és a hálózatmegosztás versenyjog szerinti tisztázása, valamint az optikai és rádióhálózatokhoz való hozzáférés szabályozása, különös tekintettel a passzív (és részben aktív) infrastruktúraelemek megosztására,
 • az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex átültetése a nemzeti jogba,
 • a távközlési hálózatok kiépítésére vonatkozó szabályok felülvizsgálata, szükség esetén módosítása,
 • a szolgáltatók jelentéstételi és adminisztratív terheinek enyhítése,
 • a hírközlési szolgáltatások minőségi és fogyasztóvédelmi szabályozásának felülvizsgálata, szabványok felülvizsgálata, minimumkövetelmények megfogalmazása,
 • a kommunikációs rendelet felülvizsgálata a digitalizálással, valamint a mikro- és makroszintű versenyképességgel kapcsolatos szakpolitikai célkitűzések jobb támogatása érdekében,
 • az elektronikus hírközlő hálózatokra vonatkozó nemzeti szabványok frissítése,
 • a digitális hálózatok kritikus infrastruktúraként való elhelyezése a nagyközönség számára.

Az 5G hálózatok fejlesztésének ösztönzése további több intézkedést igényel:

 • az 5G Koalíció tevékenységének erősítése, bővítése,
 • stratégiai megállapodások indítása a szolgáltatók és a kormány között a legkorszerűbb vezetékes és mobil, valamint konvergens technológiai fejlesztések felgyorsítására,
 • K+F+I támogatási rendszer kialakítása a digitális infrastruktúra fejlesztésével, különös tekintettel az 5G-re,
 • a Széchenyi István Egyetem 5G Kiválósági Központ fejlesztése,
 • hozzájárulás az EU 5G folyosóinak építéséhez,
 • a 6G technológia előzetes elemzése.

Nemzeti és regionális szélessávú internet finanszírozási eszközök

 • Hitelek: A 2014 és 2020 közötti időszak számára a Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program (EDIOP/GINOP) pénzügyi forrásai támogatják a közhasználatú szélessávú hálózatok bővítését és az nagysebességű kapcsolatok fejlesztését. Nemzeti források segítik a szélessávú hálózatok bővítését a nem konvergens Közép-Magyarországi Régióban.
 • ESIF alapok: A 2014–2020 program becslése szerint a 30 Mbps sebességű vagy annál gyorsabb új generációs szélessávú hálózatok beruházási igénye eléri a 253 millió eurót. A szélessávú internetes költségvetés egy részét finanszírozási eszközökkel fogják fedezni.
 • Szupergyors Internet Program (SZIP): A projektek többsége FTTH-t (szálas szál az otthonig) telepített, lehetővé téve a Gigabit sebességet. Az EU Strukturális Alapjaiból finanszírozott, csaknem 410 ezer háztartást lefedő SZIP 2023-ig legalább 30 Mbps sebességű szélessávú internet-szolgáltatást biztosító hálózattal rendelkezik. Az üzletileg életképtelen területeken 250 millió eurós állami támogatási program került kialakításra. szélessávú kiépítés. 2020 végéig 245 325 háztartásban volt legalább 30 Mbps-os szélessáv a SZIP-en keresztül.

A magyarországi szélessávú internet fejlesztésére és technológiákra vonatkozó adatok

A szélessávú internet lefedettségére, előfizetésekre és penetrációra, a különböző technológiák lefedettségére és költségekre vonatkozó legfrissebb adatokról tekintse át a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) eredménymutató jelentéseit és országjelentéseit.

Frekvenciakijelölés vezeték nélküli szélessávú internet számára

A harmonizált spektrumkiosztással kapcsolatos részletekért forduljon az Európai 5G Obszervatóriumhoz.

Nemzeti kiadványok és sajtódokumentumok

Kapcsolattartási információk

BCO Magyarország (országos Szélessávú Kompetencia Iroda): Innovációs és Technológiai Minisztérium

Cím: Iskola u. 13, Budapest, 1011 Magyarország
E-mailes kapcsolatfelvétel
Telefon: +36 30 977 4707
Weboldal

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Cím: Ostrom u. 23–25., 1015 Budapest, Magyarország
E-mailes kapcsolatfelvétel
Telefon: +36 1 4577100
Weboldal

Commission awards outstanding broadband deployment projects and infrastructures across Europe

The Commission has granted awards to innovative broadband deployment projects and successful infrastructures at the European Broadband Awards.

SUCCESS STORY |
Fibre to the Home network roll-out by Tet, Latvia

Tet has built a nationwide Fibre to the Home (FTTH) network covering more than 530,000 (72%) of Latvian households. This gives Latvia a strong impulse towards reaching the connectivity objectives set by the European Commission. The project was selected for the finals of the European Broadband Awards 2022.

Related Content

Big Picture

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.